VAT UE, obrót międzynarodowy, WNT i WDT, import i eksport usług oraz transakcje łańcuchowe i trójstronne

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM - VAT UE. IMPORT I EKSPORT TOWARÓW LUB USŁUG.
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów
2. Transakcje łańcuchowe
3. Transakcje trójstronne – miejsce opodatkowania dostaw
4. Problematyka w zakresie ustalania miejsca świadczenia usług
5. VAT w transakcjach z państwami trzecimi
6. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.