Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej. Wymagania, zakres, realizacja.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej. Wymagania, zakres, realizacja.

Wymagane procedury operacyjnych DPD obowiązujące w hurtowni farmaceutycznej oraz skuteczne metody wdrażania i nadzoru nad ich realizacją.

 

Poznaj wymagane w hurtowni farmaceutycznej procedury dotyczące:


✔ kwalifikacji i walidacji pomieszczeń, sprzętu, systemów i procesów

✔ utrzymania stanu technicznego i sanitarnego w hurtowni farmaceutycznej

✔ przyjmowania, kompletowania i wydawania produktów leczniczych

✔ transportu i monitorowania warunków transportu produktów leczniczych

✔ postępowania ze zwrotami, reklamacjami i produktami wycofanymi z obrotu

 

Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych - procedury operacyjne DPD. Polbi.

 

Idea szkolenia.  Szkolenie „Wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej. Zakres, skuteczne wdrożenie i nadzór nad realizacją” obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dla poszczególnych działań wykonywanych w dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

 

Cel szkolenia. Warsztaty DPD mają na celu zapoznanie z zasadami realizacji wymagań dotyczących procesów dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD i dobrymi praktykami ich skutecznej realizacji w hurtowni farmaceutycznej oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia.  Udział w zajęciach omawiających wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej rekomendujemy:

 • Kierownikom Hurtowni farmaceutycznych / Osobom Odpowiedzialnym,
 • Kierownikom Hurtowni farmaceutycznych weterynaryjnych,
 • Kierownikom Działów Jakości / Zapewnienia jakości,
 • Specjalistom do spraw Jakości / do spraw Farmacji,
 • Kierownikom / Pracownikom Magazynów w hurtowni farmaceutycznej,
 • Kierownikom / Pracownikom Działów Logistyki w hurtowni farmaceutycznej,
 • Kierownikom/ Pracownikom Działu Transportu hurtowni farmaceutycznych,
 • Pracownikom Operatorów Logistycznych branży farmaceutycznej,
 • Pracownikom Działów Technicznych funkcjonujących w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Program warsztatów DPD (zajęcia w godz. 10-15)


PROCEDURY OPERACYJNE DPD W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ – WYMAGANIA, ZAKRES, REALIZACJA

 

Analiza wymagań prawnych w zakresie procesów dystrybucji oraz lokalu hurtowni farmaceutycznej w oparciu o ustawę – Prawo Farmaceutyczne oraz  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).

 

Cel i zakres procedury kwalifikacji i walidacji pomieszczeń, sprzętu, systemów i procesów. Co powinna zawierać procedura, stosowane definicje, rodzaje i zasady kwalifikacji, dokumentowanie.

 

3. Systemy skomputeryzowane

Systemy skomputeryzowane – omówienie wymagań oraz przykładowych zasad ich realizacji.

 

Procedury dotyczące utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni farmaceutycznej. Co powinny zawierać procedury DPD, stosowane dokumenty dotyczące czynności higieny i ochrony przed szkodnikami, konserwacji pomieszczeń i sprzętu hurtowni farmaceutycznej – nadzór nad infrastrukturą techniczną hurtowni.

 

5. Przyjmowanie, kompletowanie i wydawanie produktów

Cel i zakres wymaganych procedur DPD w hurtowni farmaceutycznej dotyczących przyjmowania, kompletowanie i wydawanie produktów z uwzględnieniem elementów krytycznych dla jakości produktów leczniczych.

 

6. Procedury magazynowania (nadzór nad poszczególnymi rodzajami produktów)

Cel i zakres procedury magazynowania produktów w hurtowni farmaceutycznej. Zasady nadzoru nad poszczególnymi rodzajami produktów oraz produktami niespełniającymi wymagań jakościowych. Zasady monitorowania warunków składowania – cel i zakres postępowania oraz zasady dokumentowania magazynowania produktów w hurtowni farmaceutycznej.

 

Procedura transportu produktów leczniczych – omówienie przykładowej procedury z uwzględnieniem rodzajów środków transportu i ich wyposażenia oraz monitorowania warunków transportu w branży hurtowej dystrybucji produktów farmaceutycznych.

 

Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami i produktami leczniczymi wycofanymi z obrotu. Przypadki  wstrzymania obrotu wyrobów leczniczych. Omówienie celu i zakresu wymaganych procedur jakościowych DPD oraz niezbędnych zapisów wymaganych procedurami operacyjnymi w hurtowni farmaceutycznej.

 

Procedura postępowania w hurtowni farmaceutycznej z produktami podejrzanymi o sfałszowanie. Co powinna zawierać procedura, wymagane zasady informowania właściwych organów, dokumentowanie czynności dotyczących podejrzeń sfałszowania produktów.

 

Wymagane procedury dotyczące utylizacji i inwentaryzacji. Cel i zakres dokumentów jakościowych, dobre praktyki w ich skutecznej realizacji stosowane w hurtowni farmaceutycznej.

 

Czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania z zakresu wymaganych procedur operacyjnych DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 

Anna Lignar – Specjalistka DPD, farmaceutka, audytor | Więcej o wykładowcy …


Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Szkolenia i warsztaty DPD.

 

Jak wyglądają zajęcia dotyczące wymaganych  procedur operacyjnych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Anny Lignar

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki prezentacjom, wspólnym ćwiczeniom i analizie przykładów szybko przyswajasz wiedzę

 

Czego nauczysz się podczas zajęć?


W czasie zajęć zostanie przekazana uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat:

✔ organizacji procesów dystrybucyjnych w sposób potwierdzający realizację wymagań,

✔ zakresu niezbędnych zapisów potwierdzających zgodność z DPD,

✔ dobrych praktyk stosowanych przez hurtownie farmaceutyczne w procesach dystrybucji,

✔ najczęściej stosowane metody nadzoru w zakresie wymaganych procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz skutecznego wdrożenie i nadzór nad realizacją.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: DPD - Wymagane procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej.DPD – Wymagane procedury operacyjne

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program


Szkolenie omawiające wymagane procedury operacyjnych DPD obowiązujące w hurtowni farmaceutycznej oraz prezentujące skuteczne metody wdrażania i nadzoru nad realizacją tych procedur. Warsztaty DPD prowadzi Anna Lignar.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Analiza wymagań prawnych w zakresie procesów dystrybucji oraz lokalu hurtowni farmaceutycznej w oparciu o ustawę – Prawo Farmaceutyczne oraz  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Cel i zakres procedury kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu – co powinna zawierać procedura, stosowane definicje, rodzaje i zasady kwalifikacji, dokumentowanie.

 

Procedury dotyczące utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni – co powinny zawierać, stosowane dokumenty dotyczące czynności higieny i ochrony przed szkodnikami, konserwacji pomieszczeń i sprzętu hurtowni.

 

Cel i zakres wymaganych procedur dotyczących przyjmowania, kompletowanie i wydawanie produktów z uwzględnieniem elementów krytycznych dla jakości produktów leczniczych.

 

Cel i zakres procedury magazynowania – zasady nadzoru nad poszczególnymi rodzajami produktów oraz produktami niespełniającymi wymagań jakościowych. Zasady monitorowania warunków składowania – cel i zakres postępowania oraz zasady dokumentowania.

 

Procedura transportu produktów leczniczych – omówienie przykładowej procedury z uwzględnieniem rodzajów środków transportu i ich wyposażenia oraz monitorowania warunków transportu.

 

Systemy skomputeryzowane – omówienie wymagań oraz przykładowych zasad ich realizacji.

 

Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami i produktami wycofanymi / wstrzymanymi w obrocie – omówienie celu i zakresu wymaganych procedur jakościowych oraz niezbędnych zapisów w tym zakresie.

 

Procedura postępowania z produktami podejrzanymi o sfałszowanie – co powinna zawierać procedura, wymagane zasady informowania właściwych organów, dokumentowanie czynności.

 

Wymagane procedury dotyczące utylizacji i inwentaryzacji – cel i zakres dokumentów jakościowych, dobre praktyki w ich skutecznej realizacji.

 

Czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu problematyki DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia DPD dla farmacji.

 


Procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej. Skuteczne wdrożenie i nadzór.

Warsztaty DPD, szkolenie 1-dniowe, organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracowała Anna Lignar.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener, ekspert DPD, praktyk, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. W zakresie szkoleń współpracuje z POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

 

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Anna Lignar | Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie w zakresie szkoleń. Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Wykładowca i trener. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń. Anna Lignar jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy.

DPD – Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie – Procedury operacyjne DPD. Skuteczne wdrożenie i nadzór nad realizacją w Hurtowni farmaceutycznej

 

Organizacja szkolenia – Wymagane procedury operacyjne DPD


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Cel szkolenia. Zapraszamy na szkolenie omawiające wymagane procedury operacyjnych DPD obowiązujące w hurtowni farmaceutycznej oraz prezentujące skuteczne metody wdrażania i nadzoru nad realizacją tych procedur.

 

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia. W trakcie szkolenia „Wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej, skuteczne wdrożenie i nadzór nad realizacją” zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • wymagania prawne w zakresie procesów dystrybucji oraz lokalu hurtowni farmaceutycznej,
 • procedury kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu,
 • systemy skomputeryzowane – omówienie wymagań oraz przykładowych zasad ich realizacji,
 • procedury dotyczące utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni (higiena, ochrona przed szkodnikami, konserwacja pomieszczeń i sprzętu, zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem),
 • przyjmowanie, kompletowanie i wydawanie produktów leczniczych (zakres wymaganych procedur z uwzględnieniem elementów krytycznych dla jakości),
 • procedury magazynowania (zasady nadzoru nad poszczególnymi rodzajami produktów i monitorowania warunków składowania oraz dokumentowanie),
 • procedura transportu produktów leczniczych (rodzaje środków transportu, ich wyposażenie, monitorowanie warunków transportu),
 • postępowanie ze zwrotami, reklamacjami i i produktami wstrzymanymi lub wycofanymi – cel i zakres procedur jakościowych oraz wymagane zapisy,
 • postępowanie z produktami leczniczymi sfałszowanymi lub podejrzanymi o sfałszowanie – procedura, informowanie, dokumentowanie,
 • wymagane procedury dotyczące inwentaryzacji i utylizacji – cel i zakres dokumentów jakościowych.

 

Metoda prowadzenia zajęć. Praktyczne warsztaty poświęcone problematyce DPD w hurtowni farmaceutycznej prowadzone są w formie wykładu i prezentacji przykładów.

 

Efekty, rezultaty szkolenia. W czasie zajęć zostanie przekazana uczestnikom praktyczna wiedza na temat sposobu organizacji procesów dystrybucyjnych, zasad realizacji wymagań oraz najczęściej stosowane metody nadzoru (wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej,  wdrożenie i nadzór).

 

Materiały dydaktyczne – Każdy uczestnik warsztatów poświęconych procedurom operacyjnym DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz metodom wdrażania i nadzoru nad ich realizacją otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

BUR PARP – Baza Usług Rozwojowych | Warsztaty DPD oferowane jako usługa rozwojowa

 

Szkolenie zamknięte – Możesz także zamówić szkolenie wewnętrzne. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego dotyczącego skutecznego wdrożenia i nadzoru nad realizacją wymaganych procedur operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej, to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

Warsztaty DPD w godz. 10:00-15:00 – Rozpoczęcie zajęć omawiające procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej następuje o 10-tej. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie szkolenia.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: Wymagane procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej – wymagania, zakres, realizacja | Akademia DPD | Renomowany wykładowca i praktyk – Anna Lignar  | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin zajęć | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 21-10-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 24-05-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Anna Lignar

24.05.2022 | DPD - Warsztaty online

Termin: 25-10-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Anna Lignar

25.10.2022 | DPD - Warsztaty online

Skip to content