Polbi

Tworzenie prawa miejscowego

Jak przygotowywać projekty uchwał organów JST – samorządowa legislacja administracyjna aktów prawa miejscowego, zasady techniki prawodawczej


Poznaj zasady techniki prawodawczej mających zastosowanie przy redagowaniu aktów prawa miejscowego w jednostkach samorządu terytorialnego, wymogi proceduralne obowiązujące podczas uchwalania przepisów miejscowych i najnowsze orzecznictwo organów nadzoru i sądów administracyjnych dotyczące tworzenia aktów prawa miejscowego.

 

Tworzenie prawa miejscowego - Szkolenie

 

Legislacja samorządowa, jak poprawnie redagować prawo miejscowe


 • Szczegółowo poznasz zasad tworzenia prawa miejscowego
 • Będziesz wiedział, jak przygotowywać projekty uchwał organów JST
 • Poznasz aspekty prawne ogłaszania aktów prawa miejscowego
 • Omówimy technikę prawodawczą i całą procedurę uchwałodawczą

 

Cel szkolenia – Samorządowa legislacja administracyjna


Zajęcia poświęcone tematyce tworzenia prawa miejscowego przez JST mają na celu umówienie zasad przygotowywania projektów uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich dalszego procedowania z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych odnoszących się do legislacji samorządowej.

 

Kogo zapraszamy – Grupa docelowa


Udział w warsztatach dotyczących aktów prawa miejscowego rekomendujemy pracownikom urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, biur związków międzygminnych (powiatowo-gminnych) i radnym.

 

Główne punkty agendy szkolenia o tworzeniu aktów prawa miejscowego


 • System źródeł prawa, konstrukcja system źródeł prawa w ujęciu konstytucyjnym.
 • Akty prawa miejscowego, czym są akty prawa miejscowego, kto może je wydawać oraz rodzaje aktów prawa miejscowego.
 • Technika prawodawcza przy tworzenia aktów prawa miejscowego i skutki naruszenia zasad techniki prawodawczej przez organ jednostki samorządu terytorialnego.
 • Procedura uchwałodawcza przygotowania projektu uchwały, procedura sesyjna i procedura nadzorcza w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Wykładowca – Maciej Kiełbus, ekspert prawny organizacji samorządowych


Macieł Kiełbus - Wykładowca Polbi

Maciej Kiełbus - Wykładowca i ekspert Polbi

 

MACIEJ KIEŁBUS

Wykładowca, prelegent na licznych konferencjach i seminariach dotyczących prawa samorządowego.

Ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych.

Współkierujący działem prawa administracyjnego kancelarii prawnej oraz redaktor naczelny czasopism dla samorządów.

 

Co zyskujesz dzięki szkoleniu o aktach prawa miejscowego


Poznanie usytuowania aktu prawa miejscowego w konstytucyjnym systemie źródeł prawa; rodzajów aktów prawnych, zasad tworzenia prawa miejscowego, przygotowywania projektów uchwał oraz omówienie ich procedowania przez organy jednostek samorządu terytorialnego pomoże zmniejszyć ryzyko kwestionowania podjętych przez JST uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne.

 

Szkolenie – Tworzenie prawa miejscowego


 • Tworzenie prawa miejscowego, jak poprawnie redagować i unikać błędów?
 • Jak przygotowywać projekty uchwał organów JST – samorządowa legislacja administracyjna aktów prawa miejscowego
 • Wykładowca – Maciej Kiełbus, ekspert prawny organizacji samorządowych
 • Czas trwania – 4 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Zbliżone tematy szkoleń i kursów można znaleźć w kategorii – Administracja i samorząd
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.