Polbi

Koszty uzyskania przychodów. KUP 2022/2023 na gruncie podatków CIT, PIT i VAT

Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej na gruncie podatków CIT, PIT i VAT

Najnowsze zmiany przepisów o PIT, CIT i VAT determinujące możliwość  zaliczania wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu – KUP. Przegląd projektowanych zmiany – Polski Ład. Kompleksowa analiza aktualnych problemów.

 

Poznaj zasady rozliczania podatkowych kosztów uzyskania przychodów


 • Składki  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – Polski Ład
 • Nowy, niższy limit wartości transakcji między przedsiębiorcami
 • Zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu w spółdzielni mieszkaniowej
 • Kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne
 • Reprezentacja, reklama, udział w targach, prowadzenie sprzedaży premiowej
 • Świadczenia na rzecz pracowników

 

Szkolenie: Koszty uzyskania przychodu. KUP – CIT, PIT, VAT.

 

Idea szkolenia poświęconego kosztom uzyskania przychodów


Nie wszystkie wydatki można zakwalifikować jako koszt prowadzonej działalności. Co zatem zaliczamy do kosztów podatkowych a co nie jest kosztem? Jak należy prawidłowo dokumentować ponoszenie wydatków w celu osiągnięcia przychodów? Na te pytania odpowiadamy na szkoleniu poświęconemu kosztom uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w przepisach podatkowych.

 

Cel szkolenia dotyczącego podatkowych kosztów uzyskania przychodów


Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom zajęć wiedzy z zakresu kosztów uzyskania przychodów jak również zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian na gruncie podatków dochodowych (CIT i PIT)i podatku VAT. Celem szkolenia jest również rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy związanej z ewidencja i rozliczaniem kosztów uzyskania przychodu.

 

Adresaci szkolenia o kosztach uzyskania przychodów


Szkolenie poświęcone problematyce kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatków PIT, CIT i VAT adresowane jest do:

 • księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
 • osób odpowiedzialnych za dokonywanie rozliczeń kosztów i świadczeń na rzecz pracowników,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • właścicieli firm, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych,
 • wszystkich osób zainteresowanych  tematyką podatków PIT, CIT i VAT w aspekcie prawidłowego klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania wydatków, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

 

Osoba prowadząca – Tomasz Wojewoda


Szkolenie dotyczące kompleksowej analizy zagadnień prawnych związanych z kosztami uzyskania przychodów (CIT, PIT, VAT) prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Szkolenie: Koszty uzyskania przychodów – CIT, PIT, VAT


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa: tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.