Polbi

DiLO – Diagnostyka i leczenie onkologiczne. Koordynator pacjenta onkologicznego. SSO i ustawa o KSO.

SZKOLENIE O LECZENIU ONKOLOGICZNYM


Diagnostyka, koordynator leczenia, karta DiLO, SSO, KSO, świadczenia, prowadzenie dokumentacji, rozliczenia z NFZ

 

Karta DILO, koordynator leczenia onkologicznego - Szkolenie.

 

Diagnostyka i leczenie onkologiczne, koordynator pacjenta i jego rola


Jak optymalnie zorganizować zadania koordynatora Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) i proces udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Szybkiej Ścieżki Onkologicznej?

Świadczenia w ramach SSO, poszczególne etapy i elementy weryfikowane przez NFZ.

Koordynacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego – sprawdzona, skuteczna metodologa.

Prowadzenie dokumentacji DiLO i właściwa organizacja świadczeń onkologicznych zgodnie z wymogami jako gwarancja pełnego rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szkolenie DiLO pozwalające uzyskać wiedzę o Szybkiej Ścieżce Onkologicznej, praktyczne zajęcia dające propozycje skutecznych rozwiązań organizacyjnych.

Rzetelne odpowiedzi na pytania, prezentacja najczęstszych błędów i sposobów ich unikania.

 

Karta DiLO, pakiet onkologiczny


Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) i pakiet onkologiczny stały się standardem wyznaczającym reguły organizowania opieki onkologicznej w Polsce. Pacjenci, u których podejrzewa się nowotwór złośliwy, otrzymują „zieloną kartę”, która zapewnia uzyskanie szybkiej diagnostyki. Następują zmiany wynikające z ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), wśród których jest zwiększenie roli i odpowiedzialności koordynatorów pacjentów onkologicznych.

 

SSO – Szybka Ścieżka Onkologiczna


W przypadku potwierdzenia nowotworu Szybka Ścieżka Onkologiczna (SSO) zapewnia dostęp do leczenia zgodnie z planem ustalonym przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów (konsylium). Dla pacjentów, którzy mają do pokonania kolejne etapy ścieżki, jest ona skomplikowana i często niezrozumiała. Dlatego, z troski o pacjenta, który wcześniej gubił się w systemie, wprowadzono instytucję koordynatora, który opiekuje się pacjentem i dba o realizację procesu terapeutycznego.

 

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO)


20 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Zwiększa ona znacząco rolę koordynacji w realizacji świadczeń onkologicznych. Prawidłowo realizowana koordynacja ścieżki onkologicznej zapewnia optymalny proces diagnostyczno-terapeutyczny i najlepszą opiekę dla pacjentów, a jednocześnie pozwala uzyskać świadczeniodawcy pełne finansowanie świadczeń.

 

Koordynator DiLO – Rola koordynatora leczenia onkologicznego


Rola koordynatora leczenia onkologicznego jest niezwykle istotna. Z jednej strony zadaniem koordynatora jest to zapewnienie pacjentowi onkologicznemu bezpieczeństwa w systemie, a zarazem zagwarantowanie finansowania udzielonych świadczeń. Profesjonalny koordynator leczenia onkologicznego we współpracy z kadrą medyczną potrafi ograniczyć liczbę wizyt pacjenta przy jednoczesnym utrzymaniu finansowania. Skuteczny koordynator DiLO ma wpływ na optymalizację pracy placówki, ale przede wszystkim oferuje pacjentowi szybszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Główne punkty szkolenia o diagnostyce i leczeniu onkologicznym


Szybka Ścieżka Onkologiczna – wprowadzenie w środowisko prawne (podstawy prawne).

Propozycja skutecznej metodologii koordynacji świadczeń w ramach Szybkiej Ścieżki Onkologicznej (SSO) i prowadzenia dokumentacji DiLO.

Praktyczne omówienie wszystkich etapów SSO od Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) przez poradnie specjalistyczne i oddziały szpitalne.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Kto powinien wziąć udział w zajęciach o DiLO?


Udział w zajęciach poświęconych diagnostyce i leczeniu onkologicznemu polecamy szczególnie:

 • koordynatorom DiLO, chcącym usystematyzować wiedzę i usprawnić realizację swoich zadań,
 • osobom, które będą realizować obowiązki Koordynatora Szybkiej Ścieżki Onkologicznej (SSO),
 • pracownikom rozliczającym świadczenia onkologiczne w ramach SSO,
 • lekarzom, którzy będą realizowali lub realizują świadczenia z zakresu SSO i chcą w praktyce w pełni wykorzystać możliwości, które daje Szybka Ścieżka Onkologiczna.

Na nasze szkolenie zapraszamy wszystkich pracowników działów świadczeń medycznych oraz osoby pracujące w działach organizacji oraz statystyki medycznej w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów o świadczenia medyczne zawieranych z NFZ.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym DiLO?


 • Szkolenie pozwala przygotować się na zmiany wprowadzone ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), która reorganizuje udzielanie świadczeń leczniczych i zwiększa rolę koordynatorów pacjentów onkologicznych.
 • Szkolenie o DiLO w kompleksowy i syntetyczny sposób omawia podstawy prawne i wyzwania koordynacji udzielania świadczeń w ramach Szybkiej Ścieżki Onkologicznej.
 • Krok po kroku prześledzimy możliwe ścieżki pacjenta i na podstawie systemu NFZ omówimy sposób uzupełniania danych w karcie DiLO.
 • W sposób ramowy omówimy rozliczenia świadczeń w pakiecie onkologicznym i sposoby na uniknięcie najczęściej występujących błędów.
 • Zwrócimy uwagę na weryfikowane przez NFZ elementy rozliczenia ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznań ICD-10, procedur ICD-9 i terminów na realizację świadczeń.

 

Warsztatowy, otwarty charakter spotkania


Jesteśmy przekonani, że dyskusja i wymiana doświadczeń jest atutem naszego szkolenia. Dlatego:

 • odniesiemy się i omówimy problemy zgłaszane przez uczestników zajęć,
 • dokonamy analizy popełnianych błędów i problemów spotykanych w codziennej pracy,
 • nie trzymamy się sztywno programu szkolenia a stawiamy na wymianę doświadczeń dotyczących bieżącej pracy koordynatorów leczenia onkologicznego,
 • liczymy na pytania, rozmowę i interakcje z uczestnikami w sprawach dotyczących leczenia onkologicznego w ramach Szybkiej Ścieżki onkologicznej oraz spraw związanych z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego (Karta DiLO).

 

Jesteśmy otwarci na Państwa pytania


Jeżeli masz pytania i zadasz je w trakcie szkolenia od razu uzyskasz odpowiedź. W trudniejszych przypadkach otrzymasz odpowiedź pisemną po szkoleniu, wraz z podaniem podstaw prawnych.

Prowadzący zajęcia, Paweł Postawski, zachęca uczestników szkolenia do przesyłania pytań jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia. Pozwoli to wpłynąć na kształt szkolenia i dać odpowiedzi na pytania w toku szkolenia, jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji.

Czekamy na pytania związane z tematyką szkolenia o DiLO: biuro@polbi.com.pl

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT

➤ W cenie szkolenia materiały szkoleniowe w formacie elektronicznym

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

➤ Zbliżone tematy szkoleń i kursów można znaleźć w kategorii – Ochrona zdrowia

 

Szkolenie – Karta DiLO i koordynator leczenia onkologicznego


➤ Karta DiLO – Koordynator leczenia onkologicznego, obowiązki, prowadzenie dokumentacji

➤ Rozliczanie świadczeń z Pakietu Onkologicznego w ramach Karty DiLO

➤ Wykładowca: Paweł Postawski – specjalista do spraw kontraktowania i rozliczeń z NFZ

➤ Czas trwania: 3 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 10/3/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
5 października 2023
Czwartek, w godz. 10:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Paweł Postawski
Uczymy tego, na czym się znamy.