Podatek VAT w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)

VAT W BRANŻY TSL (TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA)

Poznaj mechanizmy funkcjonowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w sferze TSL. Zajęcia dla podmiotów z sektora TSL: Transport - Spedycja - Logistyka (kompleksowa obsługa działań związanych z przewozami towarowymi).

Program szkolenia o VAT w sektorze TSL


 • Transport, spedycja, magazynowanie, przechowywanie, usługi logistyczne.
 • Kiedy rozróżnienie rodzaju usług ma znaczenie?
 • Czynności opodatkowanie i nieopodatkowane VAT w sferze TSL.

 • Zasady ogóle ustalania miejsca świadczenia usług i ich zastosowanie w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).
 • Reguły szczególne dotyczące transportu towarów.
 • Zasady szczególne dotyczące transportu osób.
 • Usługi pomocnicze do usług transportowych.
 • Import i eksport usług.
 • Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, rozszerzenie działalności poza państwo siedziby.
 • Miejsce świadczenia usług refakturowanych.

 • Zastosowanie regulacji o podatku VAT do usług branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).
 • Obowiązek podatkowy w imporcie usług oraz w eksporcie usług.
 • Czy usługi transportowe mogą stanowić usługę ciągłą?

 • Sposób określania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 • Refakturowanie kosztów a koszt dodatkowy usługi.
 • Zasady przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej.

 • Warunki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 • Kiedy faktura warunkuje skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego?
 • Odliczenie podatku VAT w przypadku kart paliwowych, skutki wyroku TSUE w sprawie C-235/18.
 • Zwrot zagranicznego podatku VAT.

 • Pojęcie międzynarodowego transportu osób i towarów.
 • Przesłanki zastosowania stawki podatku VAT 0% dla transportu międzynarodowego.
 • Usługi związane z eksportem.
 • Usługi związane z importem.
 • Transport międzynarodowy ze stawką VAT 0% – omówienie licznych praktycznych przypadków.
 • Dokumentacja wymagana do zastosowania stawki VAT 0% – dla transportu związanego z eksportem i importem.
 • Stawka podatku VAT 0% do części usługi transportowej w kontekście wyroku NSA z 7.05.2021 r., sygn. I FSK 466/18.
 • Stawka podatku VAT 0% a podwykonawstwo usług transportowych / spedycyjnych w kontekście wyroku TSUE z 29.06.2017 r. w sprawie C-288/16.
 • Stawka podatku w przypadku refakturowania usług.

 • Treść i elementy niewadliwej faktury.
 • Termin na wystawienie faktury.
 • Prawidłowe reguły ustalania kursu waluty na fakturze.
 • Faktury korygujące i noty korygujące – zasady wystawienia.
 • Duplikaty faktur.
 • Faktury ustrukturyzowane – wprowadzenie.
 • Mechanizm podzielonej płatności a usługi TSL.
 • Samofakturowanie – ułatwienie czy dodatkowa komplikacja?

 • Regulacje dotyczące właściwego kursu waluty dla faktur korygujących.
 • Zmiany w zakresie WDT i WNT.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – kluczowe informacje z perspektywy TSL.

 • Schemat i forma e-faktury.
 • Nowa forma a formy dotychczasowe; różnica pomiędzy e-fakturą a fakturą elektroniczną.
 • Zakres zastosowania e-faktur.
 • Zasady wystawiania i otrzymania e-faktur.
 • Faktury wyłączone z obowiązków wysyłki do KSeF.
 • Harmonogram: 01.01.2022 / 01.07.2024 / 01.01.2025.
 • Przechowywanie faktur.

Czas na: podsumowanie spotkania o podatku VAT w branży TSL, odpowiedzi na pytanie uczestników szkolenia, dyskusję i konsultacje.

780 zł580 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/25/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
26 września 2024
Czwartek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Piotr Paszek
Uczymy tego, na czym się znamy.