Polbi

Podatek VAT w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)

SZKOLENIE O VAT W TSL


TSL – Kluczowe zagadnienia branżowe w przypadku transportu, spedycji i logistyki na gruncie podatku VAT

 

Podatek VAT w TSL - Szkolenie

 

Usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne a podatek VAT


Poznasz praktyczne zasady rozliczanie działalności w branży TSL na gruncie podatku VAT.

Poddamy analizie specyfikę funkcjonowania VAT-u w transporcie, spedycji i logistyce.

Omówimy poprawnym sposób wystawiania faktur przez podmioty sektora TSL.

Pokażemy co decyduje o wyborze odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dla poszczególnych zdarzeń z jakimi mamy do czynienia w transporcie, spedycji i logistyce.

W przypadku skomplikowanych mechanizmów transakcji wewnątrzunijnych i międzynarodowych przećwiczymy prowadzenie rozliczeń z podmiotami zagranicznymi.

 

Cel szkolenia o podatku VAT sfery TSL


Podczas szkolenia skupiamy się na poszczególnych kluczowych zagadnieniach branżowych usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych i magazynowych omawiając regulacje prawne na bazie bieżącego stanu przepisów jak również przedstawimy nadchodzące nowelizacje a także oraz najnowsze interpretacje organów podatkowych i orzeczenia sądów administracyjnych z obszaru podatku VAT w TSL.

 

Główne punkty szkolenia o podatku VAT w sektorze TSL


 1. Czynności w branży TSL a opodatkowanie VAT. Pojęcia transportu, spedycji, magazynowania, przechowywania i usług logistycznych. Czynności opodatkowanie i nieopodatkowane.
 2. Ustalanie miejsca świadczenia usług. Zasady ustalania miejsca świadczenia usług i ich zastosowanie w branży TSL, reguły szczególne dla transportu towarów, transportu osób i usług pomocniczych do usług transportowych
 3. Import i eksport usług. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, rozszerzenie działalności poza państwo siedziby, miejsce świadczenia usług refakturowanych.
 4. Obowiązek podatkowy w podatku VAT. Regulacje podatku VAT dla usług branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), obowiązek podatkowy w imporcie usług oraz w eksporcie usług.
 5. Branża TSL a podstawa opodatkowania VAT. Sposoby określania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, refakturowanie kosztów a koszt dodatkowy usługi, przeliczenie kwot wyrażonych w walucie obcej.
 6. Odliczenie podatku naliczonego. Korzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w branży TSL, odliczenie podatku VAT w przypadku kart paliwowych, zwrot zagranicznego podatku VAT.
 7. Stawki podatku VAT. Pojęcie międzynarodowego transportu osób i towarów, stawka podatku VAT 0% dla transportu międzynarodowego, usługi związane z eksportem i z importem, transport międzynarodowy ze stawką VAT 0% –wymagana dokumentacja, stawka podatku VAT w przypadku refakturowania usług.
 8. Faktura w branży TSL. Treść i elementy faktury, termin wystawienia faktury, reguły ustalania kursu waluty, faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty faktur, faktury ustrukturyzowane, mechanizm podzielonej płatności i samofakturowanie.
 9. Pakiet Slim VAT-3 dla branża TSL. Regulacje dotyczące właściwego kursu waluty dla faktur korygujących oraz zmiany w zakresie WDT i WNT.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

 

Adresaci szkolenia


Firmy i branże, które powinny być zainteresowane udziałem w szkoleniu to: przedsiębiorstwa transportowe. przedsiębiorstwa logistyczne, przedsiębiorstwa spedycyjne, biura rachunkowe.

 

Kogo zapraszamy na kurs


Do udziału w zajęciach oprócz właścicieli firm i członków zarządu firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych zapraszamy:

 • dyrektorów finansowych oraz księgowych i głównych księgowych,
 • kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych,
 • personel komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych w branży TSL,
 • pracownicy działów handlu i logistyki oraz  osoby analizujące umowy w branży TSL.

 

Jak wyglądają zajęcia o opodatkowaniu VAT-em branży TSL?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o funkcjonowaniu podatku VAT w branży usług w transporcie i spedycji oraz usługach logistycznych i magazynowych to:

 • ciekawe zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • konkretna i rzetelna wiedza o funkcjonowaniu VAT w TSL,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.