Faktura VAT 2024, poprawne fakturowanie, KSeF – Krajowy System e-Faktur

Program szkolenia o fakturach VAT i fakturowaniu


1. Faktury – informacje podstawowe

 • Podstawa prawna wystawiania faktur
 • Czynności podlegające opodatkowaniu
 • Powstanie obowiązku podatkowego
 • Faktura papierowa
 • Faktura elektroniczna
 • Faktura ustrukturyzowana

2. Rodzaje faktur

 • Faktura VAT
 • Faktura uproszczona
 • Faktura do paragonu
 • Samofakturowanie
 • Faktura zaliczkowa
 • Faktura VAT marża
 • Faktura pro forma

3. Zasady wystawiania faktur

 • Wystawienie faktury
 • Obowiązek wystawienia faktury
 • Faktura na żądanie
 • Brak obowiązku wystawienia faktury
 • Terminy wystawiania faktur
 • Zasady ogólne

4. Korekty i duplikaty faktur

 • Nota korygująca
 • Duplikat faktury
 • Refakturowanie
 • Faktura korygująca
 • Termin wystawienia faktury korygującej
 • Elementy faktury korygującej
 • Korekta in plus
 • Korekta in minus
 • Termin dokonania korekty
 • Pojęcie błędu rachunkowego i innej oczywistej omyłki
 • Anulowanie faktury

5. Krajowy System e-Faktur - od kiedy?

 • Krajowy System e-Faktur
 • Korzyści korzystania z KSeF
 • Obowiązkowe korzystanie z KSeF
 • Dobrowolne korzystanie z KSeF
 • Uprawnienia do korzystania z KSeF
 • Nadawanie, zmiana i odbieranie uprawnień
 • Awarie KSeF i problemy techniczne
 • Obawy w zakresie e-fakturowania
 • Co z KSeF po przesunięciu terminu wdrożenia?

6. Faktury ustrukturyzowane

 • Faktura ustrukturyzowana
 • Schemat i format faktury ustrukturyzowanej
 • Elementy obligatoryjne, opcjonalne i fakultatywne
 • Akceptacja odbiorcy
 • Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej
 • Korekty faktury ustrukturyzowanej
 • Przechowywanie faktur w KSeF
 • Załączniki do faktury ustrukturyzowanej
 • Oznaczanie faktury ustrukturyzowanej kodem QR

7. Odpowiedzialność karna i sankcje

 • Faktura wadliwa
 • Faktura nierzetelna.
 • Fałszerstwo materialne faktury
 • Fałszerstwo intelektualne faktury

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/9/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
11 września 2024
Środa, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert podatkowy.
Uczymy tego, na czym się znamy.