Polbi

Estoński CIT 2023 czyli spółka na ryczałcie

Estoński CIT – Spółka kapitałowa na ryczałcie od dochodów. Sposób na niskie podatki – czy Estoński CIT się opłaca?


 • Czym jest „estoński” CIT? Poznaj estoński model opodatkowania 2023.
 • Czy wybór formy opodatkowania możne ograniczyć podatek dochodowy od osób prawnych?
 • Sprawdź, czy CIT Estoński to prosty sposób na niższe podatki?
 • Jak skorzystać, kto może a kto nie może wybrać estoński model opodatkowania?
 • Jakie są obowiązki podmiotów przechodzących na estoński CIT?
 • Poznaj szczegółowo katalog podatników objętych estońskim CIT.

 

Estoński CIT – Szkolenie, warsztaty podatkowe.

 

Przejście na estoński CIT


Weź udział w szkoleniu podczas którego wyjaśnimy, kto może wybrać i skorzystać z estońskiego CIT-u, kiedy można przejście na estoński CIT i jak to zrobić? O przejściu na estoński CIT decyduje podatnik. Wymaga to zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego. O wyborze nowej formy opodatkowania można zdecydować także w trakcie roku podatkowego. Rok 2023 może być brany pod uwagę do przejścia na Estoński CIT, tym bardziej, że przepisy wprowadzają dodatkowe udogodnienia.

 

CIT estoński  jest z nami od 2021 roku


Estoński CIT czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych funkcjonuje w Polsce już od 2021 roku. Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły szereg modyfikacji – m.in. rozszerzając katalog podmiotów uprawnionych. Oprócz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych estoński CIT dostępny jest także dla spółek komandytowo-akcyjnych, komandytowych i prostych spółek akcyjnych.

 

Cel szkolenia o ryczałtowym podatku CIT (model estoński)


Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie estońskiego CIT, sprawdzenie swoich wiadomości o estońskim modelu opodatkowania spółek przez uczestników szkolenia a także przygotowanie osób biorących udział w zajęciach do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z estońskiego CIT. Spotkanie to także okazja do wymiana doświadczeń i znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące estońskiego CIT.

 

Główne punkt agendy szkolenia o opodatkowaniu w formule – CIT estoński


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program.

 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, podstawy prawne, nowelizacja estońskiego CIT i ułatwienia dla przedsiębiorców,  objaśnienia podatkowe Ministra Finansów.
 • Zakres podmiotowy estońskiego CIT, kto może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Estoński CIT a warunek struktury przychodów, przychody czynne a przychody bierne oraz pozostałe przychody ograniczające lub wyłączające możliwość zastosowania ryczałtu, jak liczyć strukturę przychodów?
 • Likwidacja obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w ramach estońskiego CITu, warunki dotyczące zatrudnienia, powiazań kapitałowych i zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej.
 • Oświadczenie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, analiza dokumentu oraz termin i tryb złożenia, okres stosowania ryczałtu, możliwość rezygnacji , rok podatkowy a rok obrotowy.
 • Prawa i obowiązki w okresie stosowania estońskiego CIT, sprawozdawczość rachunkowa a sprawozdawczość podatkowa, kiedy i w jakim zakresie nie stosujemy przepisów podatkowych?
 • Przedmiot opodatkowania oraz podstawa opodatkowania, wypłata zysku albo przeznaczenie zysku na pokrycie strat jako podstawowy przedmiot oraz podstawa opodatkowania. , stawki estońskiego podatku CIT.
 • Specjalny fundusz inwestycyjny jako preferencja podatkowa w ramach opodatkowania na zasadach ogólnych, kto może skorzystać, odpis na fundusz jako koszt uzyskania przychodów, zapis rachunkowy, wpłata na rachunek, źródło pochodzenia środków, obowiązek i termin wydatkowania środków na cele inwestycyjne.

 

Zajęcia o estońskim CIT poprowadzi Mirela Chomont


Mirela Chomont - Wykładowca, doradca podatkowy, szkolenia podatkowe.POLBI – WARSZAWA, Mirela Chomont

 

MIRELA CHOMONT – DORADCA PODATKOWY

Wykładowca, doświadczona trenerka i autorka licznych szkoleń, podczas których dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozumienia i praktycznego stosowania przepisów podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik organów administracji skarbowej, współpracowniczka kancelarii prawniczych oraz firm audytorsko-księgowych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia o estońskim CIT?


Warsztaty podatkowe rekomendujemy wszystkim branżom, do których stosuje się opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych. Oprócz osób reprezentujących i decydujących o finansach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych zapraszamy przedstawicieli spółek komandytowo-akcyjnych, komandytowych i prostych spółek akcyjnych.

 

Kto w szczególności powinien wziąć udział w zajęciach?


Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:

 • księgowych i głównych księgowych,
 • pracowników działów finansowych i rozliczeń podatkowych,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,
 • doradców podatkowych,
 • pracowników biur rachunkowych.

 

Szkolenie – Estoński CIT 2023


 • Estoński CIT 2023 czyli spółka kapitałowa na ryczałcie
 • Kurs dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe
 • Wykładowca: Doświadczona trenerka i ekspert podatkowy – Mirela Chomont
 • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie elektronicznym
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Zbliżone tematy szkoleń i kursów można znaleźć w kategorii: Podatki – CIT, PIT, VAT
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.