Polbi

Koszty uzyskania przychodów 2024 na gruncie podatków CIT, PIT i VAT

Koszty uzyskania przychodu – Szkolenie

 

Szkolenie online – Podatkowe koszty uzyskania przychodów 2024. Zapraszamy na spotkanie z ekspertem, które ma na celu przekazanie uczestnikom zajęć wiedzy z zakresu kosztów uzyskania przychodów jak również zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian na gruncie podatków dochodowych (CIT i PIT) i podatku VAT. Szkolenia ma również pomóc rozwinąć umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy związanej z ewidencja i rozliczaniem kosztów uzyskania przychodu.

Szkolenie o wydatkach jako kosztach uzyskania przychodu


Podczas szkolenia poznasz zasady rozliczania podatkowych kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej

 • Przepisy o PIT, CIT i VAT stale się zmieniają determinując możliwość zaliczania wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu – KUP.
 • Wspólnie dokonamy kompleksowej analizy aktualnych problemów związanych z wykazywaniem kosztów podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i porozmawiamy o projektowanych kolejnych zmianach w podatkach.
 • Szkolenie daje możliwość zaktualizowania i ugruntowania wiedzy o prawidłowym ujmowania kosztów uzyskania przychodów i uczy, które koszty możemy zaliczyć do KUP.

Czym są podatkowe koszty uzyskania dochodu (KUP)?


Nie wszystkie wydatki można zakwalifikować jako koszt prowadzonej działalności. Co zatem zaliczamy do kosztów podatkowych a co nie jest kosztem? Jak należy prawidłowo dokumentować ponoszenie wydatków w celu osiągnięcia przychodów? Na te pytania odpowiadamy na szkoleniu poświęconemu kosztom uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w przepisach podatkowych.

Adresaci szkolenia o kosztach uzyskania przychodów


Szkolenie poświęcone problematyce kosztów uzyskania przychodów adresowane jest do:

 • księgowych i głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych,
 • osób odpowiedzialnych za dokonywanie rozliczeń kosztów i świadczeń na rzecz pracowników,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych,
 • wszystkich osób zainteresowanych  tematyką podatków PIT, CIT i VAT w aspekcie prawidłowego klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania wydatków, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Co zyskujesz, jakie są korzyści z uczestnictwa w szkoleniu?


Uczestnicy zajęć z zakresu wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodów:

 • zapoznają się z przepisami regulującymi zakres wydatków i kosztów zawartymi w przepisach podatkowych (PIT, CIT i VAT),
 • nabędą i uporządkują wiedzę dotyczącą prawidłowego ewidencjonowania, rozliczania i klasyfikowania wydatków pod kątem uznawania ich za koszty w świetle przepisów podatkowych,
 • zdobędą praktyczną umiejętność przewidywania skutków podatkowych wynikających z wadliwego stosowania katalogu wydatków, które za koszty uzyskania przychodów nie mogą być uznane,
 • przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności w obszarze dokonywania rozliczeń kosztów firmowych i pracowniczych w aspekcie podatkowym.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli również na unikniecie ryzyka powstania zaległości podatkowych i związanych z nimi kosztami odsetek od zaległości podatkowych oraz zminimalizuje ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej za ewentualne błędy dotyczące rozliczeń podatkowych kosztów ponoszonych w celu osiągnięcia przychodu.

Jak wyglądają zajęcia dotyczące KUP 2024?


Warto wiedzieć, że nasze kompleksowe szkolenie dotyczące najnowszych zmiany w podatkach, bieżących problemów i dyskusyjnych zagadnień dotyczących stosowania przepisów w zakresie klasyfikowania wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.