Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych. RODO w podmiotach leczniczych.

SZKOLENIE O BEZPIECZEŃSTWIE DANYCH PACJENTÓW


Dokumentacja ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych, RODO – gotowe wzory dokumentów

 

Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych. Dokumentacja – RODO. Webinarium – Polbi.

RODO w podmiocie leczniczy – Słowo prowadzenia


Od 25 maja 2018 r. w Polce  mamy prawny obowiązek stosowania się do przepisów RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Jak pokazują ostatnie lata praktyki nie każdy podmiot leczniczy potrafi poradzić sobie z wdrożeniem odpowiednich wytycznych. Bardzo często pracownicy podmiotów leczniczych oddelegowani są do wdrożenia przepisów tzw. RODO nie mając podstawowej wiedzy od czego zacząć. Dla osób które posiadają podstawową wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych nowe przepisy wciąż bywają nie do końca zrozumiałe.

Przypominamy, że przepisy tzw. RODO obligują administratorów danych osobowych do wykazania, że wdrożył on i realizuje  wymagane przepisami procedury i zachowuje odpowiednie standardy oraz zgodnie z artykułem 39 RODO administrator przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto, placówki medyczne przetwarzające dane osobowe na szeroką skalę mają obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Jesteśmy przekonani, że nasze szkolenie zapewni usystematyzowanie Państwa wiedzy. W trakcie szkolenia omówmy nie tylko kwestię związaną z wymaganymi procedurami ale odpowiemy sobie również na pytanie kto musi wyznaczyć Inspektora. Dzięki otrzymanym wzorom dokumentów placówka spełni wymogi nałożone przez przepisy RODO.

Dokumentacja RODO w ochronie zdrowia


Realizując obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w placówkach medycznych powinniśmy wykazać się odpowiednią dokumentacją i stosownymi procedurami. Brak w naszej placówce stosownej dokumentacji może skutkować odpowiedzialnością administracyjną ale i odpowiedzialnością cywilną. Przepisy tzw. RODO przewidują dwie kategorie kar finansowych, które zależne są od rodzaju przewinienia. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nałożyć  karę w wysokości: do 10 lub 20 mln euro, do 2 lub 4% całkowitego rocznego obrotu firmy z poprzedniego roku.

Cel szkolenia o ochronie danych osobowych w podmiotach leczniczych


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zajęć z całokształtem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w placówce medycznej, omówienie stosowanych procedur ochrony i udostępniania informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz prezentacja prowadzonej dokumentacji ochrony danych osobowych towarzyszącej działalności leczniczej. Udostępniamy uczestnikom szkolenia gotowe wzory dokumentów, które należy posiadać i wdrożyć w związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Główne punkty agendy szkolenia o ochronie danych osobowych w placówce medycznej


 1. Wstęp i źródła prawa odnoszące się do ochrony danych osobowych w placówkach leczniczych
 2. Podstawowe pojęcia i informacje związane z tzw. RODO
 3. Rodzaje danych osobowych
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych medycznych
 5. Kiedy jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych pacjentów?
 6. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
 7. Rola i znaczenie inspektora ochrony danych w podmiocie leczniczym
 8. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania)
 9. Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania
 10. Umowy powierzenia przetwarzania danych
 11. Naruszenie ochrony danych osobowych
 12. Praktyczne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych pacjentów
 13. Przetwarzanie danych pracowników placówki medycznej
 14. Monitoring w placówce medycznej
 15. Fakty i mity związane z RODO

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień dostępny w zakładce – Program

Gotowe do wdrożenia wzory dokumentów


W trakcie zajęć jest prezentowana i omawiana dokumentacja RODO oraz wymagane procedury a uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe do wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych w podmiocie leczniczym:

 • Klauzula informacyjna dla pacjenta
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku pacjenta
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Rejestr udostępnienia danych osobowych
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych
 • Arkusz analizy ryzyka
 • Dokumentacja naruszenia ochrony danych
 • Analiza zasadności wyznaczenia IOD
 • Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)
 • Audyt RODO w placówce medycznej
 • Upoważnienie do przetwarzania danych
 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w placówce medycznej

Adresaci szkolenia o ochronie danych osobowych pacjentów


Praktyczne zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych w placówkach medycznych to szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych oraz dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych placówki medycznej.

Kogo zapraszamy na zajęcia z RODO w podmiotach leczniczych


Na szkolenie dotyczące prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych (RODO) w podmiotach leczniczych zapraszamy w szczególności osoby:

 • znające już podstawowe zasady wynikające z przepisów RODO,
 • świadome obowiązku sporządzenia i wdrożenia wszystkich wymaganych dokumentów RODO,
 • poszukujące gotowych dokumentów, które mogą zastosować w swoim podmiocie leczniczym,
 • posiadające już przygotowane wzory dokumentacji ale pragnące ją jeszcze zweryfikować przed wdrożeniem.

Jak wyglądają zajęcia o RODO w placówkach medycznych?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika,

Chcesz poznać wykładowców, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.