Polbi

Błędy w procedurach operacyjnych dotyczące realizacji wymagań DPD hurtowni farmaceutycznej

Poznaj na przykładach zasady unikania najczęstszych błędów w procedurach operacyjnych

Szkolenie z obszaru DPD omawiające najczęstsze błędy w procedurach operacyjnych dotyczących realizacji w praktyce hurtowi farmaceutycznej wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Błędy w procedurach operacyjnych – operacje magazynowe, produkty niezgodne, transport, infrastruktura i systemy komputerowe. Praktyczne zasady unikania najczęstszych błędów na przykładach prezentuje Anna Lignar.

 

Szkolenie - Błędy w procedurach operacyjnych hurtowni farmaceutycznej - DPD

 

Wprowadzenie – Idea warsztatów DPD


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie najczęstszych błędów stwierdzanych w procedurach operacyjnych systemu jakości Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  hurtowni farmaceutycznej z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia DPD a także praktyczne zasady realizacji wymagań DPD. Zajęcia przydatne dla praktyków.

 

Główne punkty agendy szkolenia  o błędach w procedurach operacyjnych


Błędy w procedurach DPD. Procedury operacyjne – operacje magazynowe, produkty niezgodne, transport oraz infrastruktura techniczna i systemy komputerowe (IT).

 • Zakres systemu jakości DPD, omówienie zakresu systemu jakości DPD z przeglądem wymagań w poszczególnych obszarach.
 • Procedury operacyjne DPD, przykłady najczęstszych błędów i sformułowań w procedurach operacyjne DPD , niezgodności w obszarze procesów przyjęcia dostaw, przechowywania, wydawania produktów.
 • Transport, utylizacja i inwentaryzacja, procedury transportu, utylizacji i inwentaryzacji, najczęstsze zapisy powodujące niezgodności i omówienie sposobów ich unikania.
 • Produkty niezgodne, postępowanie z produktami niezgodnymi (zwroty, reklamacje, produkty sfałszowane, produkty wstrzymane i wycofane).
 • Kwalifikacja pomieszczeń i sprzętu, stan techniczny i sanitarny, procedury operacyjne dotyczące kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu, utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni oraz monitorowania warunków składowania.
 • Procedury IT, omówienie przykładowych błędnych zapisów z uwzględnieniem korzystania z usług operatora logistycznego.

 

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych podczas kursu dostępny w zakładce – Program

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.Polbi – Warszawa. Anna Lignar, wykładowca

 

ANNA LIGNAR

Wykładowca i doświadczony trener, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Ekspert DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna). Farmaceutka.

Doświadczenie zdobyła pracując w firmach farmaceutycznych. Audytor Wiodący IRCA, ISO 9001:2015.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie prezentujące najczęstsze błędy stwierdzane w procedurach operacyjnych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) kierowane jest do:

 • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
 • Kierowników Działu Jakości / Kierowników Zapewnienia jakości,
 • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,
 • Audytorów wewnętrznych Hurtowni farmaceutycznych,
 • Pracowników Hurtowni farmaceutycznych uczestniczących w sporządzaniu procedur dotyczących realizacji wymagań DPD.

 

DPD – Błędy w procedurach operacyjnych w hurtowni farmaceutycznej


 • DPD – Błędy w procedurach operacyjnych w hurtowni farmaceutycznej
 • Właściwa realizacja zasad DPD w praktyce w hurtowi farmaceutycznej
 • Czas trwania – 3 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Poziom prezentowanej wiedzy – Szkolenie przydatne dla praktyków
 • Warsztaty prowadzi ekspert DPD – Anna Lignar
 • Cena katalogowa: 680 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.