Polbi

Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2023

Rozliczanie delegacji służbowych, podróż służbowa krajowa i zagraniczna, wyjazd szkoleniowy pracownika, diety i ryczałty

Podróże służbowe. Szkolenie z rozliczania wyjazdów i delegacji.

 

Wyjazdy i delegacje nie będące podróżami służbowymi kierowców


➤ Szkolenie odpowiadające na pytania: co to są podróże służbowe, wyjazdy i delegacje pracownicze a co jest oddelegowaniem pracownika i jak rozliczyć wyjazd służbowy?

➤ Nauczysz się, jak ustalić należności za czas wyjazdów i delegacji służbowych, ile wynoszą diety oraz ryczałty za czas przebywania w delegacji krajowej lub zagranicznej?

➤ Poznasz zasady rozliczania podróży służbowych w przypadku pracownika, osoby współpracującej, przedsiębiorcy lub właściciela firmy odbywających podróż służbową.

 

Podróże służbowe i delegacje  – Nowe ryczałty i diety 2023


Po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej uległy podwyższeniu w 2023 roku kwoty diet w czasie podróży służbowej. Wraz ze stawką diety wzrósł także ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie podwyższa też wysokość niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.

 

Delegacja pracownicza lub wyjazd służbowy – dokumentowanie wydatków, refundacja kosztów i przysługujące diety (limity 2023)


➤ Będziesz umieć ustalić czas podróży służbowej i przysługujące diety

➤ Będziesz wiedzieć jak dokumentować wydatki ponoszone podczas delegacji

➤ Poznasz różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem pracownika

➤ Sprawdzisz, na zwrot których kosztów przejazdu i noclegów można liczyć

➤ Nauczysz się rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne swoich pracowników

 

Idea szkolenia – delegacje, wyjazdy i podróż służbowa


Szkolenie przybliżające regulacje prawne z zakresu rozliczania wyjazdów służbowych, potwierdzania odbycia podróży i delegacji służbowych pracowników, osób współpracujących jak również przedsiębiorców i właścicieli firm. Omawiamy również zagadnienia dotyczące wyjazdów szkoleniowych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

 

Delegacje i podróże służbowe w aspekcie podatkowym


Zajęcia omawiające podatki dochodowe – PIT (PDOF), CIT (PDOP) i podatek VAT związane z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Kurs przybliżający zagadnienia ryczałtów za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych oraz rozliczania jazd lokalnych odbywane prywatnymi samochodami pracowników.

 

Główne punkty szkolenia o krajowych i zagranicznych podróżach służbowych, wyjazdach i delegacjach pracowników 2023


Pojęcie podróży służbowej, regulacje prawne w zakresie zlecania wyjazdu służbowego pracownika, forma i treść polecenia wyjazdu w podróż służbową, prowadzenie dokumentacji i należności z tytułu podróży służbowych.

Zasady rozliczania podróży służbowych, przysługujące należności, diety, koszty noclegów i dojazdów, rozliczenia i zwrot wydatków poniesionych przez pracownika w delegacji – wysokość kwot w 2023 roku po najnowszej zmianie przepisów.

Krajowe podróże służbowe, czas trwania podróży służbowej, poszczególne składniki należności z tytułu podróży służbowej.

Zagraniczna podróż służbowa, ustalenie czasu podróży, zasady rozliczania i dokumentowania delegacji zagranicznej, diety, koszty noclegów i ryczałty, ubezpieczenia i zaliczki na wydatki w podróży zagranicznej.

Ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowych, zaliczania wydatków związanych z podróżą służbową do kosztów pracodawcy, zwolnienie od podatku dochodowego diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika a także zwolnienie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego należności z tytułu podróży służbowej.

Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej, czas pracy pracownika w delegacji, miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, prawo do odpoczynku po zakończonej podróży służbowej, nadgodziny w delegacjach i sposób rekompensaty nadgodzin.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień w zakładce – Program

Uwaga! Szkolenie nie obejmuje zagadnień pakietu mobilności regulującego  czas pracy kierowców.

 

Wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert Polbi

Polbi – Warszawa. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Przeprowadziła już setki kursów, szkoleń i warsztatów dzieląc się z uczestnikami zajęć swoją wiedzą i doświadczeniem przybliżając zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych.

 

Adresaci szkolenia  – Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2023


Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych,  kadry kierowniczej firm i przedsiębiorstw oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia z podróży służbowych?


Na kurs zapraszamy: księgowych i głównych księgowych, pracowników księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych, pracowników działu kadr odpowiedzialnych za rozliczenia pracowników, osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie podróży służbowych odbywanych na terenie kraju i poza jego granicami, osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające wyjazdy służbowe.

 

Kalkulator podróży służbowych 2023 – delegacje krajowe


Mamy dla Państwa także małą niespodziankę. Udostępniamy całkowicie bezpłatny kalkulator służący rozliczaniu krajowych wyjazdów służbowych pracowników. Kalkulator generuje druk polecenia wyjazdu służbowego oraz przygotowuje dokumenty do rozliczaniu wydatków ponoszonych podczas delegacji krajowej. Kalkulator podróży służbowych jest program w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel uwzględniający najnowsze stawki i ryczałty za 2023 rok. Wystarczy go tylko pobrać – Zobacz więcej …

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Podróże służbowe i delegacje pracownicze 2023


  • Podróże służbowe, wyjazdy, ustalanie i rozliczanie należności za czas delegacji służbowych
  • Refundacja kosztów i przysługujące diety, rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej
  • Wyjazdy szkoleniowe w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
  • Wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak, ekspert w zakresie spraw pracowniczych
  • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
  • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 7/10/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
12 lipca 2023
Środa, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.