Polbi

Klasyfikacja zawodowa: księgowość, rachunkowość, finanse

Pracownicy i personel, specjaliści i kierownicy do spraw finansowych, księgowości i rachunkowości.

 

W ramach zawodów związanych z rachunkowością wyróżniono zawody:

 

I. Kierownicy do spraw finansowych

 1. Główny księgowy (kod: 121101)
 2. Kierownik biura rachunkowego (kod: 121102)
 3. Kierownik działu finansowego (kod: 121103)

 

II. Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

 1. Biegły rewident (kod: 241101)
 2. Specjalista do spraw kontrolingu (kod: 241102)
 3. Specjalista do spraw rachunkowości (kod: 241103)
 4. Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej (kod: 241104)
 5. Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (kod: 241105)
 6. Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej (kod: 241106)

 

III. Średni personel do spraw finansowych

Księgowy (kod: 331301)

 

IV. Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

 1. Asystent do spraw księgowości (kod: 431101)
 2. Fakturzystka (kod: 431102)
 3. Technik rachunkowości (kod: 431103)

 


Klasyfikacja zawodowa – podstawa prawna – Certyfikacja zawodowa Polbi oparta jest na najnowszych regulacjach prawnych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity  – Dz. U. z 2018 r. poz. 227).


Zastosowanie klasyfikacji zawodowej. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest stosowana miedzy innymi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; szkolenia zawodowego; gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego oraz prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.


Rozporządzenie MPiPS w sprawie klasyfikacji | Dz. U. z 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145 (PDF)

Tekst opublikowany rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145).


Rozporządzenie MPiPS w sprawie klasyfikacji | Dz. U. z 25 stycznia 2018 r. poz. 227 (PDF)

Tekst jednolity rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227).


Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) | Informacje o rozporządzeniu w ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić aktualne dane dotyczące rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.