Polbi

Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W jaki sposób skutecznie przejść przez proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia?

Szkolenie omawiające procedury zawierania umów z NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych i przygotowujące do przezwyciężenia trudności oraz pozwalające na uniknięcie błędów.

 

 • Zorganizuj proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych z NFZ w oparciu o sprawdzoną, skuteczną metodologię.
 • Przygotuj się do przezwyciężenia trudności i uniknij błędów, które mogą skutkować odrzuceniem oferty.
 • Szkolenie ma charakter praktyczny i otwarty, pozwoli skutecznie konkurować z innymi świadczeniodawcami.

 

Szkolenie - Kontraktowanie z NFZ świadczeń opieki zdrowotnej

 

Cel szkolenia – Zawieranie umów z NFZ na świadczenia zdrowotne


Jak krok po kroku zorganizować pracę, sprostać wszystkim wymaganiom zebranym w ofercie i wielu aktach prawnych? Jak przygotować ofertę, która zostanie przyjęta bez zastrzeżeń? W ramach szkolenia przedstawimy praktyczne podejście do problematyki kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o aktualne regulacje prawne oraz doświadczenie wykładowcy.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym kontraktowania świadczeń zdrowotnych z NFZ?


W kompleksowy sposób omówimy podstawy prawne i sposoby uzyskiwania umów z NFZ. Praktyczne przykłady pozwolą uniknąć błędów i pułapek przy weryfikacji wymagań oferenta. Zwrócimy uwagę na każdy weryfikowany element oferty ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych formularzy oraz oświadczeń i wszelkich załączanych dokumentów. Szkolenie pozwoli zapoznać się także z oprogramowaniem stosowanym przez NFZ w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

 

Główne punkty agendy szkolenia o kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia


 • Kontraktowanie z NFZ – wprowadzenie w środowisko prawne i omówienie podstaw prawnych.
 • Propozycja skutecznej metodologii przygotowywania oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Praktyczne omówienie wszystkich aspektów procesu kontraktowania nowych zakresów świadczeń, programów lekowych, poradni specjalistycznych i oddziałów.
 • Przygotowanie do kontroli oferenta – od weryfikacji uprawnień i doświadczenia personelu po prawidłowe informacje na drzwiach.

 

Zajęcia prowadzi ekspert i praktyk – Paweł  Postawski


Osobą prowadzącą szkolenie jest Paweł Postawski – specjalista do spraw kontraktowania i rozliczeń z NFZ zatrudniony w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, dr n. hum., konsultant ds. medycznych w kancelarii adwokackiej.

 

Kto powinien wziąć udział w zajęciach o zawieraniu umów z NFZ?


Udział w zajęciach poświęconych kontraktowaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rekomendujemy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, obecnym i przyszłym świadczeniodawcom NFZ, a w szczególności:

 • kadrze zarządzającej podmiotów leczniczych, odpowiedzialnej za zawieranie umów z NFZ;
 • menadżerom ochrony zdrowia;
 • pracownikom administracji, działów kontraktowania i rozliczeń;
 • lekarzom działającym w ramach prywatnych praktyk lekarskich, którzy chcą zakontraktować część udzielanych przez siebie świadczeń.

 

Szkolenie – Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej


Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.