Polbi

RODO w placówce medycznej – dokumentacja ochrony danych osobowych

Dokumentacja ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych, RODO – gotowe wzory dokumentów


Szkolenie – Ochrona  danych osobowych pacjentów w podmiotach lub placówkach leczniczych, szpitalach, placówkach medycznych lub w przychodniach lekarskich. Dokumentacja RODO – jaki dokumenty należy przygotować? Gotowe wzory dokumentów w wersji elektronicznej – prezentacja, omówienie i praktyczne wdrożenie dokumentacji.

 

Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych. Dokumentacja – RODO. Webinarium – Polbi.

 

Wprowadzenie do RODO


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce nowe prawo chroniące dane osobowe – tzw. Rozporządzenie RODO. Wynika z niego, że administrator danych osobowych ma obowiązek wykazać, że wdrożył i realizuje wymagane przepisami procedury. RODO wprowadza zmiany w ochronie danych osobowych osób fizycznych, co w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą odgrywa znacząca rolę, gdyż zabronione jest przetwarzania danych osobowych ujawniających m.in. stan zdrowia (tzw. dane sensytywne).

 

Dokumentacja RODO w służbie zdrowia


Realizację obowiązków najłatwiej wykazać za pomocą odpowiedniej dokumentacji. Brak dokumentacji może skutkować odpowiedzialnością administracyjną, ale i odpowiedzialnością cywilną. Innymi słowy – szpital nie ma dokumentów, pacjent może żądać odszkodowania.

 

Cel szkolenia o ochronie danych osobowych w podmiotach leczniczych


Celem zdalnego szkolenia internetowego jest prezentacja uczestnikom webinarium gotowych dokumentów jakie należy przygotować w w podmiotach lub placówkach leczniczych, szpitalach, placówkach medycznych lub w przychodniach lekarskich związku z wdrożeniem przepisów RODO.

 

RODO – Dokumentacja ochrony danych osobowych w placówce medycznej


Program zajęć:

 1. Podstawowe pojęcia.
 2. Zasady przetwarzania danych.
 3. Zasada rozliczalności przetwarzania danych.
 4. Odpowiedzialność cywilna spowodowana brakiem dokumentacji.
 5. Dokumenty nazwane w RODO.
 6. Dokumenty nienazwane w RODO.
 7. Omawiane poszczególnych dokumentów.

 

Prowadzący zajęcia – dr Jakub Rzymowski


Jakub Rzymowski - Wykładowca, ekspert. Polbi - Warszawa.Jakub Rzymowski, Polbi – Warszawa.

 

JAKUB RZYMOWSKI

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec.

Doświadczony trener, autor i współautor artykułów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

 

Dokumenty prezentowane podczas webinarium


Na szkoleniu on-line uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) komplet gotowych do natychmiastowego wdrożenia wzorów niezbędnych dokumentów dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych w podmiocie leczniczym.

 1. Rejestr czynności przetwarzania danych prowadzony przez administratora danych, jak go sporządzić? – szablon.
 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i dokumenty pochodne, czy i jak je nadawać? – wzory.
 3. Zgoda osoby, której dane dotyczą – zgoda jako najrzadsza przesłanka w realiach medycznych.
 4. Ocena ryzyka (2 metodologie) – wzory tabel + Ocena skutków dla ochrony danych.
 5. Ograniczenie przetwarzania – dokument umożliwiający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania.
 6. Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa – jak go sporządzić + wzór.
 7. Polityka ochrony danych – wzór.
 8. Uprawnienia informacyjne,  uprawnienia kontrolne – wzory.
 9. Dokument wykazujący ochronę danych w fazie projektowania – wzór.
 10. Dokument wykazujący ochronę danych w ustawieniach domyślnych – wzór.
 11. Prawo do bycia zapomnianym (dokument umożliwiający realizację prawa do bycia zapomnianym, dokument oceniający żądanie, dokument informacyjny dla osoby składającej żądanie) – wzory.
 12. Informowanie o naruszeniu ochrony danych – wzory odpowiednich dokumentów.
 13. Prawo do sprostowania danych.
 14. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.
 15. Dokument wyznaczenia IOD lub dokument uzasadniający niewyznaczenie IOD.

Schemat omawiania dokumentów: a) źródło obowiązku, b) treść dokumentu, c) forma dokumentu (wzór dokumentu w postaci formularza), d) możliwe błędy (czego należy unikać).

 

Adresaci szkolenia


Na szkolenie dotyczące prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych (RODO) w podmiotach leczniczych zapraszamy osoby:

 • znające już podstawowe zasady wynikające z przepisów RODO,
 • świadome obowiązku sporządzenia i wdrożenia wszystkich wymaganych dokumentów RODO,
 • poszukujące gotowych dokumentów, które mogą zastosować w swoim podmiocie leczniczym,
 • posiadające już przygotowane wzory dokumentacji ale pragnące ją jeszcze zweryfikować przed wdrożeniem.

 

Warsztaty – RODO w placówce medycznej


Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.