DiLO – Diagnostyka i leczenie onkologiczne. Koordynator pacjenta onkologicznego. SSO i ustawa o KSO.

Diagnostyka i leczenie onkologiczne, karta DiLO, SSO, KSO


Zapraszamy na szkolenie online o leczeniu onkologicznym i karcie DiLO.Warto wziąć udział w szkoleniu gdyż w jego ramach porozmawiamy o diagnostyce onkologicznej, roli koordynatora leczenia, karcie DiLO, SSO (Szybka Ścieżka Onkologiczna oraz KSO (Krajowa Sieć Onkologiczna). Integralną częścią szkolenia są informacje o świadczeniach onkologicznych, prowadzeniu dokumentacji i rozliczeniach z NFZ. Zapoznasz się z obowiązkami koordynatora leczenia onkologicznego. Omówimy konkretne przypadki spotykane w bieżącej  pracy koordynatora.

 

Karta DILO, koordynator leczenia onkologicznego, szkolenie

Szkolenie online na żywo prowadzone przez praktyka


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu o funkcjonowaniu diagnostyki i leczenia onkologicznego?

 • Szkolenie pozwala przygotować się na zmiany wprowadzone ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), która reorganizuje udzielanie świadczeń leczniczych i zwiększa rolę koordynatorów pacjentów onkologicznych.
 • Szkolenie o DiLO w kompleksowy i syntetyczny sposób omawia podstawy prawne i wyzwania koordynacji udzielania świadczeń w ramach Szybkiej Ścieżki Onkologicznej.
 • Krok po kroku prześledzimy możliwe ścieżki pacjenta i na podstawie systemu NFZ omówimy sposób uzupełniania danych w karcie DiLO.
 • W sposób ramowy omówimy rozliczenia świadczeń w pakiecie onkologicznym i sposoby na uniknięcie najczęściej występujących błędów.
 • Zwrócimy uwagę na weryfikowane przez NFZ elementy rozliczenia ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznań ICD-10, procedur ICD-9 i terminów na realizację świadczeń.
 • Sprawdzisz aktualność posiadanych informacji o szybkiej ścieżce leczenia. Odświeżysz wiedzę o karcie DiLO i zasadach jej prowadzenia. Uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania dotyczące diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Sprawdź szczegółowy wykaz omawianych zagadnień – Program szkolenia

Jaka jest rola koordynatora w leczeniu onkologicznym?


 • Jak optymalnie zorganizować zadania koordynatora Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) i proces udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Szybkiej Ścieżki Onkologicznej?
 • Świadczenia w ramach SSO, poszczególne etapy i elementy weryfikowane przez NFZ.
 • Koordynacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego – sprawdzona, skuteczna metodologa.
 • Prowadzenie dokumentacji DiLO i właściwa organizacja świadczeń onkologicznych zgodnie z wymogami jako gwarancja pełnego rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Szkolenie DiLO pozwala uzyskać wiedzę o Szybkiej Ścieżce Onkologicznej a praktyczne zajęcia dają propozycje skutecznych rozwiązań organizacyjnych.
 • Rzetelne odpowiedzi na pytania, prezentacja najczęstszych błędów i sposobów ich unikania.

Co trzeba wiedzieć o karcie DiLO i pakiecie onkologicznym?


Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) i pakiet onkologiczny stały się standardem wyznaczającym reguły organizowania opieki onkologicznej w Polsce. Pacjenci, u których podejrzewa się nowotwór złośliwy, otrzymują „zieloną kartę”, która zapewnia uzyskanie szybkiej diagnostyki. Następują zmiany wynikające z ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), wśród których jest zwiększenie roli i odpowiedzialności koordynatorów pacjentów onkologicznych.

SSO – Szybka Ścieżka Onkologiczna


W przypadku potwierdzenia nowotworu Szybka Ścieżka Onkologiczna (SSO) zapewnia dostęp do leczenia zgodnie z planem ustalonym przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów (konsylium). Dla pacjentów, którzy mają do pokonania kolejne etapy ścieżki, jest ona skomplikowana i często niezrozumiała. Dlatego, z troski o pacjenta, który wcześniej gubił się w systemie, wprowadzono instytucję koordynatora, który opiekuje się pacjentem i dba o realizację procesu terapeutycznego.

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO)


20 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Zwiększa ona znacząco rolę koordynacji w realizacji świadczeń onkologicznych. Prawidłowo realizowana koordynacja ścieżki onkologicznej zapewnia optymalny proces diagnostyczno-terapeutyczny i najlepszą opiekę dla pacjentów, a jednocześnie pozwala uzyskać świadczeniodawcy pełne finansowanie świadczeń.

Co to znaczy – Skuteczny koordynator?


Rola koordynatora leczenia onkologicznego jest niezwykle istotna. Z jednej strony zadaniem koordynatora jest to zapewnienie pacjentowi onkologicznemu bezpieczeństwa w systemie, a zarazem zagwarantowanie finansowania udzielonych świadczeń. Profesjonalny koordynator leczenia onkologicznego we współpracy z kadrą medyczną potrafi ograniczyć liczbę wizyt pacjenta przy jednoczesnym utrzymaniu finansowania. Skuteczny koordynator DiLO ma wpływ na optymalizację pracy placówki, ale przede wszystkim oferuje pacjentowi szybszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu o DiLO?


Udział w zajęciach poświęconych diagnostyce i leczeniu onkologicznemu polecamy szczególnie:

 • koordynatorom DiLO, chcącym usystematyzować wiedzę i usprawnić realizację swoich zadań,
 • osobom, które będą realizować obowiązki Koordynatora Szybkiej Ścieżki Onkologicznej (SSO),
 • pracownikom rozliczającym świadczenia onkologiczne w ramach SSO,
 • lekarzom, którzy będą realizowali lub realizują świadczenia z zakresu SSO i chcą w praktyce w pełni wykorzystać możliwości, które daje Szybka Ścieżka Onkologiczna.

Na nasze szkolenie zapraszamy wszystkich pracowników działów świadczeń medycznych oraz osoby pracujące w działach organizacji oraz statystyki medycznej w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów o świadczenia medyczne zawieranych z NFZ.

Podsumowanie informacji o szkoleniu DiLO


Tematyka szkolenia: Karta DiLO – Koordynator leczenia onkologicznego, obowiązki, prowadzenie dokumentacji, rozliczanie świadczeń z Pakietu Onkologicznego w ramach Karty DiLO

Wykładowca: Specjalista do spraw kontraktowania i rozliczeń z NFZ – Paweł Postawski

Czas szkolenia: 3 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze  zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

548 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 6/10/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
12 czerwca 2024
Środa, w godz. 10:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Paweł Postawski
Uczymy tego, na czym się znamy.