Polbi

Rachunkowość i opodatkowanie organizacji pozarządowych, księgowość fundacji i stowarzyszeń, pozostałych NGO

Rachunkowości organizacji pozarządowych – Szkolenie

 

Zapraszamy na szkolenie online o rachunkowości organizacji pozarządowych. Omawiamy księgowość i podatki fundacji i stowarzyszeń, obowiązki w organizacji pozarządowej w aspekcie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, opodatkowanie CIT, PIT, VAT, rachunkowość NGO.

Specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych wynika m.in. z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ta regulacja prawna wymaga stosowania w księgowości specyficznych rozwiązań charakterystycznych dla działalności podmiotów tzw. „trzeciego sektora”, na poziomie przychodów, kosztów i wyniku finansowego. Wyodrębnienie działań statutowych: odpłatnych i nieodpłatnych oraz tych, które wykraczają poza zakres działań statutowych, wymaga bardzo dokładnej analizy każdego przedsięwzięcia.

Z czego wynikła potrzeba powstania szkolenia o księgowości fundacji i stowarzyszeń?


Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji pozarządowych nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości organizacji NGO. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących i prowadzanych działalność gospodarczą. Zajęcia stanowią połączenie wiedzy wynikającej z wielu przepisów prawnych oraz doświadczenia księgowych.

Działalność pożytku publicznego – księgowość fundacji i stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych?


 • Działalność statutowa organizacji pozarządowych, obowiązki w aspekcie regulacji ustawowych
 • Merytoryczne i prawne uwarunkowania działalności NGO i ich wpływ na politykę rachunkowości
 • Zakładowy Plan Kont, księgowanie przychodów i kosztów, rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
 • Podatki CIT, PIT i VAT i księgowość w podmiotach ekonomii społecznej

Co z podatkami w przypadkami organizacji pozarządowych?


Należy podkreślić fakt, iż funkcjonuje przekonanie o podmiotowym zwolnieniu podatkowym dla organizacji pozarządowych dotyczące wszystkich organizacji w zakresie wszystkich podatków. Nic bardziej mylnego. W tym zakresie każda organizacja powinna przeanalizować własny status podatkowy. Pomaga w tym szkolenie poparte licznymi przykładami z bogatego doświadczenia prowadzącej szkolenie, a także interpretacje podatkowe i orzeczenia sądowe przywoływane i analizowane podczas zajęć.

Jakie główne punkty omawiamy podczas szkolenia?


 • Definicje NGO, podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej organizacji pozarządowych, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego
 • Księgowość organizacji pozarządowych, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, polityka rachunkowości, wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, zakładowy plan kont i wyodrębnione rodzaje działalności w rachunkowości organizacji pozarządowej.
 • Dowody księgowe, sprawozdania i dokumentacja fundacji, stowarzyszeń i pozostałych NGO, sprawozdania finansowe – elementy, obowiązujący format, terminy, sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego, badanie sprawozdań, przechowywanie dokumentacji finansowej.
 • Przychody i opodatkowanie, podatki dochodowe i VAT w organizacji pozarządowej, zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

Do kogo kierujemy szkolenie o funkcjonowaniu i rachunkowości NGO?


Udział w szkolenie prezentującym zasady prowadzenia rachunkowość i rozliczeń podatkowych w organizacji pozarządowej (fundacja, stowarzyszenie i pozostałe NGO) rekomendujemy:

 • osobom, które zamierzają założyć organizację pozarządową,
 • przedstawicielom organizacji pozarządowych,
 • członkom zarządu stowarzyszeń i fundacji oraz osobom zarządzającym organizacjami NGO,
 • osobom, które zamierzają podjąć pracę w księgowości organizacji pozarządowych,
 • osobom prowadzącym rachunkowość NGO (księgowi i skarbnicy),
 • przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej,
 • koordynatorom zadań pożytku publicznego, projektów i zbiórek publicznych,
 • osoby zobowiązane do prowadzenia kontroli finansowych w NGO,
 • pracownikom urzędów administracji publicznej, a także instytucji im podległych,
 • właścicielom i pracownikom biur rachunkowych stykających się zagadnieniami rachunkowości i finansów organizacji pozarządowych.

Jak wyglądają zajęcia o rachunkowości i podatkach fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.