Polbi

Kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych

Bezpłatny kalkulator kosztów mogących być zwrócone pracownikowi za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych

Udostępniamy Państwu prosty kalkulator ryczałtu samochodowego, który jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel. Kalkulator wysokości kosztów ryczałtu używania samochodów osobowych do celów służbowych w jazdach lokalnych wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone pracownikowi za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych w jazdach lokalnych na podstawie ustalonego między stronami limitu kilometrów.

 

Do pobrania: Kalkulator – Ryczałt samochodowy 2023

 

Najnowszy stan prawny, aktualne stawki ryczałtu


Kalkulator bazuje na stawkach przebiegu obowiązujących od 2023 roku. Kalkulator ryczałtu samochodowego umożliwia:

  • wybór rodzaju pojazdu,
  • ustalanie limit kilometrów,
  • wprowadzanie ilość dni nieobecności w pracy,
  • dokonanie wyboru stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (lub brak podatku).

To bardzo proste narzędzie ale mimo to życzymy miłej pracy z tym kalkulatorkiem.