Polbi

Koszty uzyskania przychodów (KUP 2023) na gruncie podatków CIT, PIT i VAT

Zasady rozliczania podatkowych kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej


 • Przepisy o PIT, CIT i VAT stale się zmieniają determinując możliwość zaliczania wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu – KUP.
 • Wspólnie dokonamy kompleksowej analizy aktualnych problemów związanych z wykazywaniem kosztów podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i porozmawiamy o projektowanych kolejnych zmianach w podatkach.
 • Szkolenie daje możliwość zaktualizowania i ugruntowania wiedzy o prawidłowym ujmowania kosztów uzyskania przychodów i uczy, które koszty możemy zaliczyć do KUP.

 

Podatkowe koszty uzyskania przychodu - Szkolenie KUP – CIT, PIT, VAT

 

Idea szkolenia poświęconego kosztom uzyskania przychodów


Nie wszystkie wydatki można zakwalifikować jako koszt prowadzonej działalności. Co zatem zaliczamy do kosztów podatkowych a co nie jest kosztem? Jak należy prawidłowo dokumentować ponoszenie wydatków w celu osiągnięcia przychodów? Na te pytania odpowiadamy na szkoleniu poświęconemu kosztom uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w przepisach podatkowych.

 

Cel szkolenia dotyczącego podatkowych kosztów uzyskania przychodów


Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom zajęć wiedzy z zakresu kosztów uzyskania przychodów jak również zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian na gruncie podatków dochodowych (CIT i PIT)i podatku VAT. Celem szkolenia jest również rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy związanej z ewidencja i rozliczaniem kosztów uzyskania przychodu.

 

Główne punkty programu szkolenia o podatkowych kosztach uzyskania przychodów


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program

 • Podatkowe koszty uzyskania przychodów, zagadnienia ogólne dotyczące kosztów uzyskania przychodów (KUP), definicje, związek kosztu z przychodem i cel poniesienia kosztu, przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów.
 •  Koszty bezpośrednie i pośrednie oraz korekty KUP, koszty bezpośrednie a koszty pośrednie, koszty uzysknia przychodów w walucie obcej, faktury korygujące koszty in minus i in plus, zbiorcze korekty zakupowe.
 • Koszty „nadzywczajne” czyli tzw. koszty nadzwyczajne  w kontekście uznawania ich przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu – kary umowne, odszkodowania, ugody sądowe, koszty egzekucji i sądowe, rabat vs koszt.
 • Straty jako koszt uzyskania przychodu, niedobory magazynowe, likwidacje zapasów, niedobory w środkach pieniężnych, kradzieże, straty w środkach trwałych oraz w inwestycjach w obcych środkach trwałych, zaniechane inwestycje, utracone wadia, zaliczki i przedpłaty, dokumentowanie strat.
 • VAT jako koszt uzyskania przychodów, krajowy podatek VAT oraz podatek VAT zagraniczny – problemy z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów.
 • Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki bankowe niezgłoszone w rejestrze podatku VAT, wymóg transakcji bezgotówkowych, wymóg zapłat na rachunki z tzw. „białej listy”, biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny, obowiązujące limity, sankcje dla podatników.
 • Koszty finansowania dłużnego, istota rozwiązania kosztów finansowania dłużnego, limit „ukosztowienia” i koszty wyłączone, rozliczenie kosztów wyłączonych w latach ubiegłych.
 • Usług z zagranicy, nabycie z zagranicy wybranych usług niematerialnych, podatek u źródła (WHT), polski nabywca jako płatnik podatku, przepisy o podatku CIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nabycie od podmiotów powiązanych vs niepowiązanych, składanie oświadczeń, raportowanie WHT i terminy zapłaty.
 •  Podatek od przerzuconych dochodów, charakterystyka podatku od przerzuconych dochodów i podatek z perspektywy polskich podatników.

 

Osoba prowadząca szkolenie – Wojciech Safian


Szkolenie dotyczące kompleksowej analizy zagadnień prawnych związanych z kosztami uzyskania przychodów (CIT, PIT, VAT) prowadzi nasz ekspert Wojciech Safian, specjalista i doświadczony wykładowca. Więcej o prowadzącym szkolenie o KUP w zakładce – Wykładowcy.

 

Adresaci szkolenia o kosztach uzyskania przychodów


Szkolenie poświęcone problematyce kosztów uzyskania przychodów adresowane jest do:

 • księgowych i głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych,
 • osób odpowiedzialnych za dokonywanie rozliczeń kosztów i świadczeń na rzecz pracowników,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych,
 • wszystkich osób zainteresowanych  tematyką podatków PIT, CIT i VAT w aspekcie prawidłowego klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania wydatków, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

 

Szkolenie: Koszty uzyskania przychodów – CIT, PIT, VAT


 • KUP – Koszty uzyskania przychodów w 2023 roku okiem eksperta
 • Kurs dla rozliczających podatki dochodowe (CIT/PDOP i PIT/PDOP) i podatek VAT
 • Wykładowca: Doświadczony trener i doradca podatkowy – Wojciech Safian
 • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena regularna za osobę: 548 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie elektronicznym
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Polecamy pozostałe propozycje kursów i szkoleń z kategorii: Podatki – CIT, PIT, VAT
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
448 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 4/24/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
28 kwietnia 2023
Piątek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Wojciech Safian
Uczymy tego, na czym się znamy.