BUR – Baza Usług Rozwojowych

Nieustanne dokształcanie to obecnie potrzeba. Kursy i szkolenia to zatem konieczność. Znajdź coś dla Siebie w BUR – PARP!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

 

Polbi Sp. z o.o. w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)


BUR – PARP. Baza Usług Rozwojowych

Polbi zrezygnowało z prowadzenia refundowanych szkoleń i kursów.

Niektóre oferowane przez nas szkolenia są nadal obecne w BUR.

Nasza oferta edukacyjna w BUR

 

Polbi – Kursy, szkolenia, zajęcia online, warsztaty dla wszystkich


Zapraszamy do udziału w naszych otwartych szkoleniach i kursach – polecamy w szczególności:

 

KURSY KSIĘGOWOŚCI – Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego. Certyfikat zawodowy: Księgowy – Kod zawodu: 331301. Jeden kurs – komplet wiedzy.


KURS KADROWO-PŁACOWY – Kadry i Płace od podstaw do specjalisty. Internetowe szkolenie przygotowujące do samodzielnej pracy w działach kadrowych i płacowych. Certyfikat zawodowy.


PRAWO PRACY, ZUS – Szkolenia dotyczące kodeksu pracy oraz tematyka ubezpieczeń społecznych i składek ZUS, zasiłków, program Płatnik.


PODATKI (PIT, CIT, VAT) – Na szkoleniach wyjaśniamy wątpliwości związane z rozliczeniami podatkowymi  z zakresu podatków dochodowych (CIT i PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).


ŚRODKI TRWAŁE – Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w praktyce. Kompleksowe szkolenia od podstaw. Inwentaryzacja, ewidencja, wycena i amortyzacja majątku trwałego.


KSIĘGOWOŚĆ – Akademia księgowości. Warsztaty dla księgowych. Specjalistyczne kursy z rachunkowości.


FARMACJA, HURTOWNIE – Specjalistyczne szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej i  hurtowni leków. Obrót produktami leczniczymi, zarządzanie, systemy jakości, nadzór, dokumentacja i kontrola.


OCHRONA ZDROWIA – Szkolenia dla podmiotów opieki zdrowotnej, placówek leczniczych, szpitali, przychodni. Dokumentacja medyczna, statystyka, ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów.


ADMINISTRACJA – Warsztaty i szkolenia dla administracji i samorządów. KPA – postępowanie administracyjne, informacje niejawne, obieg dokumentów.


EXCEL – Kursy praktycznego zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w działach księgowości, finansowych i pokrewnych – optymalizacja funkcji arkusza kalkulacyjnego.

 

BUR – Baza Usług Rozwojowych


  • Podnoś swoje kwalifikacje zawodowe i nabywaj nowe kompetencje
  • Poszukaj w Bazie Usług Rozwojowych PARP szkolenia lub kursu dla Siebie
  • Możesz liczyć na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach

 

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie z BUR?


Aby otrzymać wsparcie z BUR należy zgłosić się właściwego Operatora czyli instytucji, która zajmuje się finansowaniem usług szkoleniowych i doradczych  i złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

 

Gdzie należy ubiegać się i wsparcie?


Wniosek o wsparcie finansowe należy składać u Operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części zaś procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.

 

Operatorzy według województw – Informacje o Systemie Finansowania


Poznaj podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania (PSF) oraz dane adresowe poszczególnych operatorów PSF. Wsparcie oferowane w ramach BUR na rzecz MŚP i ich pracowników prezentowane jest z podziałem na województwa.

Baza Usług Rozwojowych - BUR PARP. Finansowe wsparcie usług szkoleniowych - dofinansowanie szkoleń.

 

Tu znajdziesz informacje – Operatorzy PSF są do dyspozycji

Uwaga: Z możliwości dofinansowania wyłączone jest województwo mazowieckie i pomorskie.

 

Dofinansowanie szkoleń i usług doradczych


Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi!

 

Wybór usługi – zapisanie się na szkolenie


Niezależnie od województwa, w którym przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie, wyboru usługi należy dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR. Zgłoszenia może dokonać osoba zarejestrowana w BUR – wymagane jest założenie własnego konta. Założenie i korzystanie z konta jest bezpłatne.

 

Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?


Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa, ogólnodostępna, bezpłatna platforma zapewniająca dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Za jej pośrednictwem można znaleźć potrzebną usługę oraz zapisywać się na szkolenia lub zamawiać usługi doradcze.

  • Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych – BUR. Założenie konta i korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne. Utworzony zostaje profil uczestnika indywidualnego (np. pracownika).
  • Korzyści jakie oferuje Baza Usług Rozwojowych. Bogata oferta usług oferowanych w BUR oraz narzędzia wyszukiwania dają łatwy dostęp do pełnej gamy usług kierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników.
  • Wysoka jakości usług rozwojowych. Firmy obecne w BUR przeszły weryfikację jakości świadczonych usług a na ich szkolenia i usługi doradcze można uzyskać dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gdzie uzyskać informacje dotyczące Bazy Usług Rozwojowych?


Wszelkich informacji dotyczących sposobu funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych znajdziesz w serwisie informacyjnym, dostępnym pod adresem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

W przypadku pytań lub wątpliwości można również skorzystać z pomocy konsultantów dostępnych:

INFOLINIA BUR: telefon 801 332 202 oraz 22 574 07 07, czynne w dni robocze w godzinach 8:30 – 16:30 lub info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

W Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz bogatą ofertę usług rozwojowych oraz wsparcie finansowe różnego rodzaju formy kształcenia.