Polbi

Ewidencja księgowa faktur korygujących – warsztaty

Faktury korygujące – Praktyczna ewidencja księgowa

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ewidencji księgowej faktur korygujących w aspekcie księgowym i podatkowym. Zobacz przykłady, zapoznaj się z problemami i praktycznymi sposobami jak prawidłowo księgować faktury korygujące.

 

Jeżeli księgujesz faktury korygujące – Rób to dobrze!


 • Poznaj zasady ewidencji faktur korygujących na kontach teowych
 • Sprawdź, jak korygować koszty i przychody przy fakturach pierwotnych
 • Przeanalizuj skutki rozliczania podatku VAT przy ewidencji faktur korygujących
 • Przećwicz księgowanie faktur korygujących na przełomie roku obrotowego

 

Faktury korygujące - Ewidencja księgowa. Szkolenie.

 

Idea szkolenia – Faktury korygujące w ewidencji księgowej


Wraz ze wprowadzeniem aktualizacją przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (pakiety SLIM VAT) nastąpiła zmiana sposobu rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego w wypadku ewidencji faktur korygujących. Szczególne problemy ewidencyjne mogą wystąpić przy próbie notacji tych dokumentów na przełomie roku obrotowego.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Jeżeli masz do zaksięgowania faktury korygująca to właśnie Ciebie zapraszamy na nasze warsztaty. Zajęcia z zakresu ewidencji księgowej i rozliczania faktur VAT korygujących kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. W szczególności zapraszamy księgowych, stykających się na co dzień z problematyką ewidencji księgowej faktur korygujących.

 

Co szczegółowo omawiamy podczas zajęć?


Szczególny nacisk kładziemy na ewidencję faktur korygujących na przełomie roku obrotowego, z uwzględnieniem obciążeń konta „Rozliczenia wyniku finansowego” (przy aspekcie uwzględnienia zasady istotności).

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu w zakładce – Program

 

Kurs o księgowaniu faktur korygujących prowadzi Maciej Derwisz


Maciej Derwisz - Wykładowca Pobi

Polbi – Warszawa. Kurs o fakturach korygujących

 

MACIEJ DERWISZ

Wykładowca, praktyk i ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i ewidencji płac. Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych. Zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc od lat zajęcia szkoląc przyszłych pracowników działów księgowości i kadrowo-płacowych.

 

Praktyczny charakter zajęć


Zajęcia oparte są głównie na przykładach liczbowych w odniesieniu do ewidencji księgowej faktur korygujących. Prezentujemy notację księgową faktur korygujących, zarówno z punktu widzenia nabywcy jak i sprzedawcy, uwzględniając potrzebę ewidencyjną korekty podatku VAT należnego i naliczonego, a także konieczność ewentualnej korekty podatku dochodowego.

 

Co potrafisz po szkoleniu?


Dzięki uczestnictwu w praktycznych warsztatach dla księgowych z zakresu faktur korygujących w ewidencji księgowej będziesz umiał:

 • rozpoznać moment powstania przychodu i kosztu przy ewidencji faktur korygujących,
 • rozpoznać moment korekty podatku VAT naliczonego i należnego,
 • zaksięgować faktury korygujące na przełomie roku obrotowego.

 

Szkolenie: Faktury korygujące – Ewidencja księgowa


 • Kurs dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji faktur korygujących
 • Akademia księgowego – mile widziana znajomość podstaw księgowości
 • Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej – Szkolenie przydatne dla praktyków
 • Wykładowca – Maciej Derwisz, praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości
 • Czas trwania: 3 godziny i 15 minut (z przerwami)
 • Zajęcia na żywo online – prezentacje, ćwiczenia, pytania na czacie
 • Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.