Polbi

Estoński CIT czyli spółka na ryczałcie

SZKOLENIE – ESTOŃSKI CIT


Spółka kapitałowa na ryczałcie od dochodów. Sposób na niskie podatki – czy Estoński podatek CIT się opłaca?

 

Estoński CIT – Szkolenie, warsztaty podatkowe.

 

Czym jest „estoński” CIT?


➤ Czy wybór formy opodatkowania możne ograniczyć podatek dochodowy od osób prawnych?

➤ Sprawdź, czy CIT Estoński to prosty sposób na niższe podatki?

➤ Jak skorzystać, kto może a kto nie może wybrać estoński model opodatkowania?

➤ Jakie są obowiązki podmiotów przechodzących na estoński CIT?

➤ Poznaj szczegółowo katalog podatników objętych estońskim CIT.

 

Poznaj estoński model opodatkowania


Weź udział w szkoleniu podczas którego wyjaśnimy, kto może wybrać i skorzystać z estońskiego CIT-u, kiedy można przejście na estoński CIT i jak to zrobić? Zwróć uwagę, że do przejścia na Estoński CIT zachęcają nowe przepisy wprowadzające dodatkowe udogodnienia. O przejściu na estoński CIT decyduje podatnik. Wymaga to zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego. O wyborze nowej formy opodatkowania można zdecydować także w trakcie roku podatkowego.

 

CIT estoński  jest z nami od 2021 roku


Estoński CIT czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych funkcjonuje w Polsce już od 2021 roku. Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły szereg modyfikacji – m.in. rozszerzając katalog podmiotów uprawnionych. Oprócz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych estoński CIT dostępny jest także dla spółek komandytowo-akcyjnych, komandytowych i prostych spółek akcyjnych.

 

Cel szkolenia o ryczałtowym podatku CIT (model estoński)


Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie estońskiego CIT, sprawdzenie swoich wiadomości o estońskim modelu opodatkowania spółek przez uczestników szkolenia a także przygotowanie osób biorących udział w zajęciach do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z estońskiego CIT. Spotkanie to także okazja do wymiana doświadczeń i znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące estońskiego CIT.

 

Agenda szkolenia – Co znajdziesz w programie?


Główne punkt szkolenia o opodatkowaniu w formule – CIT estoński:

 1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, podstawy prawne, nowelizacja estońskiego CIT i ułatwienia dla przedsiębiorców,  objaśnienia podatkowe Ministra Finansów.
 2. Zakres podmiotowy estońskiego CIT, kto może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Estoński CIT a warunek struktury przychodów, przychody czynne a przychody bierne oraz pozostałe przychody ograniczające lub wyłączające możliwość zastosowania ryczałtu, jak liczyć strukturę przychodów?
 4. Likwidacja obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w ramach estońskiego CITu, warunki dotyczące zatrudnienia, powiazań kapitałowych i zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej.
 5. Oświadczenie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, analiza dokumentu oraz termin i tryb złożenia, okres stosowania ryczałtu, możliwość rezygnacji , rok podatkowy a rok obrotowy.
 6. Prawa i obowiązki w okresie stosowania estońskiego CIT, sprawozdawczość rachunkowa a sprawozdawczość podatkowa, kiedy i w jakim zakresie nie stosujemy przepisów podatkowych?
 7. Przedmiot opodatkowania oraz podstawa opodatkowania, wypłata zysku albo przeznaczenie zysku na pokrycie strat jako podstawowy przedmiot oraz podstawa opodatkowania. , stawki estońskiego podatku CIT.
 8. Specjalny fundusz inwestycyjny jako preferencja podatkowa w ramach opodatkowania na zasadach ogólnych, kto może skorzystać, odpis na fundusz jako koszt uzyskania przychodów, zapis rachunkowy, wpłata na rachunek, źródło pochodzenia środków, obowiązek i termin wydatkowania środków na cele inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

 

Kogo zapraszamy na zajęcia o estońskim CIT?


Warsztaty podatkowe rekomendujemy wszystkim branżom, do których stosuje się opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych. Oprócz osób reprezentujących i decydujących o finansach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych zapraszamy przedstawicieli spółek komandytowo-akcyjnych, komandytowych i prostych spółek akcyjnych.

 

Kto w szczególności powinien wziąć udział w zajęciach?


Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:

 • księgowych i głównych księgowych,
 • pracowników działów finansowych i rozliczeń podatkowych,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,
 • doradców podatkowych,
 • pracowników biur rachunkowych.

 

Jak wyglądają zajęcia o CIT na sposób estoński?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie „Estoński CIT czyli spółka na ryczałcie” to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.