Polbi

Kurs Księgowości Polbi

Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego

112 godzin praktycznych, intensywnych zajęć online z pełnej księgowości, praktyczna wiedza poparta licznymi przykładami i ćwiczeniami, program Symfonia FK. Optymalny czas i koszt szkolenia potwierdzonego imiennym certyfikatem z kodem zawodu: Księgowy 331301.

 

Kurs Księgowości Polbi – Samodzielny księgowy + Symfonia (112 godz.)


 • Szkolenie od podstaw – od pojęcia konta po bilans i rachunek zysków i strat
 • Zdobywasz wiedzę i umiejętności prowadzenia pełnej rachunkowości
 • Zostajesz specjalistą ds. rachunkowości – jeden kurs komplet wiedzy
 • Certyfikat zawodowy po zdanym egzaminie
 • Możesz bez obaw podjąć pracę w biurze rachunkowym i spółce
 • Optymalny czas trwania i koszt szkolenia

 

Kurs księgowości - Polbi. Szkolenie od podstaw.

 

Kurs księgowości – uczymy tego, na czym się znamy


Dzięki wieloletniemu doświadczenie stworzyliśmy bardzo obszerny, autorski program pełnej księgowości – 112 godzin wykładowych w tym Program Symfonia. Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy i specjaliści o wysokich kwalifikacjach.

 

Komplet wiedzy z księgowości


Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego to pakiet 112 godzin zajęć  ukierunkowanych na praktyczną wiedzę popartą praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz warsztatami komputerowymi (Symfonia FK). Jeden kurs – komplet wiedzy.

 

Zajęcia komputerowe – Symfonia FK


Podczas kursu uczestnicy mają możliwość zapoznania się z rzeczywistymi księgowaniami przy użyciu programu komputerowego Symfonia.

 

Ramowy program kursu księgowości


A. MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO (28h)

 1. Ordynacja podatkowa
 2. Podmiot i przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym
 3. Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej
 4. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 5. Nieściągalne wierzytelności
 6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 7. Przedmiot opodatkowania i podatnik podatku od towarów i usług (VAT)
 8. Powstanie obowiązku podatkowego VAT, podatek VAT naliczony i należny
 9. Dokumentacja VAT – Faktury, ewidencje, JPK

 

B. MODUŁ RACHUNKOWOŚCI – KSIĘGOWY (76h)

 1. Księgowość – Regulacje prawne w zakresie rachunkowości, pojęcia i definicje, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Rachunek zysków i strat, pojęcia związane z kosztami i przychodami oraz ustalaniem wyniku finansowego
 3. Pojęcie konta księgowego i podstawowe zasady rachunkowości
 4. Podział kont, ustalenie wyniku finansowego a wyliczenie podstawy opodatkowania
 5. Środki pieniężne oraz kredyty i pożyczki
 6. Księgowanie typowych operacji kosztowych, ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych
 7. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych
 8. Podatek VAT, ewidencja operacji w obrocie towarowo-handlowym i usługowym
 9. Ewidencja operacji w obrocie towarowo-handlowym i usługowym
 10. Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń, elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych
 11. Ewidencja aktywów trwałych jednostki
 12. Ewidencja aktywów trwałych
 13. Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie
 14. Transakcje rozliczane w czasie, zakup i koszty eksploatacji samochodów osobowych w księgach rachunkowych
 15. Rozrachunki i roszczenia (należności i zobowiązań), kapitały własne
 16. Ewidencja i rozliczenie kosztów i przychodów kalkulacyjnych
 17. Elementy rachunku kosztów w jednostkach produkcyjnych i usługowych
 18. Pozostałe koszty i przychody operacyjne, księgowanie kosztów i przychodów finansowych
 19. Szczególne przypadki ewidencyjne
 20. Ewidencja operacji handlu zagranicznego
 21. Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa

 

C. WARSZTATY KOMPUTEROWE – SYMFONIA (8h)

Ewidencja operacji z wykorzystaniem programu komputerowego Symfonia

 

Kurs księgowości - Zapraszam na moje zajęcia - Maciej Derwisz.

 

Wykładowcy – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak i Maciej Derwisz


Zajęcia z prawa podatkowego prowadzi dla Państwa Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – specjalistka z zakresu podatków (PIT, CIT i VAT), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS, a ćwiczenia z rachunkowości Maciej Derwisz – doświadczony wykładowca, specjalista i praktyk.

 

Po kursie księgowości i z certyfikatem zawodowym, możesz:


 • zdobyć stanowisko samodzielnego księgowego
 • dostać pracę w biurze rachunkowym
 • awansować jeżeli pracujesz w dziale księgowości

 

Certyfikat zawodowy dla księgowych w cenie kursu


Kurs księgowości kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym. Zdanie egzaminu uprawnia do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego z kodem: Księgowy 331301. Więcej: Certyfikat zawodowy – Księgowy (kod: 331301)

 

Raty – Dogodne warunki płatności za kurs


Dajemy możliwość płatności za kurs księgowości w trzech wygodnych ratach.

Pierwsza rata płatna przed rozpoczęciem kursu.

Cena promocyjna 1980 zł – raty: 980/500/500, cena regularna 2280 zł – raty: 1280/500/500.

 

Bieżące edycje kursów księgowości (harmonogramy do pobrania)


 

Samodzielny Księgowy – Kurs Księgowości Polbi


 • Kurs księgowości online od podstaw do samodzielnego księgowego
 • Doświadczeni wykładowcy: Maciej Derwisz i Agnieszka Wałęka-Kaliszczak
 • Czas trwania: 112 godzin zajęć na żywo online
 • Wykłady, warsztaty, wspólne ćwiczenia i obsługa programu księgowego
 • Poziom prezentowanej wiedzy – Szkolenie prowadzone od podstaw
 • Część podatkowa – 28 h | Moduł księgowy – 76 h | Symfonia FK – 8h
 • Szczegółowy wykaz tematów (PDF) – Do pobrania: Program Kursu Księgowości
 • Możliwa płatność w 3 wygodnych ratach | Cena katalogowa: 2280 PLN (VAT zw.)
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej i papierowe
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i Certyfikat z  kodem zawodu: Księgowy 331301
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Opiekun kursu dla samodzielnych księgowych – Jacek Jakisz, jacek@polbi.com.pl
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, biuro@polbi.com.pl, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750
1980 zł2280 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 12/31/2022r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
25 stycznia 2023 - 10 maja 2023
Poniedziałki i środy (17:30-20:45). Możliwe raty: 980 zł/ 500 zł/ 500 zł.
Lokalizacja
Kurs księgowości online
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz i Agnieszka Wałęka-Kaliszczak
Harmonogram zajęć
Pobierz harmonogram zajęć
Uczymy tego, na czym się znamy.