Delegacje służbowe, podróże i wyjazdy

Delegacje służbowe, wyjazdy i podróże pracowników 2024


Zapraszamy na interesujące szkolenie online z certyfikatem przybliżające kompleksowo regulacje prawne z zakresu rozliczania wyjazdów służbowych i delegacji. Przede wszystkim jednak poszukamy odpowiedzi na pytanie, jakie warunki muszą zaistnieć, by można mówić o wyjeździe służbowym?

Specjalny bonus dla uczestnika szkolenia – otrzymujesz bezpłatnie kalkulator podróży służbowych

 

Podróże służbowe - szkolenie

Jak zdefiniować podróż służbową?

Zastanowimy się wspólnie, jak odróżnić oddelegowanie pracownika od podróży służbowej? Wskażemy, co przepisy mówią o delegacjach, które powinny odbywać się na wyraźne polecenie pracodawcy i w celach związanych z pracą.

Jak dokumentować odbycie delegacji?

Omówimy sposoby potwierdzania i dokumentowania odbycia podróży lub delegacji służbowych przez pracowników, osoby współpracujące jak również przedsiębiorców i właścicieli firm.

Czy pracodawca zwraca koszty wyjazdów pracownika?

Wskażemy przypadki, gdy pracownikowi należy się dieta za czas wyjazdu służbowego oraz czy ryczałt może być lepszy niż zwrot faktycznie poniesionych kosztów.

Czy wyjazd na szkolenie może być delegacją lub podróżą służbową?

Podczas spotkania poruszymy również zagadnienia dotyczące wyjazdów szkoleniowych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Szkolenie online o podróżach służbowych i delegacjach 2024


Skorzystaj z okazji udziału w szkoleniu o rozliczaniu delegacji służbowych. Poznaj prawne aspekty krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Dowiedz się wszystkiego o wyjazdach szkoleniowych pracowników. Zorientuj się w prawie do diet i ryczałtów przysługujących w trakcie delegacji służbowej oraz ich wysokości.

Bezpłatny, profesjonalny kalkulator delegacji służbowych


Mamy przygotowany dla Państwa kalkulator służący rozliczaniu krajowych wyjazdów służbowych pracowników. Kalkulator generuje druk polecenia wyjazdu służbowego oraz przygotowuje dokumenty do rozliczaniu wydatków ponoszonych podczas delegacji krajowej. Kalkulator podróży służbowych jest program w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel uwzględniający najnowsze stawki i ryczałty. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje kalkulator bezpłatnie.

Czy omawiamy krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe?


Szkolenie odpowiadające na pytania: co to są podróże służbowe, wyjazdy i delegacje pracownicze a co jest oddelegowaniem pracownika i jak rozliczyć wyjazd służbowy?

Nauczysz się, jak ustalić należności za czas wyjazdów i delegacji służbowych, ile wynoszą diety oraz ryczałty za czas przebywania w delegacji krajowej lub zagranicznej?

Poznasz zasady rozliczania podróży służbowych w przypadku pracownika, osoby współpracującej, przedsiębiorcy lub właściciela firmy odbywających podróż służbową.

Jak dokumentować wydatki i refundować koszty delegacji?


W trakcie szkolenia zapoznasz się z dużą ilością przykładów rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych, wspólnie przeanalizujemy sposoby dokumentowania wydatków i refundacji kosztów podróży służbowych oraz podyskutujemy o dietach podczas delegacji pracowniczych lub wyjazdów służbowych.

Czego się nauczysz na szkoleniu o podróżach służbowych?


W czasie spotkania w całościowy i przejrzysty sposób dokonamy prezentacji informacji związanych z podróżami służbowymi. Nauczysz się rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne swoich pracowników:

 • będziesz umieć ustalić czas podróży służbowej i przysługujące diety,
 • będziesz wiedzieć jak dokumentować wydatki ponoszone podczas delegacji,
 • poznasz różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem pracownika,
 • upewnisz się, jakie są limity aktualnych diet i ryczałtów w podróżach służbowych,
 • sprawdzisz, na zwrot których kosztów przejazdu i noclegów można liczyć.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że szkolenie nie obejmuje wyjazdów i delegacji będących podróżami służbowymi kierowców.

Co znajdziesz w programie szkolenia?


Główne punkty szkolenia o krajowych i zagranicznych podróżach służbowych to:

 1. Pojęcie podróży służbowej, regulacje prawne w zakresie zlecania wyjazdu służbowego pracownika, forma i treść polecenia wyjazdu w podróż służbową, prowadzenie dokumentacji i należności z tytułu podróży służbowych.
 2. Zasady rozliczania podróży służbowych, przysługujące należności, diety, koszty noclegów i dojazdów, rozliczenia i zwrot wydatków poniesionych przez pracownika w delegacji – wysokość aktualnych kwot po najnowszej zmianie przepisów.
 3. Krajowe podróże służbowe, czas trwania podróży służbowej, poszczególne składniki należności z tytułu podróży służbowej.
 4. Zagraniczna podróż służbowa, ustalenie czasu podróży, zasady rozliczania i dokumentowania delegacji zagranicznej, diety, koszty noclegów i ryczałty, ubezpieczenia i zaliczki na wydatki w podróży zagranicznej.
 5. Ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowych, zaliczania wydatków związanych z podróżą służbową do kosztów pracodawcy, zwolnienie od podatku dochodowego diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika a także zwolnienie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego należności z tytułu podróży służbowej.
 6. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej, czas pracy pracownika w delegacji, miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, prawo do odpoczynku po zakończonej podróży służbowej, nadgodziny w delegacjach i sposób rekompensaty nadgodzin.

Sprawdź szczegółowy wykaz omawianych zagadnień – Program szkolenia

Uwaga!

Szkolenie nie obejmuje zagadnień pakietu mobilności regulującego  czas pracy kierowców.

Aspekty podatkowe delegacji krajowych i zagranicznych


Nasze zajęcia poświęcamy również omówieniu podatków dochodowych – PIT (PDOF), CIT (PDOP) i podatku VAT związanych z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Kurs przybliża zagadnienia ryczałtów za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych oraz zasady rozliczania jazd lokalnych odbywanych prywatnymi samochodami pracowników.

Kogo zapraszamy do udziału w szkoleniu – Wyjazdy Służbowe?


Na naszym szkoleniu z przyjemnością będziemy gościć:

 • osoby pracujące w działach kadrowo-płacowych i księgowych,
 • kadrę kierowniczą firm i przedsiębiorstw,
 • pracowników i właścicieli biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych.

Na kurs zapraszamy: księgowych i głównych księgowych, pracowników księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych, pracowników działu kadr odpowiedzialnych za rozliczenia pracowników, osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie podróży służbowych odbywanych na terenie kraju i poza jego granicami, osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające wyjazdy służbowe.

Jak wygląda szkolenie o podróżach i delegacjach służbowych?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie „Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje” to:

 • szkolenie online z certyfikatem prowadzone na żywo,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji?


548 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 7/2/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
4 lipca 2024
Czwartek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.