Dochodzenie należności od kontrahentów na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej

Windykacja i egzekucja wierzytelności w obrocie gospodarczym


Zapraszamy do udziału w szkoleniu o dochodzeniu należności od kontrahentów na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej.

 

Dochodzenie należności w obrocie gospodarczym

Co trzeba wiedzieć o windykacji?


Szkolenie jest ukierunkowane na przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dochodzenia należności na drodze polubownej, drodze sądowej oraz w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających. Szkolenie omawia sposoby weryfikacji kontrahentów oraz zabezpieczania wierzytelności w celu ułatwienia ich ściągalności. Prezentujemy prawne aspekty dochodzenia należności, sporządzania wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę czy wniosków egzekucyjnych.

Szkolenie – Jak odzyskać dług, jak dochodzić należności?


 • Poznasz sposoby weryfikacji i oceny kontrahenta i wszystkie etapy dochodzenia należności w obrocie gospodarczym.
 • Będziesz znał zasady zabezpieczania płatności na etapie podpisywania umowy i terminy przedawnienia wierzytelności.
 • Omówimy wzór wezwania do zapłaty i wspólnie przećwiczymy przygotowanie pozwu.
 • Przeanalizujemy procedury przedsądowego wezwanie do zapłaty, przebieg postępowania sądowego i skierowania egzekucji do komornika.

Jakie są dobre praktyki skutecznej windykacji i efektywnej egzekucji wierzytelności w obrocie gospodarczym?


Zapraszamy na szkolenie o skutecznym dochodzeniu należności na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej krok po kroku. Podczas spotkania omawiamy prowadzenie efektywnej windykacji i egzekucja należności w obrocie gospodarczym, wskazujemy odpowiednie metody zabezpieczania roszczeń oraz skuteczne dochodzenie należności względem dłużnika. W programie szkolenia:

 1. Weryfikacja i ocena kontrahenta przed zawarciem umowy, ogólnodostępne bazy danych przedsiębiorców (CEIDG, KRS, REGON), Biała Lista VAT, rejestry długów czyli jak sprawdzić wiarygodność finansową potencjalnego kontrahenta
 2. Zabezpieczenie płatności na etapie podpisywania umowy, sposoby zabezpieczenia się przed nierzetelnymi płatnikami, weksel in blanco, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, gwarancja bankowa, dobrowolne poddanie się egzekucji, hipoteka, pozostałe postanowienia umowne
 3. Przedawnienie wierzytelności, terminy i skutki przedawnienia, jak doprowadzić do zawieszenia biegu terminu przedawnienia lub do przerwania biegu przedawnienia?
 4. Przedsądowe wezwanie do zapłaty, jak przygotować i wysłać wezwanie, omówienie wzoru wezwania przygotowanego , rekompensata za dochodzenie należności.
 5. Skierowanie sprawy do sądu, wybór rodzaju postępowania sądowego: postępowanie upominawcze, nakazowe czy elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd), skompletowanie dokumentów wymaganych przez sądy, postępowanie gospodarcze – na czym polega i czy jest konieczne?
 6. Pozew o zapłatę, omówienie na przykładzie zasad wybór właściwego sądu, ustalania danych dotyczące stron, sposobów obliczania wartość przedmiotu sporu, formułowanie żądania, wniosek o zabezpieczenie roszczenia, sformułowanie wniosków dowodowych, treść uzasadnienia i załączniki.
 7. Przebieg postępowania sądowego, wydanie nakazu zapłaty przez sąd: nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zaskarżenie nakazu zapłaty przez pozwanego, postępowanie odwoławcze (apelacja), uprawomocnienie się orzeczenia.
 8. Skierowanie egzekucji do komornika, wybór komornika, niezbędne dokumenty, wniosek egzekucyjny i przebieg egzekucji komorniczej lub sprzedaż długu, cesja wierzytelności.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program szkolenia

Kogo zapraszamy na szkolenie o dochodzeniu należności?


Szkolenie o prawnych metodach dochodzenia należności skierowane jest do osób nie będących prawnikami, ale które potrzebują w wiedzy dotyczącej prawnych aspektów windykacji. Na zajęcia zapraszamy:

 • pracowników wewnętrznych działów windykacji,
 • pracowników działów księgowości i działów finansowych,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • pracowników działów handlowych odpowiedzialnych m.in. za windykację.

Szkolenie o zasadach dochodzenia należności od kontrahentów może być pomocne dla przedsiębiorców, właścicieli firm, kadry zarządczej i pracowników odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe, menadżerów działów handlowych, pracowników działów obsługi klienta, osób planujących dowiedzieć się jak postępować z dłużnikami lub zamierzających poznać metody skutecznego i zgodnego z prawem ściągania należności.

Jak wyglądają zajęcia o windykacji i egzekucji wierzytelności?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie o odzyskiwaniu długów w obrocie gospodarczym to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

W trakcie kursu o dochodzeniu należności od kontrahentów wspólnie przyjrzymy się wszystkim elementom wzoru wezwania do zapłaty oraz szczegółowo przećwiczymy przygotowanie pozwu.

Dzięki licznym przykładom uczestnicy spotkania będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu windykacji długów w obrocie gospodarczym.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.