Polbi

Dochodzenie należności od kontrahentów na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej

Jak odzyskać dług, jak dochodzić należności, dobre praktyki windykacji i egzekucji wierzytelności w obrocie gospodarczym

 

Dochodzenie należności w obrocie gospodarczym - Szkolenie

 

➤ Poznasz sposoby weryfikacji i oceny kontrahenta i wszystkie etapy dochodzenia należności w obrocie gospodarczym

➤ Będziesz znał zasady zabezpieczania płatności na etapie podpisywania umowy i terminy przedawnienia wierzytelności

➤ Omówimy wzór wezwania do zapłaty i wspólnie przećwiczymy przygotowanie pozwu

➤ Przeanalizujemy procedury przedsądowego wezwanie do zapłaty, przebieg postępowania sądowego i skierowania egzekucji do komornika

 

Główne punktu szkolenia o skutecznym dochodzeniu należności na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej krok po kroku


Weryfikacja i ocena kontrahenta przed zawarciem umowy, ogólnodostępne bazy danych przedsiębiorców (CEIDG, KRS, REGON), Biała Lista VAT, rejestry długów czyli jak sprawdzić wiarygodność finansową potencjalnego kontrahenta

Zabezpieczenie płatności na etapie podpisywania umowy, sposoby zabezpieczenia się przed nierzetelnymi płatnikami, weksel in blanco, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, gwarancja bankowa, dobrowolne poddanie się egzekucji, hipoteka, pozostałe postanowienia umowne

Przedawnienie wierzytelności, terminy i skutki przedawnienia, jak doprowadzić do zawieszenia biegu terminu przedawnienia lub do przerwania biegu przedawnienia?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, jak przygotować i wysłać wezwanie, omówienie wzoru wezwania przygotowanego , rekompensata za dochodzenie należności.

Skierowanie sprawy do sądu, wybór rodzaju postępowania sądowego: postępowanie upominawcze, nakazowe czy elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd), skompletowanie dokumentów wymaganych przez sądy, postępowanie gospodarcze – na czym polega i czy jest konieczne?

Pozew o zapłatę, omówienie na przykładzie zasad wybór właściwego sądu, ustalania danych dotyczące stron, sposobów obliczania wartość przedmiotu sporu, formułowanie żądania, wniosek o zabezpieczenie roszczenia, sformułowanie wniosków dowodowych, treść uzasadnienia i załączniki.

Przebieg postępowania sądowego, wydanie nakazu zapłaty przez sąd: nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zaskarżenie nakazu zapłaty przez pozwanego, postępowanie odwoławcze (apelacja), uprawomocnienie się orzeczenia.

Skierowanie egzekucji do komornika, wybór komornika, niezbędne dokumenty, wniosek egzekucyjny i przebieg egzekucji komorniczej lub sprzedaż długu, cesja wierzytelności.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Adresaci szkolenia o dochodzeniu należności


Szkolenie o prawnych metodach dochodzenia należności skierowane jest do osób nie będących prawnikami, ale które potrzebują w wiedzy dotyczącej prawnych aspektów windykacji. Na zajęcia zapraszamy:

  • pracowników wewnętrznych działów windykacji,
  • pracowników działów księgowości i działów finansowych,
  • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
  • pracowników działów handlowych odpowiedzialnych m.in. za windykację.

Szkolenie o zasadach dochodzenia należności od kontrahentów może być pomocne dla przedsiębiorców, właścicieli firm, kadry zarządczej i pracowników odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe, menadżerów działów handlowych, pracowników działów obsługi klienta, osób planujących dowiedzieć się jak postępować z dłużnikami lub zamierzających poznać metody skutecznego i zgodnego z prawem ściągania należności.

 

Praktyczny charakter spotkania z ekspertem podatkowym


W trakcie kursu o dochodzeniu należności od kontrahentów wspólnie przyjrzymy się wszystkim elementom wzoru wezwania do zapłaty oraz szczegółowo przećwiczymy przygotowanie pozwu.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Dochodzenie należności w obrocie gospodarczym


  • Dochodzenie należności od kontrahentów na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej
  • Kurs dla osób odpowiedzialnych za windykację należności i odzyskiwanie długów
  • Wykładowca – Paweł Terpiłowski, radca prawny, ekspert podatkowy
  • Czas trwania – około 6 godzin z przerwami, zajęcia online na żywo
  • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
448 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 10/31/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
2 listopada 2023
Czwartek, w godz. 10:00-16:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Paweł Terpiłowski
Uczymy tego, na czym się znamy.