Polbi

VAT UE – Obrót międzynarodowy, transakcje łańcuchowe i trójstronne

VAT w obrocie międzynarodowym. Podatek w transakcjach wewnątrzunijnych. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe.


Obrót międzynarodowy na gruncie podatku od towarów i usług, określenie miejsca dostawy, stawki podatku VAT w obrocie transgranicznym, VAT 0%, transakcje wielostronne. Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym – WDT, WNT.

 

Szkolenie VAT UE - Obrót międzynarodowy, import i eksport wewnątrzwspólnotowy

 

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, trójstronne i łańcuchowe


 • Poznasz obowiązki podatnika podatku VAT w obrocie międzynarodowym
 • Będziesz umiał prawidłowo rozliczać podatek w transakcjach zagranicznych
 • Pogłębisz wiedzę, jak postępować z nabyciem i dostawą towarów – WDT i WNT
 • Nauczysz się, co robić w przypadku transgranicznego świadczeniem usług
 • Będziesz wiedział, jak rozpoznawać miejsce dostawy w transakcjach łańcuchowych
 • Upewnisz się, jak właściwie dokumentować dostawy wewnątrzwspólnotowe
 • Co musisz zrobić, aby zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%

 

Cel szkolenia o podatku VAT w obrocie międzynarodowym


Cel szkolenia o podatku VAT w obrocie międzynarodowym i rozliczaniu transakcji trójstronnych i łańcuchowych w ramach w transakcjach wewnątrzunijnych i pozaunijnych jest omówienie i analiza oraz  identyfikacja i wskazanie zasad dokonywania rozliczeń na gruncie podatku od towarów i usług w ramach obrotu transgranicznego.

Poruszymy kwestie określenia miejsca dostawy czy świadczenia usług, możliwości stosowania stawki podatku VAT 0%, dokumentowania obrotu towarowego w przypadku importu i eksportu i postępowania z podatkiem należny i naliczony podczas zakupów i sprzedaży w obrocie z innymi krajami.

 

Obrót międzynarodowy z państwami trzecimi


W ramach szkolenia poddane zostaną analizie regulacje prawne wynikające z przepisów ustawy o podatku VAT dotyczące transakcji w obrocie międzynarodowy przeprowadzanych z państwami trzecimi.

 

Główne punkty szkolenia o podatku VAT w obrocie międzynarodowym


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program.

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów, warunki niezbędne dla wystąpienia WDT i WNT, moment powstania obowiązku podatkowego, zasady dokumentowania dla zastosowania stawki VAT w 0%, obowiązki informacyjne.
 • Transakcje łańcuchowe, transakcje łańcuchowe realizowane na terytorium Unii Europejskiej analiza przypadków na gruncie regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910.
 • Transakcje trójstronne, miejsce opodatkowania dostaw towarów w transakcjach trójstronnych, procedura pełna i uproszczona.
 • Miejsce świadczenia usług, problematyka w zakresie ustalania miejsca przy świadczeniu usług.
 • VAT w transakcjach z państwami trzecimi, zasady dokumentowania i rozliczania transakcji dla potrzeb VAT – eksport towarów (bezpośredni, pośredni, zaliczki w eksporcie towarów), zasady dokumentowania dla zastosowania stawki VAT 0%.

 

Wykładowca, prowadząca szkolenie – Mirela Chomont


Mirela Chomont - Wykładowca, szkolenia podatkowe.

Mirela Chomont, Polbi – Warszawa.

 

MIRELA CHOMONT

Radca prawny, doradca podatkowy, wykładowca akademicki, doświadczona trenerka prowadzące liczne szkolenia.

W trakcie zajęć dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozumienia i praktycznego stosowania przepisów podatkowych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za dokonywanie rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajęcia dotyczące podatku od towarów i usług w obrocie międzynarodowym (VAT UE – Obrót międzynarodowy) skierowane jest do pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, księgowych i głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

 

Szkolenie – Podatek VAT UE


 •  Podatek VAT – obrót międzynarodowy, wewnątrzunijnym i pozaunijnych, transakcje łańcuchowe i trójstronne, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, WDT, WNT, usługi
 • Wykładowca – Mirela Chomoint, ekspert i doradca podatkowy
 • Czas trwania – 5 godzin, zajęcia na żywo online
 • Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Zbliżone tematy szkoleń i kursów można znaleźć w kategorii: Podatki – CIT, PIT, VAT
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.