Tworzenie prawa miejscowego

Szkolenie online – Prawo miejscowe, jak tworzyć?

Jak przygotowywać projekty uchwał organów JST – samorządowa legislacja administracyjna aktów prawa miejscowego, zasady techniki prawodawczej

 

Tworzenie prawa miejscowego - Szkolenie

Legislacja samorządowa, jak poprawnie redagować prawo miejscowe


  • Szczegółowo poznasz zasad tworzenia prawa miejscowego
  • Będziesz wiedział, jak przygotowywać projekty uchwał organów JST
  • Poznasz aspekty prawne ogłaszania aktów prawa miejscowego
  • Omówimy technikę prawodawczą i całą procedurę uchwałodawczą

Cel szkolenia – Samorządowa legislacja administracyjna


Zajęcia poświęcone tematyce tworzenia prawa miejscowego przez JST mają na celu umówienie zasad przygotowywania projektów uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich dalszego procedowania z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych odnoszących się do legislacji samorządowej.

Kogo zapraszamy – Grupa docelowa


Udział w warsztatach dotyczących aktów prawa miejscowego rekomendujemy pracownikom urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, biur związków międzygminnych (powiatowo-gminnych) i radnym.

Główne punkty szkolenia o tworzeniu aktów prawa miejscowego


System źródeł prawa, konstrukcja system źródeł prawa w ujęciu konstytucyjnym.

Akty prawa miejscowego, czym są akty prawa miejscowego, kto może je wydawać oraz rodzaje aktów prawa miejscowego.

Technika prawodawcza przy tworzenia aktów prawa miejscowego i skutki naruszenia zasad techniki prawodawczej przez organ jednostki samorządu terytorialnego.

Procedura uchwałodawcza przygotowania projektu uchwały, procedura sesyjna i procedura nadzorcza w jednostkach samorządu terytorialnego.

Co zyskujesz dzięki szkoleniu o aktach prawa miejscowego


Poznanie usytuowania aktu prawa miejscowego w konstytucyjnym systemie źródeł prawa; rodzajów aktów prawnych, zasad tworzenia prawa miejscowego, przygotowywania projektów uchwał oraz omówienie ich procedowania przez organy jednostek samorządu terytorialnego pomoże zmniejszyć ryzyko kwestionowania podjętych przez JST uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne.

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


Szkolenie – Tworzenie prawa miejscowego


  • Tworzenie prawa miejscowego, jak poprawnie redagować i unikać błędów?
  • Jak przygotowywać projekty uchwał organów JST – samorządowa legislacja administracyjna aktów prawa miejscowego
  • Wykładowca – Maciej Kiełbus, ekspert prawny organizacji samorządowych
  • Czas trwania – 4 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online
  • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.