Polbi

Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

SZKOLENIE O KONTRAKTOWANIU ŚWIADCZEŃ


Jak skutecznie przejść przez proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia?

 

Kontraktowanie z NFZ świadczeń opieki zdrowotnej - Szkolenie

 

Jak skutecznie kontraktować świadczenia zdrowotne z NFZ?


➤ Zorganizuj proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia w oparciu o sprawdzoną i skuteczną metodologię.

➤ Przygotuj się do przezwyciężenia trudności i uniknij błędów, które mogą skutkować odrzuceniem Twojej oferty na świadczenia opieki zdrowotnej w ramach NFZ.

➤ Szkolenie ma charakter praktyczny i otwarty oraz pozwoli skutecznie konkurować z innymi świadczeniodawcami zainteresowanymi kontraktami z NFZ.

 

Skuteczny proces zawierania kontraktów z NFZ okiem praktyka


 • Szkolenie omawiające procedury zawierania umów z NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
 • Dajemy rady i wskazówki jak sporządzić ofertę konkursową aby została przyjęta bez zastrzeżeń
 • Zajęcia przygotowujące do przezwyciężenia trudności oraz pozwalające na uniknięcie błędów podczas zawierania kontraktów z NFZ

 

Cel szkolenia – Zawieranie umów z NFZ na świadczenia zdrowotne


Jak krok po kroku zorganizować pracę, sprostać wszystkim wymaganiom zebranym w ofercie i wielu aktach prawnych? Jak przygotować ofertę, która zostanie przyjęta bez zastrzeżeń? W ramach szkolenia przedstawimy praktyczne podejście do problematyki kontraktowania świadczeń medycznych opieki zdrowotnej w oparciu o aktualne regulacje prawne oraz doświadczenie wykładowcy.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym kontraktowania świadczeń zdrowotnych z NFZ?


 • W kompleksowy sposób omówimy podstawy prawne i sposoby uzyskiwania umów z NFZ.
 • Praktyczne przykłady pozwolą uniknąć błędów i pułapek przy weryfikacji wymagań oferenta.
 • Zwrócimy uwagę na każdy weryfikowany element oferty ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych formularzy oraz oświadczeń i wszelkich załączanych dokumentów.
 • Szkolenie pozwoli zapoznać się także z oprogramowaniem stosowanym przez NFZ w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

 

Główne punkty agendy szkolenia o kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia


Kontraktowanie z NFZ – wprowadzenie w środowisko prawne i omówienie podstaw prawnych regulujących procedury uzyskiwania umów z NFZ.

Propozycja skutecznej metodologii przygotowywania oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Praktyczne omówienie wszystkich aspektów procesu kontraktowania nowych zakresów świadczeń, programów lekowych, poradni specjalistycznych i oddziałów.

Przygotowanie do kontroli oferenta – od weryfikacji uprawnień, oświadczeń i dokumentów oraz doświadczenia personelu po prawidłowe informacje na drzwiach.

 

Kto powinien wziąć udział w zajęciach o zawieraniu umów z NFZ?


Udział w zajęciach poświęconych kontraktowaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rekomendujemy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, obecnym i przyszłym świadczeniodawcom NFZ, a w szczególności:

 • kadrze zarządzającej podmiotów leczniczych, odpowiedzialnej za zawieranie umów z NFZ;
 • menadżerom ochrony zdrowia;
 • pracownikom administracji, działów kontraktowania i rozliczeń;
 • lekarzom działającym w ramach prywatnych praktyk lekarskich, którzy chcą zakontraktować część udzielanych przez siebie świadczeń.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej


➤ Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

➤ Kurs pozwalające na uniknięcie błędów podczas zawierania umów z NFZ

➤  Szkolenie pomagające sporządzić ofertę konkursową przyjętą przez NFZ bez zastrzeżeń

➤ Wykładowca: Paweł Postawski – specjalista do spraw kontraktowania i rozliczeń z NFZ

➤ Czas trwania: 3 godziny z przerwami – webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 10/9/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
11 października 2023
Środa, w godz. 10:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Paweł Postawski
Uczymy tego, na czym się znamy.