Doręczenia elektroniczne, e-doręczenie w sektorze publicznym

Szkolenie online e-Doręczenia w sektorze publicznym


Szkolenie dotyczy omówienia regulacji w zakresie nowych sposobów doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.

W trakcie szkolenia prowadzonego od podstaw poruszymy zagadnienia doręczenia elektronicznego, publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publicznej usługi hybrydowej, kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, obiegu i archiwizacji dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

 

Doręczenia elektroniczne - Szkolenie

Korzystanie przez administrację z doręczeń elektronicznych


Uczestnik szkolenia pozna rozwiązania wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych. Przedstawione zostaną założenia i istota doręczeń elektronicznych w zakresie ich praktycznego wymiaru jak i doniosłości prawnej. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo przedstawione zasady dotyczące stosowania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publicznej usługi hybrydowej PUH przez podmioty publiczne.

Jak przebiega doręczanie pism w postaci elektronicznej?


Zasady doręczania pism w postaci elektronicznej zostaną zaprezentowane na gruncie praktyki stosowania PURDE i PUH w systemie do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD.

Elektroniczny proces obiegu korespondencji urzędowej


Uczestnik pozna przebieg procesu obiegu korespondencji (ze szczególnym uwzględnieniem PURDE i PUH) wraz z generowaną dokumentacją potwierdzającą proces doręczania przesyłki za pośrednictwem e-doręczeń.

Jakie są główne punkty agendy szkolenia o e-doręczeniach?


 • Istota i założenia systemu doręczeń elektronicznych, regulacje zawarte w ustawie o doręczeniach elektronicznych.
 • Baza Adresów Elektronicznych, administrator skrzynki i adresy do doręczeń elektronicznych.
 • Operator wyznaczony czyli podmiot doręczający korespondencję w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
 • Podmiot publiczny i niepubliczny, posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych jego fakultatywności.
 • Funkcjonowanie skrzynki do doręczeń, wyłączenia w stosowaniu doręczeń elektronicznych.
 • PURDE – publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, generowanie dokumentów dotyczących doręczenia i obowiązujące  terminy.
 • PUH – Publiczna usługa hybrydowa, procesu doręczania, generowania dokumentów dotyczących doręczenia oraz terminy.
 • Usługa KURDE – Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego.
 • Regulacji KPA dotyczące doręczeń, w tym doręczeń elektronicznych.

Jakie są korzyści ze szkolenia o doręczeniach elektronicznych?


Uczestnik nabędzie kompleksową teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu e-doręczeń, pozna nowe zasady korespondencji elektronicznej, zapozna się z nowymi rozwiązaniami prawnymi i technicznymi związanymi z doręczaniem oficjalnej korespondencji.

Jak wygląda szkolenie o e-doręczeniach?


 • Zapraszamy na wartościowe zajęcia prowadzone online na żywo w czasie rzeczywistym.
 • Masz bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia i możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.
 • Otrzymujesz bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych i certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Kogo zapraszamy na szkolenie?


Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organów administracji publicznej oraz pozostałych podmiotów publicznych. Do udziału w szkoleniu zachęcamy pracowników organów administracji, pracowników sektora publicznego.

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.