logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Błędy w DPD – Procedury operacyjne systemu jakości (poziom zaawansowany). Szkolenie on-line dla hurtowni farmaceutycznych.

Jak unikać błędów w DPD? Procedury operacyjne - operacje magazynowe, produkty niezgodne, transport oraz infrastruktura techniczna i systemy komputerowe.

Szkolenie on-line z obszaru DPD omawiające najczęstsze błędy w procedurach operacyjnych dotyczących realizacji w praktyce hurtowi farmaceutycznej wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Błędy w procedurach operacyjnych – operacje magazynowe, produkty niezgodne, transport oraz infrastruktura i systemy komputerowe. Praktyczne zasady unikania najczęstszych błędów na przykładach podczas webinarium dla zaawansowanych prezentuje Anna Lignar.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE DLA ZAAWANSOWANYCH


Tytuł: : Błędy w DPD – Procedury operacyjne systemu jakości.

Prowadząca zajęcia: Anna Lignar.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-13:00.

 

Błędy w DPD - Szkolenie online. Błędy w procedurach operacyjnych hurtowni farmaceutycznej.

 

Wprowadzenie


Szkolenie on-line obejmuje swoim zakresem omówienie najczęstszych błędów stwierdzanych w procedurach operacyjnych systemu jakości Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  hurtowni farmaceutycznej z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia DPD oraz praktyczne zasady realizacji wymagań DPD.

 

Cel szkolenia on-line


Zdalne szkolenie internetowe ma na celu zapoznanie z zasadami weryfikacji zapisów w procedurach operacyjnych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w oparciu o omówienie najczęściej występujących błędów skutkujących niezgodnościami z wymaganiami prawnymi. Szkolenie on-line obejmuje swoim zakresem omówienie najczęściej stosowanych rozwiązań w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej oraz niezbędnych zapisów, których wdrożenie w hurtowni farmaceutycznej pozwala na skuteczną realizację wymagań DPD.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie on-line prezentujące najczęstsze błędy stwierdzane w procedurach operacyjnych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) kierowane jest do:

 

👤 👥 Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,

👥👤 Kierowników Działu Jakości / Kierowników Zapewnienia jakości,

👤👥 Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,

👥👤 Audytorów wewnętrznych Hurtowni farmaceutycznych,

👤👥 Pracowników Hurtowni farmaceutycznych uczestniczących w sporządzaniu procedur dotyczących realizacji wymagań DPD.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


🖥️ Szkolenie on-line | 🌐 Webinarium na żywo | Poziom zaawansowany

 

Błędy w procedurach DPD. Procedury operacyjne – operacje magazynowe, produkty niezgodne, transport oraz infrastruktura techniczna i systemy komputerowe (IT).

 1. Skrótowe omówienie zakresu systemu jakości DPD z przeglądem wymagań w poszczególnych obszarach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 2. Procedury operacyjne DPD – omówienie na poszczególnych przykładach najczęstszych błędów i sformułowań skutkujących powstawaniem niezgodności w obszarze procesów przyjęcia dostaw, przechowywania, wydawania produktów.
 3. Procedury transportu, utylizacji i inwentaryzacji  – praktyczne omówienie najczęstszych zapisów powodujących niezgodności z uwzględnieniem profilu działalności hurtowni farmaceutycznej – omówienie sposobów unikania niezgodności.
 4. Postępowanie z produktami niezgodnymi ( zwroty, reklamacje, produkty sfałszowane, produkty wstrzymane i wycofane)  – najczęstsze błędy w zapisach proceduralnych oraz omówienie sposobów ich unikania.
 5. Procedury operacyjne dotyczące kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu, utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni oraz monitorowania warunków składowania – omówienie najczęściej stosowanych zapisów powodujących błędy oraz niezgodności.
 6. Procedury IT – omówienie przykładowych błędnych zapisów z uwzględnieniem korzystania z usług operatora logistycznego oraz dobrych praktyk w powyższym zakresie.
 7. Podsumowanie i wnioski praktyczne

 

Uwaga – szkolenie dla zaawansowanych!

 

Prowadząca webinarium – Anna Lignar


Anna Lignar - Wykłdowca na szkoleniu: Błędy w DPD - procedury operacyjne. Odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości i procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dystrybucji hurtowej zarówno jako kierownik hurtowni jak i osoba odpowiedzialna za zgodność z DPD, a także z doświadczeniem nabytym w inspekcji farmaceutycznej.

Certyfikowany Audytor Wiodący ISO 9001:2015, rej. w IRCA oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

| ➡️ WIĘCEJ O WYKŁADOWCY …

 

Metoda prowadzenia webinarium


Zajęcia internetowe – szkolenie on-line na żywo: wykład, prezentacje, omawianie przykładów, dyskusja i pytania na czacie.

 

Efekty, rezultaty udziału w warsztatach


W czasie internetowych zajęć uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat:

identyfikowania błędów w zapisach proceduralnych pozwalających na usunięcie potencjalnych niezgodności w stosowanym systemie jakości DPD hurtowni farmaceutycznej,

zasad sporządzania zapisów w sposób zapewniający zgodność z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD),

metod weryfikacji dokumentacji hurtowni farmaceutycznej,

obszarów, które należy uwzględnić w procedurach jakościowych i operacyjnych systemu jakości DPD oraz najczęściej stosowanych rozwiązań,

dobrych praktyk sporządzania i weryfikacji dokumentacji DPD w hurtowni farmaceutycznej.

 

Konsultacje po szkoleniu. Zadaj bezpłatnie pytanie wykładowcy.

Bezpłatne konsultacje po szkoleniu. Zapytaj trenera!

 

Również po szkolenie można zadawać pytania


Wykładowca odpowie na pytania związane z tematyką poruszaną podczas szkolenia on-line. Pytania można kierować drogą elektroniczną w terminie tygodnia (7 dni) od dnia zakończenia webinarium. Czekamy na pytania: joanna@polbi.com.pl

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. Internetowe zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | 🖥️ 🌐 Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Przed webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenie on-line zwracającego uwagę na najczęściej popełniane błędy w procedurach operacyjnych systemu jakości Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  hurtowni farmaceutycznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia on-line. Błędy w DPD - Procedury operacyjne systemu jakości.Koordynator webinarium

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

joanna@polbi.com.pl

Program

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


🖥️ Szkolenie on-line | 🌐 Webinarium na żywo | Poziom zaawansowany

 

Błędy w procedurach DPD. Procedury operacyjne – operacje magazynowe, produkty niezgodne, transport oraz infrastruktura techniczna i systemy komputerowe (IT).

 1. Skrótowe omówienie zakresu systemu jakości DPD z przeglądem wymagań w poszczególnych obszarach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 2. Procedury operacyjne DPD – omówienie na poszczególnych przykładach najczęstszych błędów i sformułowań skutkujących powstawaniem niezgodności w obszarze procesów przyjęcia dostaw, przechowywania, wydawania produktów.
 3. Procedury transportu, utylizacji i inwentaryzacji  – praktyczne omówienie najczęstszych zapisów powodujących niezgodności z uwzględnieniem profilu działalności hurtowni farmaceutycznej – omówienie sposobów unikania niezgodności.
 4. Postępowanie z produktami niezgodnymi ( zwroty, reklamacje, produkty sfałszowane, produkty wstrzymane i wycofane)  – najczęstsze błędy w zapisach proceduralnych oraz omówienie sposobów ich unikania.
 5. Procedury operacyjne dotyczące kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu, utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni oraz monitorowania warunków składowania – omówienie najczęściej stosowanych zapisów powodujących błędy oraz niezgodności.
 6. Procedury IT – omówienie przykładowych błędnych zapisów z uwzględnieniem korzystania z usług operatora logistycznego oraz dobrych praktyk w powyższym zakresie.
 7. Podsumowanie i wnioski praktyczne.

 

Uwaga – szkolenie dla zaawansowanych!

 

Szkolenie on-line

Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji. Webinaria to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Interaktywny i stały kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsze oficjalne wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Chcesz uczestniczyć w szkoleniu on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą: poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia, potwierdzimy termin webinarium, prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe, udostępnimy materiały szkoleniowe oraz wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie szkoleniu.

 

Co powinieneś zrobić – krok po kroku?


Szkolenia on-line. E-learning. Webinarium: Polbi - Warszawa.

Dokonaj zgłoszenia – zapisz się na szkolenie.

E-mailem potwierdzimy dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępnimy link do szkolenia.

Korzystając z linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Logowanie na webinarium


 

Wirtualna poczekalnia – internetowy pokój spotkań


 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

Webinarium – szkolenie on-line na żywo


 

Stały kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań


 

 

🖥️ 🌐 | WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Zdobywaj i uaktualniaj wiedzę i umiejętności oraz podnoś swoje kompetencje bez wychodzenia z domy czy biura!

 

Szkolenia on-line, webinaria

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz on-line z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. ➡️ Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Wykształcenie


Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar - Wykładowca i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej.

Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Anna Lignar | ➡️ Więcej o wykładowcy…

 

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia on-line. Błędy w DPD (procedury operacyjne).


Organizacja szkolenia online: Błędy w procedurach operacyjnych DPD hurtowni farmaceutycznych.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń on-line


Kontakt w sprawie szkoleń on-line (webinary).Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM, III piętro, budynek hotelu Marriott

Telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15

Mail: biuro@polbi.com.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2021-04-22

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-13:00.

Cena dla osoby: 490 zł 400 zł *

Cena dla wielu osób: 450 zł / os. 400 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-01-22 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content