Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Program szkolenia - Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej


  • Wprowadzenie do tematyki kontraktowania i środowisko prawne.
  • Konkurs ofert - weryfikacja wymagań oferenta.
  • Konkurs ofert - przygotowanie i sporządzanie dokumentacji.
  • Złożenie oferty, kontrola oferenta i zawarcie umowy.
  • Pytania i odpowiedzi - dyskusja.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.