Specjalista ds. kadr. Certyfikat zawodowy – kod zawodu 242307

Specjalista do spraw kadr – Certyfikacja zawodu. Zdobądź atrakcyjny zawód: Specjalista ds. Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307). Zachęcamy do udziału w egzaminie wewnętrznym.

 

Specjalista ds. kadr – Certyfikat zawodowy (kod zawodu 242307)


  • Po szkoleniu „Kurs kadrowy” zachęcamy do potwierdzenie zdobytej wiedzy.
  • Zaliczenie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego.
  • Otrzymujesz tytuł – Specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242307).

 

Certyfikat zawodowy - Specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307


Kurs kadrowy – Sprawdź terminy

 

Certyfikaty zawodowe dla pracowników działów kadr/personalnych


Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych ze sprawami kadrowymi. Certyfikat dla specjalisty do spraw kadr (spraw personalnych) opatrzony jest symbolem wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy: Specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242307).

 

Warunki uzyskania certyfikatu zawodowego


Certyfikat zawodowy wydawany jest po spełnieniu następujących warunków:

  1. uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu kadrowego,
  2. przystąpienia do egzaminu certyfikującego w obrębie zawodu – Specjalista ds. kadr,
  3. uzyskania na egzaminie minimum 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

 

Informacja o zawodzie „Specjalista ds. kadr”. Publikacja MRPiPS | Broszura (PDF)


Informacja o zawodzie „Specjalista do spraw kadr (242307)” zawiera bezpłatna publikacja z roku 2018 opracowana w ramach projektu (PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00) – Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+. Wydawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, ISBN 978-83-7789-495-8 [133]).

 

Wzór certyfikatu zawodowego – Specjalista do spraw kadr


Certyfikat zawodowy - Specjalista ds kadr - kod 242307 - Strona 1

Certyfikat zawodowy - Specjalista ds kadr - kod 242307 - Strona 2