Podatki - CIT, PIT, VAT

Szkolenie z podatków, podatek CIT, PIT i VAT, szkolenia podatkowe dla specjalistów i osób początkujących

Kursy dotyczące dokonywania rozliczeń zobowiązań podatkowych i warsztaty podatkowe dla przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za składanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego (akcyza) a także rozliczenia podatków i kontakty z Urzędem Skarbowym, także w zakresie podatku od nieruchomości to ważna gałąź szkoleń organizowanych przez nasza firmę.

Podatek PIT (PDOF) - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Na zakres tematów poruszanych w trakcie szkoleń z podatku dochodowego osób fizycznych składają się zagadnienia takie jak: źródła przychodów i koszty ich uzyskiwania, kwota wolna, próg podatkowy, skala podatkowa, zwolnienia i ulgi, pobór zaliczek, deklaracja w zakresie podatku PIT, zeznanie rozliczenie roczne, ryczałt ewidencjonowany od przychodów, karta podatkowa, prowadzenie ewidencji przychodu przy rozliczeniu podatku zryczałtowanego.

Podatek CIT (PDOP) - Podatek dochodowy od osób prawnych

W ramach zajęć o zasadach, którymi należy się kierować podczas realizacji wszystkich czynności składających się na procedury dokumentowania, ustalania i wyliczania zobowiązań i składania deklaracji podatkowych przez podmioty objęte opodatkowaniem podatkiem od osób prawnych poruszamy praktyczne aspekty właściwego stosowania stawek podatkowych, obliczania podatku dochodowego od spółek, wykazywania kosztów uzyskania przychodu, możliwości stosowania ulg podatkowych w CIT, wymagań jakie należy spełnić by korzystać z ryczałtowych form opodatkowania (np. CIT estoński) oraz przekazywania do instytucji skarbowych, organów statystycznych czy organów rejestrowych wymaganych prawem informacji i sprawozdań.

Podatek VAT (PTU) - Podatek od towarów i usług

Niezmiennie od lat zapraszamy do udziału w szkoleniach pozwalających poznać i zrozumieć podatek VAT. Nasze warsztaty o VAT to rzetelna i specjalistyczna wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług, na którą składają się zasady dokumentowania i rozliczania działalności gospodarczej na gruncie podatku VAT. Są to szkolenia kierowane zarówno do osób początkujących (zajęcia od podstaw) jak i specjalistyczne kursy dla praktyków. Przybliżamy pojęcia podatku należnego i naliczonego, zasady fakturowania i dokonywania korekt, poruszamy zagadnienia JPK - Jednolity Plik Kontrolny oraz Krajowego Systemu e-Faktur KSeF.

Podatek VAT UE czyli VAT w obrocie międzynarodowym

Transakcje zagraniczne to w przypadku wielu firm kluczowy aspekt dokonywania rozliczeń podatku od towarów i usług. Podczas szkoleń rozmawiamy o obowiązkach podatników rozliczających transakcje towarowe w handlu zagranicznymi. W obszarze naszego zainteresowania są import i eksport towarów oraz świadczenie usług. Skupiamy się na wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), skupiamy się na problemach transakcji łańcuchowych a także dokonywaniu dostaw z montażem, transgranicznym świadczeniu usług a wszystko to prezentujemy na gruncie aktualnego orzecznictwa TSUE i wyjaśnień KE.

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

Uzupełnieniem szkoleń z podatków są kwestie występowania i rozwiązywania sporów podatkowych oraz sposobów odwołania się od decyzji organów administracji skarbowej a także prezentacja zasad prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych.

Szkolenia z podatków czyli spotkanie z ekspertami od podatków

Szkolenia z podatków PIT, CIT, VAT prowadzą współpracujący z nami od lat wykładowcy będący ekspertami, prawnikami i doradcami podatkowymi, specjalistami i doświadczonymi praktykami na co dzień stykającymi się z problemami, przed jakim stają osoby rozliczające podatki.

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach o CIT, PIT i VAT

Ciągłe zmiany w podatkach to standard. Nasze szkolenia to zawsze spora dawka wiedzy o aktualnie obowiązujących przepisach podatkowych jak i informacje o nadchodzących zmianach w podatkach CIT, PIT i VAT. Zawsze prowadzimy zajęcia w oparciu aktualny stan prawny. Przygotowane prezentacje nawiązują do obowiązujących regulacji prawnych ale także do nadchodzących zmian w opodatkowaniu osób fizycznych, przedsiębiorców i firm.

Praktyczny charakter szkoleń podatkowych, warsztatowa forma zajęć

Zajęcia z obszaru podatków mają zazwyczaj formę warsztatów, studium przypadku z dużą ilością omówień rzeczywistych, życiowych przykładów. Aby łatwiej było zrozumieć zawiłości rozliczeń podatkowych trudniejsze zagadnienia poparte są wyliczeniami lub schematami właściwego postępowania. Gotowe dokumenty czy deklaracje prezentowane podczas szkolenia to naszym zdaniem bardzo skuteczna pomoc dydaktyczna.

Rozliczasz podatki - zadbaj o przydatne umiejętności zawodowe

Śledzenie zmian w przepisach podatkowych to jedno, a nowa, przydatna wiedza o CIT, PIT lub VAT to drugie. Na pewno są tematy, w których czujesz się trochę mniej swobodnie. Wśród naszych propozycji szkoleniowych stale pojawiają się nowe pozycje. Liczymy, że te szkolenia będą okazją do dostrzeżenia szansy na pogłębienie kompetencji zawodowych a po odbyciu wybranych zajęć podatkowych powiedzenia sobie wreszcie – znam się na podatkach, rozumiem CIT, PIT i VAT.

Zamów szkolenie zamknięte i dostosuj tematykę zajęć do swoich potrzeb

Jeżeli są tematy, na których Państwu szczególnie zależy, to czekamy na propozycje. Pragniemy podkreślić, że każde szkolenie możemy zorganizować i przeprowadzić w formule „in company” dostosowują zakres wewnętrznego szkolenia na zamówienie do potrzeb konkretnej firmy z uwzględnieniem specyfiki jej funkcjonowania.

Zapraszamy na szkolenia podatkowe i kursy z zakresu podatków CIT, PIT i VAT

Zespół Polbi - Dział szkoleń podatkowych: biuro@polbi.com.pl,tel. 721 547 750