Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Inwentaryzacja ciągła

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Inwentaryzacja ciągła

Inwentaryzacja ciągła w praktyce. Szkolenie prezentujące zasady oraz wady i zalety inwentaryzacji prowadzonej metodą ciągłą. Prowadzenie spisów z natury dokumentowanych na bieżąco w ciągu roku, 2 lub 4 lat.

 

Czy inwentaryzacja zawsze musi być uciążliwa?


✔️ Jak stosować przepisy o rachunkowości by uprościć procesy inwentaryzacji?

✔️ Dowiesz się, czym różni się inwentaryzacja ciągła od inwentaryzacji rocznej?

✔️ Poznasz plusy i minusy inwentaryzacji prowadzonej metodą ciągłą.

✔️ Wyjaśnimy kto i kiedy może prowadzić inwentaryzację w sposób ciągły?

 

Zapraszam na moje szkolenie

Andrzej Kępa

 


Inwentaryzacja ciągła. Webinarium (szkolenie online) - Polbi.

 

Cel szkolenia – Inwentaryzacja ciągła. Szkolenie dotyczące inwentaryzacji ciągłej ma na celu zapoznanie uczestników zajęć z tą szczególną formą inwentaryzacji majątku w firmie, przedsiębiorstwie, instytucji czy urzędzie. Zostań specjalistą do spraw inwentaryzacji. Zajęcia polecamy osobom, które będą wdrażały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji w formie ciągłej.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie. Szkolenie poświęcone inwentaryzacji ciągłej kierowane jest do osób zainteresowanych przeprowadzeniem inwentaryzacji w takiej formie. W szczególności na zajęcia zapraszamy:

 1. osoby pracujące na stanowiskach związanych z ewidencją majątku obrotowego i trwałego,
 2. osoby zarządzające majątkiem obrotowym i trwałym,
 3. osoby pragnące poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę związaną z zasadami prawidłowej inwentaryzacji,
 4. księgowych, w tym samodzielnych i głównych księgowych.

 

Na jakie pytania odpowiemy?


 1. Czym różni się inwentaryzacja ciągła od inwentaryzacji rocznej?
 2. Co podlega inwentaryzacji ciągłej?
 3. Kto może prowadzić inwentaryzację w sposób ciągły?
 4. Kiedy można prowadzić inwentaryzację ciągłą?
 5. Jakie przepisy regulują dopuszczalność przeprowadzania inwentaryzacji tzw. ciągłej, tj. w dowolnym terminie w trakcie roku lub w ciągu 2 lat a nawet w ciągu 4 lat?
 6. Czym różni się  inwentaryzacja ciągła od inwentaryzacji rocznej, inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, inwentaryzacja kontrolnej, doraźnej i uproszczonej?
 7. Jakie jest stanowisko wobec inwentaryzacji ciągłej prezentowane przez Ministerstwo Finansów?

 

INWENTARYZACJA CIĄGŁA – PROGRAM SZKOLENIA


 1. Zasady odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji
 2. Inwentaryzacja ciągła jako szczególna forma inwentaryzacji
 3. Plusy i minusy przy inwentaryzacji metodą ciągłą
 4. Zakres składników majątku, który może podlegać inwentaryzacji ciągłej
 5. Uwarunkowania organizacyjne inwentaryzacji ciągłej
 6. Szczególne obowiązki pionu księgowego związane z inwentaryzacją ciągłą
 7. Opracowanie harmonogramów w zakresie inwentaryzacji ciągłej
 8. Koordynacja działań w trakcie realizacji inwentaryzacji metodą ciągłą
 9. Dokumentacja spisowa
 10. Dokumentacja rozliczeniowa i poinwentaryzacyjna

 

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, specjalista. ekspert i praktyk


Andrzej Kępa – Wykładowca, trener Polbi. Specjalist ds. środków trwałych.

 

Jak wyglądają warsztaty z zakresu inwentaryzacji ciągłej?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Andrzeja Kępy

✔ Poruszamy praktyczne aspekty inwentaryzacji prowadzonej metodą ciągłą

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Inwentaryzacja ciągła – Zakres szkolenia. Tematy szczegółowo omawiane podczas zajęć to: a) inwentaryzacja ciągła zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz środków trwałych; b) warunki stosowania inwentaryzacji ciągłej zapasów i środków trwałych drogą spisu z natury; c) regulacje wewnętrzne normujące przebieg inwentaryzacji ciągłej.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z organizatorem. Inwentaryzacja ciągła. PCC - Polbi.Inwentaryzacja ciągła

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, ekspert, praktyk


Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.

Andrzej Kępa.

Andrzej Kępa: Wykładowca, Polbi - Warszawa. ANDRZEJ KĘPA

 

Ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy …

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Podczas zajęc prowadzonych w tradycyjnej formie (szkolenia stacjonarne) jak również podczas szkoleń online (webinarium) Andrzej Kępa dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem omawiają m.in. tematy:

 1. rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów),
 2. sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena),
 3. krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości,
 4. środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja),
 5. prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 

Andrzej Kępa - Ekspert, specjalista i szkoleniowiec. Polbi - Warszawa.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Andrzej Kępa – Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

INWENTARYZACJA CIĄGŁA


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie: Inwentaryzacja ciągła czy inwentaryzacja tradycyjna? Jak stosować przepisy o rachunkowości by uprościć procesy inwentaryzacji?

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Inwentaryzacja ciągła


Organizacja szkolenia online: Inwentaryzacja ciągła.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Wprowadzenie do szkolenia – Inwentaryzacja ciągła. Internetowe szkolenie jest okazją do poznania możliwych odstępstw od inwentaryzacji dokonywanej metodą spisu z natury według stanu na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Podczas zajęć dowiesz się, kto i kiedy może wybrać inwentaryzację ciągłą jako szczególną formę inwentaryzacji majątku?

 

Czy inwentaryzacja musi sprawiać kłopoty? Większość podmiotów ma już za sobą realizację obowiązków związanych z inwentaryzacją. Doświadczyliście zatem Państwo trudów związanych z przeprowadzaniem rokrocznej inwentaryzacji majątku firmy. Czy tak musi być? A może lepiej przeprowadzać inwentaryzacją raz w ciągu 1 roku, raz w ciągu 2 lat czy nawet raz w ciągu 4 lat?

 

Inwentaryzacja ciągła czy inwentaryzacja tradycyjna? Zgodnie z generalną zasadą inwentaryzację znaczącej części składników majątku dokonuje się metodą spisu z natury według stanu na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Jakie są odstępstwa od tej reguły? Przy spełnieniu jakich warunków można przeprowadzać inwentaryzację metodą ciągłą (możliwość przeprowadzenia jednorazowego spisu z natury na dowolny dzień)? Wybrane składniki aktywów majątku można objąć tzw. inwentaryzacją ciągłą. W takim przypadku wystarczy w  wyznaczonym okresie, np. tylko raz w ciągu dwóch lub czterech lat, dokonać zinwentaryzowania ich w drodze spisu z natury, co pozwala rozłożyć w czasie czynności spisowe.

 

Metoda prowadzenia zajęć na szkoleniu. Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów. Podczas zajęć wykładowca zaprezentuje pełen zakres wiedzy dotyczącej inwentaryzacji ciągłej. Praktyczne ćwiczenia umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia niezbędnego do prowadzenia inwentaryzacji ciągłej.

 

Inwentaryzacja ciągłą Szkolenie na żywo.

 

Inwentaryzacja czyli weryfikacja prowadzonej ewidencji. Inwentaryzacji to w zasadzie weryfikacja wiarygodność prowadzonej ewidencji. Porównanie faktycznego stanu aktywów z ewidencją księgową daje odpowiedź na pytanie, czy obydwie te ewidencje prowadzone są rzetelnie. Właściwa organizacja inwentaryzacji oraz prawidłowy i sprawny przebiegu czynności spisowych to zmniejszenie czasu przeprowadzania inwentaryzacji oraz uniknięcie zakłóceń w działalności jednostki podczas spisu. Podczas zajęć prezentujemy problemy merytoryczne i organizacyjne powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz sposoby, jak ich uniknąć.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia „Inwentaryzacja ciągła” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Warsztaty w godz. 10:00 – 16:00 – Zajęcia poświęcone inwentaryzacji ciągłej rozpoczynamy o 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Program szkolenia do pobraniaInwentaryzacja ciągła (PDF)

 

Co zyskujesz, czyli rezultaty szkolenia


Uczestnicy internetowych zajęć z zakresu inwentaryzacji ciągłej:

Inwentaryzacja ciągła, praktyczna wiedza – Szkolenie, Polbi-Warszawa.

nabędą wiedzę dotyczącą prawidłowej organizacji i zasad prowadzenia inwentaryzacji ciągłej,

Inwentaryzacja ciągła, umiejętności – Szkolenie, Polbi-Warszawa.zdobędą praktyczną umiejętność wdrożenia i prowadzenia inwentaryzacji ciągłej,

Inwentaryzacja ciągła, przepisy – Szkolenie, Polbi-Warszawa.

zapoznają się z przepisami regulującymi zakres inwentaryzacji ciągłej zawartymi w ustawie o rachunkowości i regulacjach prawnych wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości.

 

Kontakt z działem szkoleń. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Inwentaryzacja ciągła.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Inwentaryzacja ciągła | Doświadczony wykładowca – Andrzej Kępa | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 6 godzin | Cena katalogowa: 398 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 10-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 15-11-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-16:00

Szkolenie online, Andrzej Kępa

Warsztaty online | Listopad 2022

Skip to content