Polbi

Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej. Wymagania, zakres, realizacja.

Wymagane do realizacji procedury operacyjnych DPD obowiązujące w hurtowni farmaceutycznej


Skuteczne metody wdrażania i nadzoru nad realizacją wymaganych procedur operacyjnych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej funkcjonujących w hurtowni farmaceutycznej.

 

Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych - procedury operacyjne DPD. Polbi.

 

Poznaj wymagane w hurtowni farmaceutycznej procedury operacyjne


 • Kwalifikacja i walidacja pomieszczeń, sprzętu, systemów i procesów w praktyce
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego w hurtowni farmaceutycznej
 • Zasady przyjmowania, kompletowania i wydawania produktów leczniczych
 • Transportu i monitorowanie warunków transportu produktów leczniczych
 • Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami i produktami wycofanymi z obrotu

 

Procedury operacyjne DPD – Idea szkolenia


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dla poszczególnych działań wykonywanych w dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD. Poznasz wymagane procedury operacyjne DPD stosowane w hurtowni farmaceutycznej, ich zakres oraz skuteczne sposoby wdrożenia i nadzoru nad realizacją.

 

Główne punkty agendy warsztatów DPD o procedurach operacyjnych  DPD w hurtowni farmaceutycznej – wymagania, zakres, realizacja


Pełen wykaz zagadnień omawianych podczas kursu znajduje się w zakładce – Program

 • Wymagania prawne wynikające z ustawy – Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia o DPD w zakresie procesów dystrybucji oraz lokalu hurtowni farmaceutycznej.
 • Procedury kwalifikacji pomieszczeń, sprzętu, systemów i procesów. Cel i zakres procedury, stosowane definicje, rodzaje i zasady kwalifikacji a także dokumentowanie.
 • Systemy skomputeryzowane w hurtowni farmaceutycznej – wymagania i realizacja.
 • Utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego hurtowni farmaceutycznej – co powinny zawierać procedury DPD?
 • Przyjmowanie, kompletowanie i wydawanie produktów leczniczych w zgodzie z procedurami.
 • Procedury DPD w zakresie magazynowania produktów w hurtowni farmaceutycznej.
 • Omówienie przykładowej procedury transportu produktów leczniczych.
 • Zwroty, reklamacje, produkty lecznicze wycofane z obrotu lub wstrzymane oraz produkty podejrzane o sfałszowanie.
 • Utylizacja i inwentaryzacja w hurtowni farmaceutycznej.

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.Polbi – Warszawa. Anna Lignar, wykładowca

ANNA LIGNAR – EKSPERT DPD, AUDYTOR

Praktyk łączący ogromną wiedzę wyniesioną z pracy w firmach farmaceutycznych z doświadczeniem zdobytym w inspekcji farmaceutycznej (Dyrektor Departamentu Nadzoru w GIF). Była kierownikiem hurtowni farmaceutycznej, Składu Konsygnacyjnego, Działu Zarządzania Jakością i kierownikiem Operacyjnego ds. Jakości. Jest audytorem Wiodącym IRCA i ISO 9001:2015. Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

 

Cel szkolenia o procedurach operacyjnych w hurtowni farmaceutycznej


Warsztaty DPD mają na celu zapoznanie z zasadami realizacji wymagań dotyczących procesów dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD i dobrymi praktykami ich skutecznej realizacji w hurtowni farmaceutycznej oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Adresaci szkolenia


Udział w zajęciach omawiających wymagane procedury operacyjne Dobrych Praktyk Dystrybucji w hurtowni farmaceutycznej rekomendujemy:

 • Kierownikom Hurtowni farmaceutycznych / Osobom Odpowiedzialnym,
 • Kierownikom Hurtowni farmaceutycznych weterynaryjnych,
 • Kierownikom Działów Jakości / Zapewnienia jakości,
 • Specjalistom do spraw Jakości / do spraw Farmacji,
 • Kierownikom / Pracownikom Magazynów w hurtowni farmaceutycznej,
 • Kierownikom / Pracownikom Działów Logistyki w hurtowni farmaceutycznej,
 • Kierownikom/ Pracownikom Działu Transportu hurtowni farmaceutycznych,
 • Pracownikom Operatorów Logistycznych branży farmaceutycznej,
 • Pracownikom Działów Technicznych funkcjonujących w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Czego nauczysz się podczas zajęć o procedurach  operacyjnych DPD?


W czasie warsztatów zostanie przekazana uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat:

 • organizacji procesów dystrybucyjnych w sposób potwierdzający realizację wymagań,
 • zakresu niezbędnych zapisów potwierdzających zgodność z DPD,
 • dobrych praktyk stosowanych przez hurtownie farmaceutyczne w procesach dystrybucji,
 • najczęściej stosowane metody nadzoru w zakresie wymaganych procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz skutecznego wdrożenie i nadzór nad realizacją.

 

Akademia DPD – Wymagane procedury operacyjne


680 zł780 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 3/6/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
8 marca 2023
Środa, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Anna Lignar
Uczymy tego, na czym się znamy.