VAT UE, obrót międzynarodowy, WNT i WDT, import i eksport usług oraz transakcje łańcuchowe i trójstronne

Szkolenie online – VAT UE, import i eksport


Zapraszamy na szkolenie dla osób zaangażowanych w prowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie importu i eksportu towarów lub usług. Weź udział w szkoleniu – Podatek VAT UE w transakcjach wewnątrzunijnych.

Poznasz tajnik transakcji międzynarodowych

Podczas szkolenia o podatku od towarów i usług w transakcjach zagranicznych omawiamy takie tematy jak: międzynarodowe transakcje trójstronne i łańcuchowe, realizacja transakcji WDT oraz dokumentowanie WDT, transakcje WNT, miejsce dostawy i dokumentowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Jak rozliczać WNT i WDT i usługi?

Celem szkolenie jest omówienie, jak prawidłowo rozliczać podatek VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów (WNT i WDT) oraz świadczenia usług.

 

Szkolenie VAT - Obrót międzynarodowy, import i eksport

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, trójstronne i łańcuchowe


 • Poznasz obowiązki podatnika podatku VAT w obrocie międzynarodowym
 • Będziesz umiał prawidłowo rozliczać podatek w transakcjach zagranicznych
 • Pogłębisz wiedzę, jak postępować z nabyciem i dostawą towarów – WDT i WNT
 • Nauczysz się, co robić w przypadku transgranicznego świadczeniem usług
 • Będziesz wiedział, jak rozpoznawać miejsce dostawy w transakcjach łańcuchowych
 • Upewnisz się, jak właściwie dokumentować dostawy wewnątrzwspólnotowe
 • Co musisz zrobić, aby zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%

Jaki jest cel szkolenia o VAT w obrocie międzynarodowym?


Cel szkolenia o podatku VAT w obrocie międzynarodowym i rozliczaniu transakcji trójstronnych i łańcuchowych w ramach w transakcjach wewnątrzunijnych i pozaunijnych jest omówienie i analiza oraz  identyfikacja i wskazanie zasad dokonywania rozliczeń na gruncie podatku od towarów i usług w ramach obrotu transgranicznego.

Poruszymy kwestie określenia miejsca dostawy czy świadczenia usług, możliwości stosowania stawki podatku VAT 0%, dokumentowania obrotu towarowego w przypadku importu i eksportu i postępowania z podatkiem należny i naliczony podczas zakupów i sprzedaży w obrocie z innymi krajami.

Czy omawiamy obrót handlowy z państwami trzecimi?


W ramach szkolenia poddane zostaną analizie regulacje prawne wynikające z przepisów ustawy o podatku VAT dotyczące transakcji handlowych w obrocie międzynarodowy przeprowadzanych z państwami trzecimi.

Jakie są główne punkty szkolenia o podatku VAT?


 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów, warunki niezbędne dla wystąpienia WDT i WNT, moment powstania obowiązku podatkowego, zasady dokumentowania dla zastosowania stawki VAT w 0%, obowiązki informacyjne.
 2. Transakcje łańcuchowe, transakcje łańcuchowe realizowane na terytorium Unii Europejskiej analiza przypadków na gruncie regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910.
 3. Transakcje trójstronne, miejsce opodatkowania dostaw towarów w transakcjach trójstronnych, procedura pełna i uproszczona.
 4. Miejsce świadczenia usług, problematyka w zakresie ustalania miejsca przy świadczeniu usług.
 5. VAT w transakcjach z państwami trzecimi, zasady dokumentowania i rozliczania transakcji dla potrzeb VAT – eksport towarów (bezpośredni, pośredni, zaliczki w eksporcie towarów), zasady dokumentowania dla zastosowania stawki VAT 0%.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program.

Kogo zapraszamy na szkolenie o funkcjonowaniu podatku VAT w obrocie międzynarodowym?


Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za dokonywanie rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajęcia dotyczące podatku od towarów i usług w obrocie międzynarodowym (VAT UE – Obrót międzynarodowy) skierowane jest do pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, księgowych i głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

Jak wyglądają zajęcia na szkoleniu o międzynarodowych transakcjach trójstronnych i łańcuchowych?


Trzeba wiedzieć, że nasze szkolenie o podatku od towarów i usług w obrocie międzynarodowym to:

 • spotkanie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.