Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Prawo pracy - Najnowsze zmiany od sierpnia 2022

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Prawo pracy – Najnowsze zmiany od sierpnia 2022

Kodeks pracy po nowelizacji czyli terminowe umowy o pracę, nowe uprawnienia rodziców i opiekunów, dodatkowe dni wolne, zmiany w zasiłkach macierzyńskich, work-life balance i work-life integration, praca zdalna.

Szkolenie: Prawo pracy po zmianach – co nas jeszcze czeka w 2022 roku? Bądź gotowy na zmiany w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie w sierpniu 2022 roku, m.in. terminowe umowy o pracę, nowe uprawnienia rodziców i opiekunów oraz zmiany w zasiłkach macierzyńskich.

 

Prawo pracy - Najnowsze zmiany przepisów - Szkolenie

 

Co nowego w prawie pracy?


Od sierpnia 2022 roku wchodzą w życie kolejne zmiany związane z dostosowaniem przepisów prawa krajowego do przepisów dyrektyw work-life balance Unii Europejskiej. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza istotne zmiany, w szczególności w zakresie:

 • Umów o pracę na okres próbny i czas określony
 • Elastycznych form zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Informacji o warunkach zatrudnienia
 • Nowych uprawnień rodziców i opiekunów
 • Wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • Dodatkowych dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
 • Dodatkowego urlopu opiekuńczego
 • Zmian w zakresie szkoleń pracowników

 

PRAWO PRACY – NAJNOWSZE ZMIANY


Co nas czeka od sierpnia 20022 roku?

 

I. Umowa o pracę

  1. Brak możliwości zakazu pozostawania w zatrudnieniu z innym pracodawcą
  2. Nowe zasady zawierania umów o prace na okres próbny
  3. Rozszerzony zakres informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia
  4. Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony
  5. Rozszerzona ochrona stosunku pracy
  6. Wnioski pracownika o zmianę rodzaju pracy, rodzaju umowy o pracę
  7. Wnioski pracownika o zmianę wymiaru czasu pracy

 

II. Szkolenia pracowników niezbędne do wykonywania pracy

 1. Polityka szkoleniowa pracodawcy
 2. Szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
 3. Szkolenie na koszt pracodawcy wliczane do czasu pracy pracownika
 4. Obowiązek informowania pracownika o dostępie do szkoleń

 

III. Dodatkowe dni wolne od pracy

 1. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
 2. Dodatkowe 2 dni albo 16 godzin wolne od pracy
 3. Warunki korzystania ze zwolnienia z powodu siły wyższej
 4. Zachowanie prawa do połowy wynagrodzenia
 5. Nowy urlop opiekuńczy
 6. Dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego w roku kalendarzowym
 7. Warunki udzielania i korzystania z urlopu opiekuńczego
 8. Brak prawa do wynagrodzenia

 

IV. Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

 1. Rozszerzenie ochrony stosunku pracy
 2. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
 3. Zmiana zasad korzystania z urlopu rodzicielskiego
 4. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego
 5. Jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego
 6. Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu
 7. Zmiana zasad korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego
 8. Zmiana zasad korzystania z urlopu ojcowskiego
 9. Zmiana zasad korzystania z opieki nad dzieckiem do 14. roku życia
 10. Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę zasad równego traktowania

 

V. Elastyczne formy zatrudnienia

  1. Wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
  2. Warunki niezbędne do złożenia wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
  3. Definicja elastycznej organizacji pracy
  4. Wymogi formalne wniosku o elastyczną organizację pracy
  5. Zasady ustalania elastycznej organizacji pracy
  6. Wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy

 

VI. Praca zdalna w Kodeksie pracy

 1. Projekt wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy
 2. Definicja pracy zdalnej
 3. Porozumienia w sprawie wykonywania pracy zdalnej
 4. Siła wyższa a praca zdalna
 5. Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej
 6. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 7. Koszty pracy zdalnej
 8. Zasady bhp w pracy zdalnej

 

VII. Przepisy przejściowe

 1. Uzupełnianie danych w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika
 2. Wypowiedzenie umowy o prace na okres próbny i czas określony przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy
 3. Korzystanie z urlopów rodzicielskich i urlopów ojcowskich pracowników przebywających na urlopach w dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
 4. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w okresie wejścia w życie przepisów zmieniających

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – doświadczony wykładowca i specjalista prawa pracy


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak - Wykładowca i trener Polbi - Kursy i szkolenia.

 

Jak wyglądają zajęcia dotyczące zmian w prawie pracy?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Agnieszki Wałęki-Kaliszczak

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki prezentacjom, wspólnym ćwiczeniom i analizie przykładów szybko przyswajasz wiedzę

 

Dyrektywa work-life balance


Podczas zajęć omawiamy zmiany wprowadzane w polskim prawie pracy, wynikające z nowelizacji Kodeksu Pracy i dostosowania do regulacji unijnych, które wprowadza:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, 
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE.

 

Szkolenie – Zmiany w prawie pracy od sierpnia 2022


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 1. Brak możliwości zakazu pozostawania w zatrudnieniu z innym pracodawcą
 2. Nowe zasady zawierania umów o prace na okres próbny
 3. Rozszerzony zakres informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia
 4. Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony
 5. Rozszerzona ochrona stosunku pracy
 6. Wnioski pracownika o zmianę rodzaju pracy, rodzaju umowy o pracę
 7. Wnioski pracownika o zmianę wymiaru czasu pracy

 

 1. Polityka szkoleniowa pracodawcy
 2. Szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
 3. Szkolenie na koszt pracodawcy wliczane do czasu pracy pracownika
 4. Obowiązek informowania pracownika o dostępie do szkoleń

 

 1. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
 2. Dodatkowe 2 dni albo 16 godzin wolne od pracy
 3. Warunki korzystania ze zwolnienia z powodu siły wyższej
 4. Zachowanie prawa do połowy wynagrodzenia
 5. Nowy urlop opiekuńczy
 6. Dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego w roku kalendarzowym
 7. Warunki udzielania i korzystania z urlopu opiekuńczego
 8. Brak prawa do wynagrodzenia

 

 1. Rozszerzenie ochrony stosunku pracy
 2. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
 3. Zmiana zasad korzystania z urlopu rodzicielskiego
 4. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego
 5. Jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego
 6. Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu
 7. Zmiana zasad korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego
 8. Zmiana zasad korzystania z urlopu ojcowskiego
 9. Zmiana zasad korzystania z opieki nad dzieckiem do 14. roku życia
 10. Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę zasad równego traktowania

 

 1. Wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
 2. Warunki niezbędne do złożenia wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
 3. Definicja elastycznej organizacji pracy
 4. Wymogi formalne wniosku o elastyczną organizację pracy
 5. Zasady ustalania elastycznej organizacji pracy
 6. Wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy

 

 1. Projekt wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy
 2. Definicja pracy zdalnej
 3. Porozumienia w sprawie wykonywania pracy zdalnej
 4. Siła wyższa a praca zdalna
 5. Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej
 6. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 7. Koszty pracy zdalnej
 8. Zasady bhp w pracy zdalnej

 

 1. Uzupełnianie danych w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika
 2. Wypowiedzenie umowy o prace na okres próbny i czas określony przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy
 3. Korzystanie z urlopów rodzicielskich i urlopów ojcowskich pracowników przebywających na urlopach w dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
 4. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w okresie wejścia w życie przepisów zmieniających

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Prawnik, wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz online z firmą POLBI od wielu lat.

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz ordynacji podatkowej i szeroko rozumianego prawa podatkowego. Jako wykładowca prowadzący kursy, specjalistyczne warsztaty i szkolenia online wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy.

ZMIANY W PRAWIE PRACY – DYREKTYWY UE, WORK-LIFE BALANCE


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 01-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 06-09-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-14:00

Szkolenie online, Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

06.09.2022 | Warsztaty online

Skip to content