Certyfikacja zawodu specjalista ds. wynagrodzeń i kadr

Certyfikacja zawodu. Specjalista do spraw wynagrodzeń i kadr. Zdobądź ceniony tytuł: Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307). Zachęcamy do udziału w egzaminie wewnętrznym.

 

Specjalista do spraw wynagrodzeń (płac) i do spraw kadr


  • Po „Kursie kadrowo-płacowy Polbi” zachęcamy do potwierdzenie zdobytej wiedzy
  • Zaliczenie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego
  • Otrzymujesz dwa tytuły: Specjalista ds. wynagrodzeń i Specjalista ds. kadr

 

Certyfikacja zawodu specjalista ds. wynagrodzeń i kadr. Polbi - Warszawa.


Kurs kadrowo-płacowy – Aktualne edycje

 

Certyfikaty zawodowe dla pracowników działów kadr i płac


Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z wynagrodzeniami, płacami i sprawami kadrowymi. Certyfikat dla specjalisty do spraw płac i kadr opatrzony jest symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310). Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

 

Warunki uzyskania certyfikatu zawodowego


Certyfikat zawodowy wydawany jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  1. uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu,
  2. przystąpienia do egzaminu certyfikującego,
  3. uzyskania na egzaminie pisemnym minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

 

Klasyfikacja zawodowa z zakresu kadr i płac


Pracownicy i personel, specjaliści i kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi płacowej i działów kadr. Więcej informacji …

 

Certyfikat zawodowy – strona 1 | Wzór dokumentu (PDF)


Wzór certyfikatu zawodowego (strona nr 1) uzyskiwanego po zdaniu egzaminu sprawdzającego stanowiący dowód kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowisku: „Specjalista do spraw wynagrodzeń (płac) (kod: 242310)” oraz „Specjalista do spraw  kadr (kod: 242307)”.

 

Certyfikat zawodowy – strona 2 | Wzór dokumentu (PDF)


Wzór certyfikatu zawodowego (strona nr 2) uzyskiwanego po zdaniu egzaminu sprawdzającego stanowiący dowód kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowisku: „Specjalista do spraw wynagrodzeń (płac) (kod: 242310)” oraz „Specjalista do spraw  kadr (kod: 242307)”.

 

Certyfikatu – Specjalista ds. wynagrodzeń i kadr | Wzór całego dokumentu (PDF)


Certyfikat zawodowy - wzór dokumentu, str. nr 1. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).Certyfikat zawodowy - wzór dokumentu, strona numer 2. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

Specjalista do spraw wynagrodzeń i kadr, certyfikacja zawodu. Zostań Specjalistą ds. wynagrodzeń i Specjalistą ds. kadr. Zachęcamy do udziału w egzaminie wewnętrznym.