Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Ewidencja księgowa faktur korygujących - warsztaty

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ewidencja księgowa faktur korygujących – warsztaty

Faktura korygująca w ewidencji księgowej. Szkolenie dotyczące ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych faktur korygujących. Warsztaty dla księgowych.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ewidencji księgowej faktur korygujących w aspekcie księgowym i podatkowym. Zobacz przykłady, zapoznaj się z problemami i praktycznymi sposobami jak prawidłowo księgować faktury korygujące.

 

Faktury korygujące - Ewidencja księgowa. Szkolenie.

 

Jeżeli księgujesz faktury korygujące – Rób to dobrze!


✔️ Poznaj zasady ewidencji faktur korygujących na kontach teowych

✔️ Sprawdź, jak korygować koszty i przychody przy fakturach pierwotnych

✔️ Przeanalizuj skutki rozliczania podatku VAT przy ewidencji faktur korygujących

✔️ Przećwicz księgowanie faktur korygujących na przełomie roku obrotowego

 

Idea szkolenia – Faktury korygujące w ewidencji księgowej


Wraz ze wprowadzeniem aktualizacją przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (pakiety SLIM VAT) nastąpiła zmiana sposobu rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego w wypadku ewidencji faktur korygujących. Szczególne problemy ewidencyjne mogą wystąpić przy próbie notacji tych dokumentów na przełomie roku obrotowego.

 

Cel warsztatów dla księgowych


Szkolenie ma na celu przedstawić ewidencję księgową i podatkową faktur korygujących w odniesieniu do aktualnych przepisów podatkowych uwzględniając problemy, które mogą się pojawić na przełomie roku obrotowego z ich właściwą interpretacją.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Jeżeli masz do zaksięgowania faktury korygująca to właśnie Ciebie zapraszamy na nasze warsztaty. Zajęcia z zakresu ewidencji księgowej i rozliczania faktur VAT korygujących kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. W szczególności zapraszamy księgowych, stykających się na co dzień z problematyką ewidencji księgowej faktur korygujących.

 

Praktyczny charakter zajęć


Zajęcia oparte są głównie na przykładach liczbowych w odniesieniu do ewidencji księgowej faktur korygujących. Prezentujemy notację księgową faktur korygujących, zarówno z punktu widzenia nabywcy jak i sprzedawcy, uwzględniając potrzebę ewidencyjną korekty podatku VAT należnego i naliczonego, a także konieczność ewentualnej korekty podatku dochodowego.

 

Co szczegółowo omawiamy podczas zajęć?


Szczególny nacisk kładziemy na ewidencję faktur korygujących na przełomie roku obrotowego, z uwzględnieniem obciążeń konta „Rozliczenia wyniku finansowego” (przy aspekcie uwzględnienia zasady istotności).

 

Jak wygląda zajęcia dotyczące faktur korygujących?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Macieja Derwisza

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Szkolenia i kursy, Faktury korygujące


Maciej Derwisz to doświadczony trener, wykładowca i praktyk.

 

Co potrafisz po szkoleniu? – Dzięki uczestnictwu w praktycznych warsztatach dla księgowych z zakresu faktur korygujących w ewidencji księgowej będziesz umiał:

 • rozpoznać moment powstania przychodu i kosztu przy ewidencji faktur korygujących,
 • rozpoznać moment korekty podatku VAT naliczonego i należnego,
 • zaksięgować faktury korygujące na przełomie roku obrotowego.

 

Program szkolenia do pobraniaEwidencja księgowa faktur korygujących (PDF)

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Szkolenie: Faktury korygujące – Ewidencja księgowa

Kontakt z organizatorem: Polbi Contact Center: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 1. Warunki i termin rozliczenia VAT u sprzedawcy
 2. Miesiąc uznania korekty przychodu u sprzedawcy

 

 1. Warunki i termin rozliczenia VAT u nabywcy
 2. Miesiąc uznania korekty kosztu u nabywcy

 

 1. Ewidencja faktur korygujących przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
 2. Ewidencja faktur korygujących po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

 

 1. Ewidencja faktur korygujących u sprzedawcy
 2. Ewidencja faktur korygujących u nabywcy

 

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia dotyczące faktur.


Ewidencja księgowa faktur korygujących

Warsztaty dla księgowych – 3 godziny i 15 minut zajęć

Organizator: Polbi – Warszawa, autorski program opracował Maciej Derwisz

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Maciej Derwisz – Kursy i warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, specjalista, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz – Kursy i szkolenia

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów.

Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

Kursy i warsztaty dla księgowych – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z zakresu rachunkowości szkoląc przyszłych pracowników działów księgowości. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesów rynkowych naszych kursów i szkoleń z rachunkowości.

ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, FAKTURY ZA SZKOLENIA.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Faktury korygujące.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

 

Organizacja warsztatów – Ewidencja księgowa faktur korygujących


Organizacja szkolenia - Samochód osobowy w firmie.

Proponujemy udział w zajęciach odbywających się:

 * w godzinach 10:00 – 13:15

 * w godzinach 17:30 – 20:45

 

Efekty, rezultaty warsztatów dla księgowych


Dzięki uczestnictwu w praktycznych zajęciach będziesz umieć:

 • zaksięgować fakturę korygującą jako sprzedawca lub jako nabywca,
 • rozpoznawać okres korekty VAT należnego lub naliczonego,
 • rozpoznawać okres korekty przychodu lub kosztu podatkowego,
 • zaewidencjonować prawidłowo fakturę korygującą na przełomie roku obrotowego,
 • rozumieć istotność konieczności korekty wyniku finansowego lat ubiegłych.

 

Faktury korygujące – Omawiane regulacje prawne


Podczas zajęć przywołamy, omówimy i przeanalizujemy regulacje prawne dotyczące obowiązków podatników, działów księgowości i działów finansowych firm i przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych w zakresie ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych faktur korygujących:

 • Ustawa o rachunkowości,
 • Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT),
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Ewidencja księgowa faktur korygujących | Akademia księgowego – mile widziana znajomość podstaw księgowości | Renomowany i doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 3 godziny i 15 minut | Cena katalogowa: 248 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content