Polbi

Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej. Wymagania, zakres, realizacja.

Wymagane procedury operacyjnych DPD obowiązujące w hurtowni farmaceutycznej

Skuteczne metody wdrażania i nadzoru nad realizacją wymaganych procedur operacyjnych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej funkcjonujących w hurtowni farmaceutycznej.

 

Poznaj wymagane w hurtowni farmaceutycznej procedury:


 • kwalifikacji i walidacji pomieszczeń, sprzętu, systemów i procesów
 • utrzymania stanu technicznego i sanitarnego w hurtowni farmaceutycznej
 • przyjmowania, kompletowania i wydawania produktów leczniczych
 • transportu i monitorowania warunków transportu produktów leczniczych
 • postępowania ze zwrotami, reklamacjami i produktami wycofanymi z obrotu

 

Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych - procedury operacyjne DPD. Polbi.

 

Procedury operacyjne DPD – Idea szkolenia


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dla poszczególnych działań wykonywanych w dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD. Poznasz wymagane procedury operacyjne DPD stosowane w hurtowni farmaceutycznej, ich zakres oraz skuteczne sposoby wdrożenia i nadzoru nad realizacją.

 

Główne punkty agendy warsztatów DPD


Procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej – wymagania, zakres, realizacja.

 • Wymagania prawne wynikające z ustawy – Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia o DPD w zakresie procesów dystrybucji oraz lokalu hurtowni farmaceutycznej.
 • Procedury kwalifikacji pomieszczeń, sprzętu, systemów i procesów. Cel i zakres procedury, stosowane definicje, rodzaje i zasady kwalifikacji a także dokumentowanie.
 • Systemy skomputeryzowane w hurtowni farmaceutycznej – wymagania oraz przykłady ich realizacji.
 • Utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego hurtowni farmaceutycznej – co powinny zawierać procedury DPD?
 • Przyjmowanie, kompletowanie i wydawanie produktów leczniczych w zgodzie z procedurami DPD.
 • Procedury DPD w zakresie magazynowania produktów w hurtowni farmaceutycznej.
 • Omówienie przykładowej procedury transportu produktów leczniczych.
 • Zwroty, reklamacje, produkty lecznicze wycofane z obrotu lub wstrzymane oraz produkty podejrzane o sfałszowanie.
 • Utylizacja i inwentaryzacja w hurtowni farmaceutycznej.

 

Pełen wykaz zagadnień omawianych podczas kursu znajduje się w zakładce – Program

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.Polbi – Warszawa. Anna Lignar, wykładowca

 

ANNA LIGNAR

Wykładowca i doświadczony trener, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Ekspert DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna). Farmaceutka. Doświadczenie zdobyła pracując w firmach farmaceutycznych. Audytor Wiodący IRCA, ISO 9001:2015. Nasz ekspert i wieloletni współpracownik firmy Polbi.

 

Cel szkolenia


Warsztaty DPD mają na celu zapoznanie z zasadami realizacji wymagań dotyczących procesów dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD i dobrymi praktykami ich skutecznej realizacji w hurtowni farmaceutycznej oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Adresaci szkolenia


Udział w zajęciach omawiających wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej rekomendujemy:

 • Kierownikom Hurtowni farmaceutycznych / Osobom Odpowiedzialnym,
 • Kierownikom Hurtowni farmaceutycznych weterynaryjnych,
 • Kierownikom Działów Jakości / Zapewnienia jakości,
 • Specjalistom do spraw Jakości / do spraw Farmacji,
 • Kierownikom / Pracownikom Magazynów w hurtowni farmaceutycznej,
 • Kierownikom / Pracownikom Działów Logistyki w hurtowni farmaceutycznej,
 • Kierownikom/ Pracownikom Działu Transportu hurtowni farmaceutycznych,
 • Pracownikom Operatorów Logistycznych branży farmaceutycznej,
 • Pracownikom Działów Technicznych funkcjonujących w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Czego nauczysz się podczas zajęć?


W czasie warsztatów zostanie przekazana uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat:

 • organizacji procesów dystrybucyjnych w sposób potwierdzający realizację wymagań,
 • zakresu niezbędnych zapisów potwierdzających zgodność z DPD,
 • dobrych praktyk stosowanych przez hurtownie farmaceutyczne w procesach dystrybucji,
 • najczęściej stosowane metody nadzoru w zakresie wymaganych procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz skutecznego wdrożenie i nadzór nad realizacją.

 

Akademia DPD – Wymagane procedury operacyjne


 • Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej. Wymagania, zakres, realizacja.
 • Skuteczne metody wdrażania i nadzoru nad realizacją wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Czas trwania – 4 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Warsztaty prowadzi ekspert DPD – Anna Lignar
 • Cena katalogowa: 780 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl
680 zł780 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 2/17/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
21 lutego 2023
Wtorek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Anna Lignar
Uczymy tego, na czym się znamy.