Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Certyfikacja zawodu księgowego. Księgowy – kod zawodu 331301.

Księgowy – Specjalista do spraw rachunkowości, certyfikacja zawodu. Zostań samodzielnym księgowym. Zdobądź atrakcyjny zawód: Księgowy (kod: 331301). Zachęcamy do udziału w egzaminie wewnętrznym.

 

Księgowy - certyfikacja zawodu dla księgowych. Certyfikat zawodowy.   Księgowy – Certyfikat zawodowy (kod zawodu 331301)


Po szkoleniu „Kurs księgowości” zachęcamy do potwierdzenie zdobytej wiedzy

✔ Zaliczenie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego

✔ Otrzymujesz tytuł – Księgowy (kod zawodu: 331301)

 

Księgowy 331301- certyfikacja zawodu dla księgowych. Certyfikat zawodowy.


Kurs księgowości – Aktualne edycje

 

Certyfikat zawodowy dla księgowych – Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością. Certyfikat dla księgowych opatrzony jest symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Księgowy – kod zawodu 331301.

 

Warunki uzyskania certyfikaty zawodowego dla księgowych – Certyfikat zawodowy wydawany jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu,
 2. przystąpienia do egzaminu certyfikującego,
 3. uzyskania na egzaminie pisemnym minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

 

KLASYFIKACJA ZAWODOWA Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI


W ramach zawodów związanych z rachunkowością wyróżniono zawody:

 

I. Kierownicy do spraw finansowych

 1. Główny księgowy (kod: 121101)
 2. Kierownik biura rachunkowego (kod: 121102)
 3. Kierownik działu finansowego (kod: 121103)

 

II. Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

 1. Biegły rewident (kod: 241101)
 2. Specjalista do spraw kontrolingu (kod: 241102)
 3. Specjalista do spraw rachunkowości (kod: 241103)
 4. Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej (kod: 241104)
 5. Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (kod: 241105)
 6. Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej (kod: 241106)

 

III. Średni personel do spraw finansowych

Księgowy (kod: 331301)

 

IV. Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

 1. Asystent do spraw księgowości (kod: 431101)
 2. Fakturzystka (kod: 431102)
 3. Technik rachunkowości (kod: 431103)

 

 


Klasyfikacja zawodowa – podstawa prawna – Certyfikacja zawodowa Polbi oparta jest na najnowszych regulacjach prawnych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity  – Dz. U. z 2018 r. poz. 227).


Zastosowanie klasyfikacji zawodowej. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest stosowana miedzy innymi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; szkolenia zawodowego; gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego oraz prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.


Rozporządzenie MPiPS w sprawie klasyfikacji | Dz. U. z 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145 (PDF)

Tekst opublikowany rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145).


Rozporządzenie MPiPS w sprawie klasyfikacji | Dz. U. z 25 stycznia 2018 r. poz. 227 (PDF)

Tekst jednolity rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227).


Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) | Informacje o rozporządzeniu w ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić aktualne dane dotyczące rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 

 

Certyfikat zawodowy „Księgowy” | Strona 1 | Wzór dokumentu (PDF)

Wzór certyfikatu zawodowego (strona nr 1) uzyskiwanego po zdaniu egzaminu sprawdzającego stanowiący dowód kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowisku: „Księgowy – kod zawodu 331301″.

 

 

Certyfikat zawodowy „Księgowy” | Strona 2 | Wzór dokumentu (PDF)

Wzór certyfikatu zawodowego (strona nr 2) uzyskiwanego po zdaniu egzaminu sprawdzającego stanowiący dowód kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowisku: „Księgowy – kod zawodu 331301″.

 

 

Certyfikat zawodowy „Księgowy” | Do pobrania  | Wzór całego dokumentu (PDF)

 

 

Certyfikat zawodowy. Księgowy – kod zawodu 331301. Wzór dokumentu. Strona nr 1. Polbi – Warszawa.

Certyfikat zawodowy, Księgowy – Wzór (strona 1)

Certyfikat zawodowy. Księgowy – kod zawodu 331301. Wzór dokumentu. Strona nr 2. Polbi – Warszawa.

Certyfikat zawodowy, Księgowy – Wzór (strona 2)

Skip to content