Prawa i obowiązki pacjenta w praktyce

Szkolenie online – Prawa pacjenta w ochronie zdrowia


Szkolenie „Prawa pacjenta” to spotkanie podczas którego omawiamy zadania i odpowiedzialność personelu placówek opieki zdrowotnej w przypadku realizacji praw pacjentów przez placówki lecznicze. Podczas szkolenia nawiązujemy do ostatnio wprowadzonych zmian w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  i wyjaśniamy, w jaki sposób przepisy stoją na straży praw pacjenta w ochronie zdrowia?

 

Prawa pacjentów - Szkolenie

Co gwarantuje pacjentowi jego prawa?


Prawa pacjenta to obszerny katalog praw, które gwarantuje konstytucja oraz regulacje wynikające z m.in. z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów czy z ustawy o ochronie danych osobowych.

Jakie są prawa pacjenta a jakie obowiązki i odpowiedzialność personelu placówki opieki zdrowotnej?


Zapoznaj się z prawami i obowiązkami swoich pacjentów:

 • nauczysz się, jak powinieneś stosować prawa pacjenta w praktyce.
 • unikniesz sytuacji konfliktowych z pacjentami oraz skarg do NFZ i RPP,
 • będziesz w stanie przygotować swój personel do kontaktów z różnymi typami pacjentów,
 • będziesz potrafił zadbać o pacjentów i zdobywać dobrą opinię swojej placówki medycznej.

Pamiętaj, że stale rośnie świadomość praw pacjentów


Według najnowszych danych Biuro Rzecznika Praw Pacjenta udziela średnio w ciągu roku ponad 100 tysięcy porad telefonicznych, a przedstawiciele RPP interweniują ponad 5 tysięcy razy w sprawach dotyczących przysługujących pacjentom praw w trakcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

Do NFZ trafia coraz więcej zastrzeżeń i skarg pacjentów


Pacjenci coraz częściej zgłaszają zastrzeżenia i skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia, co często skutkuje wszczynaniem postępowań wyjaśniających, kontrolami i nałożeniem sankcji finansowych na świadczeniodawców. Poznaj najczęściej popełniane błędy, sprawdź ich potencjalne skutki oraz sposoby ich szybkiej naprawy ale przede wszystkim zadbaj o to, by zawsze być w zgodzie z katalogiem i specyfiką praw pacjenta.

Jakie są główne punkty agendy szkolenia?


 1. Prawa i obowiązki pacjenta – wprowadzenie w środowisko prawne.
 2. Jak zadbać o przestrzeganie praw pacjenta?
 3. Naruszenia i łamanie praw pacjenta – kwestie odpowiedzialności prawnej.
 4. Błędy świadczeniodawców i przepisy na zadowolenie pacjentów – Case study.
 5. Unikanie sytuacji konfliktowych i sposoby interakcji z różnymi typami pacjentów.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu o prawach i obowiązkach pacjenta?


 • Dowiedz się, jak wygląda odpowiedzialność personelu medycznego i placówek służby zdrowia w zakresie przestrzegania uprawnień pacjentów przysługujących im w trakcie leczenia.
 • Podczas szkolenia w kompleksowy i syntetyczny sposób omówimy podstawy prawne i wyzwania związane z problematyką praw i obowiązków pacjenta.
 • Na licznych, autentycznych przykładach omówimy najczęściej popełniane błędy i pokażemy potencjalne skutki nieprzestrzegania praw pacjenta.
 • Wskażemy, jak uniknąć błędów, a jeśli błędy w przestrzeganiu praw pacjentów już zostaną popełnione, damy przepis na ich szybkie naprawienie.
 • Szkolenie pozwoli zapoznać się z katalogiem i specyfiką praw pacjenta, da propozycje rozwiązań zabezpieczających przed naruszaniem praw pacjenta i narzędzi wewnętrznej kontroli.

Praktyczny charakter spotkania dotyczącego praw pacjentów


Szkolenie ma charakter praktyczny i otwarty, jeżeli masz pytania – od razu uzyskasz odpowiedź. W trudniejszych przypadkach związanych ze stosowaniem w praktyce praw pacjentów otrzymasz odpowiedź pisemną po szkoleniu, wraz z podaniem podstaw prawnych. Jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia zachęcamy do przesyłania pytań – pozwoli to wpłynąć na kształt szkolenia i dać odpowiedzi na pytania w toku szkolenia, jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji.

Jak wygląda szkolenie o prawach pacjentów?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie dotyczące zarówno praw jak i obowiązków pacjentów to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Podsumowanie najistotniejszych informacji o szkoleniu


Tematyka szkolenia: Prawa i obowiązki pacjenta w praktyce

Wykładowca: Specjalista do spraw zarządzania podmiotami leczniczymi – Paweł Postawski

Czas szkolenia: 3 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze  zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

548 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 6/19/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
21 czerwca 2024
Piątek, w godz. 10:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Paweł Postawski
Uczymy tego, na czym się znamy.