Rachunkowość i opodatkowanie organizacji pozarządowych, księgowość fundacji i stowarzyszeń, pozostałych NGO

1. NGO - Definicje, podstawy prawne, rodzaje działalności
2. Prowadzone ewidencje, księgowość organizacji pozarządowych
3. Dowody księgowe, rachunkowość, sprawozdania i dokumentacja
4. Przychody i ich opodatkowanie

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.