Skuteczna i efektywna komunikacja z pacjentem w placówce medycznej

I. Świadomość zawodowa

 1. Trendy w obsłudze Pacjenta
 2. Co mówią Pacjenci?
 3. Zmiany pokoleniowe a standardy obsługi Pacjenta
 4. Budowanie relacji opartej na współpracy, zrozumieniu i zaufaniu
 5. Rola „pierwszego wrażenia”

II. Standardy obsługi Pacjenta 

 1. Jak rozpocząć rozmowę i utrzymać zainteresowanie
 2. Sposoby na wzbudzenie atencji Pacjentów
 3. Dlaczego pytania otwarte nie są łatwe?
 4. Empatia vs asertywność
 5. Prezentacja rozwiązań
 6. Rozwianie ewentualnych obiekcji
 7. Potwierdzenie ustaleń

III. Obiekcje Pacjenta w relacjach z personelem placówki medycznej

 1. Świadomość zawodowa – obiekcje Pacjenta są dobre!
 2. Obiekcje jako najlepszy moment do wzmocnienia relacji
 3. Rodzaje obiekcji
 4. Modele rozwiewania obiekcji Pacjenta

IV. Typologia osobowości

 1. Typologia osobowości Pacjenta
 2. Autodiagnoza własnej typologii osobowości
 3. W jaki sposób rozpoznać typologie osobowości w praktyce
 4. W jaki sposób efektywnie komunikować się z poszczególnymi typologiami Pacjentów

V. Komunikacja niewerbalna (wystąpienia) 

 1. Komunikacja niewerbalna z Pacjentem

 • Gesty
 • Ilustratory
 • Emblematy

 1. Intonacja głosowa

VI. Różnice kulturowe (komunikacja z cudzoziemcami)

 1. Kulturowe modele zachowań – charakterystyka wybranych profili kulturowych
 2. Znaczenie relacji społecznych czyli: dystansu społecznego, komunikacji, stosunku do czasu i terminowości

VII. Studium przypadku

 1.  Omówienie najczęściej występujących trudnych sytuacji – możliwe strategie działania oraz ich konsekwencje
 2. Ćwiczenia

VIII. Sesja pytań i odpowiedzi

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.