Polbi

Dochodzenie należności od kontrahentów na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej

Jak odzyskać dług, jak dochodzić należności, dobre praktyki windykacji i egzekucji wierzytelności od kontrahentów


 • Poznasz sposoby weryfikacji i oceny kontrahenta i wszystkie etapy dochodzenia należności w obrocie gospodarczym
 • Będziesz znał zasady zabezpieczania płatności na etapie podpisywania umowy i terminy przedawnienia wierzytelności
 • Omówimy wzór wezwania do zapłaty i wspólnie przećwiczymy przygotowanie pozwu
 • Przeanalizujemy procedury przedsądowego wezwanie do zapłaty, przebieg postępowania sądowego i skierowania egzekucji do komornika

 

Dochodzenie należności w obrocie gospodarczym - Szkolenie

 

Główne punktu agendy szkolenia o skutecznym dochodzeniu należności na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej krok po kroku


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program

 • Weryfikacja i ocena kontrahenta przed zawarciem umowy, ogólnodostępne bazy danych przedsiębiorców (CEIDG, KRS, REGON), Biała Lista VAT, rejestry długów czyli jak sprawdzić wiarygodność finansową potencjalnego kontrahenta
 • Zabezpieczenie płatności na etapie podpisywania umowy, sposoby zabezpieczenia się przed nierzetelnymi płatnikami, weksel in blanco, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, gwarancja bankowa, dobrowolne poddanie się egzekucji, hipoteka, pozostałe postanowienia umowne
 • Przedawnienie wierzytelności, terminy i skutki przedawnienia, jak doprowadzić do zawieszenia biegu terminu przedawnienia lub do przerwania biegu przedawnienia?
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty, jak przygotować i wysłać wezwanie, omówienie wzoru wezwania przygotowanego , rekompensata za dochodzenie należności.
 • Skierowanie sprawy do sądu, wybór rodzaju postępowania sądowego: postępowanie upominawcze, nakazowe czy elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd), skompletowanie dokumentów wymaganych przez sądy, postępowanie gospodarcze – na czym polega i czy jest konieczne?
 • Pozew o zapłatę, omówienie na przykładzie zasad wybór właściwego sądu, ustalania danych dotyczące stron, sposobów obliczania wartość przedmiotu sporu, formułowanie żądania, wniosek o zabezpieczenie roszczenia, sformułowanie wniosków dowodowych, treść uzasadnienia i załączniki.
 • Przebieg postępowania sądowego, wydanie nakazu zapłaty przez sąd: nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zaskarżenie nakazu zapłaty przez pozwanego, postępowanie odwoławcze (apelacja), uprawomocnienie się orzeczenia.
 • Skierowanie egzekucji do komornika, wybór komornika, niezbędne dokumenty, wniosek egzekucyjny i przebieg egzekucji komorniczej lub sprzedaż długu, cesja wierzytelności.

 

Zajęcia o dochodzeniu należności poprowadzi Paweł Terpiłowski


Paweł Terpiłowski – Ekspert podatkowy, wykładowca, radca prawnyPolbi – Warszawa. Wykładowca: Paweł Terpiłowski

 

PAWEŁ TERPIŁOWSKI

Ekspert podatkowy i doświadczony wykładowca z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT. Radca prawny, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego.

 

Adresaci szkolenia o dochodzeniu należności


Szkolenie o prawnych metodach dochodzenia należności skierowane jest do osób nie będących prawnikami, ale które potrzebują w wiedzy dotyczącej prawnych aspektów windykacji. Na zajęcia zapraszamy:

 • pracowników wewnętrznych działów windykacji,
 • pracowników działów księgowości i działów finansowych,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • pracowników działów handlowych odpowiedzialnych m.in. za windykację.

Szkolenie o zasadach dochodzenia należności od kontrahentów może być pomocne dla przedsiębiorców, właścicieli firm, kadry zarządczej i pracowników odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe, menadżerów działów handlowych, pracowników działów obsługi klienta, osób planujących dowiedzieć się jak postępować z dłużnikami lub zamierzających poznać metody skutecznego i zgodnego z prawem ściągania należności.

 

Praktyczny charakter spotkania z ekspertem podatkowym


W trakcie kursu o dochodzeniu należności od kontrahentów wspólnie przyjrzymy się wszystkim elementom wzoru wezwania do zapłaty oraz szczegółowo przećwiczymy przygotowanie pozwu.

 

Szkolenie – Dochodzenie należności w obrocie gospodarczym


 • Dochodzenie należności od kontrahentów na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej
 • Kurs dla osób odpowiedzialnych za windykację należności i odzyskiwanie długów
 • Wykładowca – Paweł Terpiłowski, radca prawny, ekspert podatkowy
 • Czas trwania – około 6 godzin z przerwami, zajęcia online na żywo
 • W cenie szkolenia materiały dydaktyczne w formacie PDF
 • Cena katalogowa za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Szkolenia i kursy o podobnej tematyce znajdziesz w kategorii: Podatki – CIT, PIT, VAT
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 6/23/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
27 czerwca 2023
Wtorek, w godz. 10:00-16:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Paweł Terpiłowski
Uczymy tego, na czym się znamy.