Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Faktura VAT. Wystawianie, korekty, anulowanie.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Faktura VAT. Wystawianie, korekty, anulowanie.

Szkolenie – Fakturowanie i faktura VAT w praktyce. Prawidłowe wystawienie, dokonywanie korekt i anulowanie faktur. Elementy niewadliwej faktury, prawidłowa dokumentacja i ewidencje dla celu rozliczeń podatku od towarów i usług. Warsztaty prowadzi doradca podatkowy Marcin Perlikowski.

 

Faktura VAT, zasady fakturowania. Szkolenie on-line. Polbi-Warszawa.

 

Prawidłowa faktura VAT w praktyce


✔️ Omówimy elementy niewadliwej faktury, terminy wystawiania i zasady numeracji faktur

✔️ Wskażemy rodzaje dokumentów korygujących, sposoby, warunki oraz terminy ich wystawiania

✔️ Poznasz prawidłowe dokumentowanie transakcji oraz prawa i obowiązki podatnika

✔️ Przybliżymy odpowiedzialność karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT

 

Zapraszam na moje szkolenie

Marcin Perlikowski

Faktura VAT w świetle aktualnych przepisów


Szkolenie ma na celu wskazanie najnowszych regulacji prawno-podatkowych dotyczące zasad fakturowania celu oraz wyjaśnienie, jak należy rozumieć przepisy ustawy o podatku VAT oraz rozporządzeń wykonawczych odnośnie dokumentowania transakcji, z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, działach sprzedaży bądź zakupów, działach handlowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz właścicieli firm jak również do osób pragnących uzupełnić lub  uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi zmianami w zasadach fakturowania i planowanymi, nowymi regulacjami prawnymi z obszaru ewidencji podatku od towarów i usług i prawidłowego wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania faktur VAT.

 

Faktura VAT – Co szczegółowo omawiamy?


 1. Faktura VAT jako podstawowy dokument stosowany w obrocie gospodarczym.
 2. Niezbędne elementy jaki musi posiadać niewadliwa faktura VAT.
 3. Terminy wystawiania faktur VAT w przypadku szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.
 4. Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania.
 5. Faktury VAT w transakcjach międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych.
 6. Faktury elektroniczne – problemy praktyczne.
 7. Zasady fakturowania w przypadku podatników stosujących kasy rejestrujące (kasy fiskalne).
 8. Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?
 9. Odpowiedzialność karna związana z wystawianiem oraz używaniem faktur VAT.
 10. Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie dokumentowania transakcji.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące faktur?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Marcina Perlikowskiego

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Marcin Perlikowski - Wykładowca i trener Polbi - Warszawa.


Marcin Perlikowski – prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej i biegły sądowy.

 

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć – Wykłady i ćwiczenia na zajęciach związanych z prawidłowym dokumentowaniem transakcji za pomocą faktur VAT prowadzone są w oparciu o autorski program. Dzięki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT.  Integralną częścią wykładu jest analiza prawno-podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu tematyki faktur VAT. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane na szkoleniu zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego najnowszym zmianom dotyczącym zasad  prawidłowego wystawiania i przechowywania faktur VAT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00-15:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Program szkolenia do pobraniaFaktura VAT. Wystawianie, korekty, anulowanie (PDF)

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem. Faktura VAT. PCC - Polbi.Koordynator szkolenia – Faktura VAT

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 


Polbi - Szkolenia - Faktura VAT.   Polbi   |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Szkolenie: Faktura VAT, zasady fakturowania. Polbi-Warszawa.

Faktura VAT w praktyce. Szkolenie dotyczące dokumentowania transakcji (fakturowanie). Elementy niewadliwej faktury, prawidłowa dokumentacja i prowadzenie ewidencji dla celu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Kasy fiskalne. Odpowiedzialność karna w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT. Warsztaty prowadzi doradca podatkowy Marcin Perlikowski.

 

Wskazanie zakresu regulacji prawnych odnoszących się do faktur VAT oraz wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian prawnych dotyczących dokumentowania transakcji.

 

 1. Podstawowe elementy faktury VAT.
 2. Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze VAT?
 3. Rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży.
 4. Faktura VAT przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami podatku od towarów i usług.
 5. Zasady numeracji faktur VAT.
 6. Jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy” lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług.
 7. Zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze VAT.
 8. Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej.
 9. Dokumentowanie rabatów, opustów i skont.
 10. Przypadki obowiązkowego podpisywania faktur VAT.
 11. Faktury wystawiane przez podatników podatku VAT zwolnionych.
 12. Faktury „walutowe”.
 13. Faktury VAT RR .
 14. Dopuszczalność dokonywania adnotacji na fakturze VAT.
 15. Adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”.
 16. Tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi.
 17. Faktury uproszczone.
 18. Rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT.

 

Dokumentowanie czynności nieodpłatnych uznanych w ramach tzw. „fikcji prawnej” za czynności odpłatne.

 

Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług a termin wystawiania faktury VAT.

 

Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji VAT. Tryb i zasady wystawiania not korygujących.

 

Faktury elektroniczne – problemy praktyczne.

 

Problematyka faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (zobowiązanie do zapłacenia podatku w kwocie wykazanej w fakturze).

 

Nowa, jednolita matryca stawek podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzona od 1 lipca 2020 roku.

 

 1. Przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście tez wynikających z uzasadnienia wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie C-42/14.
 2. Jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności?
 3. Refakturowanie a wysokość stawki podatku VAT.
 4. Czy można refakturować dostawę towarów?
 5. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem.
 6. Omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy  2006/112/WE z dnia 28.11.2006  w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej  w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem.

 

Odzwierciedlenie w fakturach VAT zdarzeń wynikających z zawieszania kontraktów w dobie kryzysu (COVID-19).

 1. Korekty związane z opłaconymi i anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami), anulowanymi kontraktami (wycofanie się z umowy).
 2. Udokumentowanie odstępnego (kary płaconej z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy).
 3. Ulga za złe długi – ujmowanie faktur wystawianych dla dłużników w deklaracji VAT i JPK od lipca 2020 roku.

 

Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 2. WDT oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych.
 3. Transakcje trójstronne.

 

Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?

 

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT.

 

Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem.

 

Czas zarezerwowany na odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia. Konsultacje z zakresu zasad wystawiania prawidłowych faktur VAT w świetle obowiązujących przepisów. Wspólne zajęcia i czas na dyskusję to okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Szkolenie – Faktura VAT

Czas trwania: 1 dzień, 6 godzin wykładowych. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Marcin Perlikowski.

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

🔊 Głośniki lub słuchawki

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

⚙️ Darmowy test szybkości łącza internetowego dostępny na –  https://www.speedtest.pl/

 

 


Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej? Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

Zasady i terminy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego, faktury za szkolenia.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Audyt zdalny.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Fakturowanie i faktura w świetle obowiązujących przepisów. Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT w zakresie dokumentowania, wystawiania, korekt i anulowania faktur.

 

Organizacja webinarium – Faktura VAT


Organizacja szkolenia on-line: Faktura VAT.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

 

Faktura VAT 2021 bez błędów


Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Niezbędne elementy niewadliwej faktury. Szkolenie dotyczące  zasad fakturowanie w praktyce. Prawidłowe dokumentowanie sprzedaży. Szkolenie odpowiadające na pytania: co powinna zawierać faktura, z jaką datą rozliczać VAT z faktur zakupowych krajowych i zagranicznych, jak dokonać prawidłowej korekty, jak wystawić notę korygującą do faktur?

 

Zasady wystawiania i rozliczanie faktur i faktur korygujących


Poznaj, jak powinna brzmieć prawidłowa treść faktury korygującej, kiedy powstaje obowiązek wystawiania faktur korygujących i zbiorczych faktur korygujących, noty korygujące oraz anulowanie faktury.  Zwrócimy uwagę na zmianę w zakresie rozliczania faktur korygujących, gdy kontrahent otrzymuje rabaty i upusty oraz omówimy postępowanie w przypadku zwrotu towaru. Zaprezentujemy nowe sposoby dokumentowania rozliczenia faktur dotyczących udzielonych rabatów, upustów czy zwrotów towarów.

 

Prawidłowa faktura VAT, najnowsze zmiany przepisów


Zajęcia obejmują omówienie bieżących regulacji normujących zasady wystawiania, przechowywania oraz przesyłania faktur VAT (w tym faktur elektronicznych). Zasady wystawiania faktur, terminy i obowiązek podatkowy, refakturowanie, korekty, przypadki zagubienia lub zniszczenia faktury, stawki podatkowe. Najnowsze zmiany w zakresie kas fiskalnych.

 

Faktura VAT – zakres szkolenia


Prawidłowa dokumentacja i ewidencja dla celów podatku od towarów i usług. Aktualne regulacje, obowiązujące przepisy i najnowsze urzędowe interpretacje podatkowe. Problematyka podatku VAT związana z wystawianiem, potwierdzaniem odbioru faktury, korygowaniem, anulowaniem i rozliczaniem faktur VAT, terminami ewidencjonowania przychodu, kasami fiskalnymi, odroczonym terminem płatności za dostawę, transakcjami objętymi odwrotnym obciążeniem, korektami podatku należnego i naliczonego, właściwym i poprawnym prowadzeniem rejestrów VAT.

 

Opinie uczestników szkoleń podatkowych


Stale prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług szkoleniowych. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Faktura VAT. Wystawianie, korekty i anulowanie | Doświadczony i renomowany wykładowca – doradca podatkowy Marcin Perlikowski | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 15:00 | Cena katalogowa: 380 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content