Nowy wzór świadectwa pracy 2023

Nowości w świadectwie pracy po rewolucyjnych zmianach w prawie pracy. Jakie zmiany w świadectwie pracy są planowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz od kiedy nowe świadectwo pracy będzie trzeba stosować w praktyce? MRiPS zaprezentowało projekt rozporządzenia o zmianach w świadectwach pracy.

Zmiany w prawie pracy a świadectwo pracy

Liczne zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy w 2023 roku wywierają wpływ na zakres informacji, jakie pracodawcy będą musieli dodatkowo ujawniać w dokumencie wydawanym pracownikowi po ustaniu stosunku pracy. Dlatego też Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało przepisy prezentujące nowy wzór świadectwa pracy. Nowy dokument odpowiada wymaganiom regulacji wynikających z dyrektyw UE: work-life balance i work-life integration a także nowelizacji prawa pracy wprowadzających nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny i czas określony, nowe regulacje dotyczące  pracy zdalnej czy nowe uprawnienia dla rodziców i opiekunów, dodatkowe urlopy opiekuńczego i dodatkowe dni wolne od pracy z powodu siły wyższej.

Więcej informacji w świadectwie pracy 2023?

Nowe świadectwo pracy to dodatkowe obowiązki dla pracodawcy związane z dokumentacją zatrudnieniową. W nowych dokumentach wydawanych po ustaniu stosunek pracy koniecznym będzie podawanie liczby dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej oraz informacji o wykorzystaniu przez pracownika przysługujących mi dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej lub urlopu opiekuńczego.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Nowy kształt świadectwa pracy został już zaprezentowany przez MRiPS a także trafił do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Nowe przepisy wejdą w życie po ogłoszeniu rozporządzenia i opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw.

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego świadectwo pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy jest dostępny na:

 

Polecamy szkolenie

Akta osobowe pracownika, jak prowadzić dokumentację pracowniczą?

14 czerwca 2024
Piątek, w godz. 9:30-14:30
Szkolenie online na żywo
468 zł568 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 6/13/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.