Excel w HR oraz kadrach i płacach – Tworzenie harmonogramów i tabel zestawiających dane

Program szkolenia online z Excela

EXCEL - HARMONOGRAMY I TABELE


1. Tworzenie harmonogramów w Excelu

 • Omówienie funkcji i narzędzi związanych z określeniem dat w Excelu
 • Problemy związane z obróbką danych w formacje dat
 • Wyliczenia na datach uwzględniające różnego rodzaju parametry
 • Tworzenie dat ze składowych
 • Wyciąganie informacji o dniach, miesiącach i latach z danych w formacie dat
 • Omówienie funkcji i sposobów wyliczeń opartych na danych zegarowych (czas)
 • Obliczanie okresów czasu na podstawie komórek zestawiających dane w formacie dat
 • Tworzenie harmonogramu
 • Wykres Gantta jako specyficzny rodzaj harmonogramu odzwierciedlający upływ czasu
 • Obróbka harmonogramu i jego wizualizacja

2. Tworzenie zestawień danych opartych na tabelach danych

 • Pojęcie tabel danych w Excelu
 • Budowanie i działanie tabel danych
 • Specyficzny sposób wprowadzania funkcji i danych w ramach tabel danych
 • Odwołania między tabelami – praca z wieloma tabelami danych
 • Odwołania międzykolumnowe w ramach tabel danych
 • Odwołania międzykomórkowe w ramach tabel danych
 • Funkcje bazodanowe używane przy obsłudze tabel danych
 • Pozostałe funkcje związane z obróbką danych w formie tabeli
 • Filtrowanie i sortowanie tabel danych

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.