Polbi

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym

Ewidencja bilansowa i podatkowa operacji rozliczanych w czasie


Międzyokresowe koszty czynne i rozliczenia międzyokresowe bierne (RMK), rozliczenia międzyokresowe przychodów, zawiązywanie i rozwiązywanie rezerw na zobowiązania, prezentacja rezerw w bilansie informacji dodatkowej, ewidencja operacji kosztowych na przełomie roku obrotowego.

 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe - Szkolenie online.

 

Określone koszty i przychody należy rozliczać w czasie – omówimy które


 • Łatwo utworzysz i rozliczysz rezerwy kosztowe
 • Bez trudu rozpoznasz rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
 • Prawidłowo wykażesz w bilansie operacje rozliczane w czasie
 • Na przełomie roku dobrze zakwalifikujesz koszty do okresu sprawozdawczego
 • Pokazujemy, na których kontach i jak księgować rozliczenia międzyokresowe

 

Na co w szczególności zwrócimy uwagę podczas zajęć?


W trakcie szkolenia, na gruncie prawa podatkowego i w aspekcie bilansowym, poznasz zasady i nauczysz się:

 • Jak tworzyć i rozliczać rezerwy zgodnie z prawem bilansowym?
 • Jak bez problemów rozliczać koszty i przychody na przełomie roku?
 • Jak prawidłowo rozliczać koszty zakupu towarów i materiałów?
 • Jak właściwie prezentować w bilansie operacje rozliczane w czasie?
 • Jak dyskontować wartość rezerw i rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK bierne)?
 • Jak w zgodzie z przepisami podatkowymi i zasadami rachunkowości rozliczać ubezpieczenie samochodów w czasie?
 • Jak księgowo ustalić wartość kosztów uzyskania przychodu przy RMK czynnych i biernych oraz rezerwach?
 • W jaki sposób wykazywać wartość zaliczek otrzymanych od kontrahentów

 

Adresaci szkolenia – Księgowi


Szkolenie związane z aspektami podatkowymi i księgowymi dotyczącymi kosztów i przychodów rozliczanych w czasie kierujemy do:

 • księgowych,
 • samodzielnych księgowych i księgowych bilansistów,
 • pracowników i właścicieli  biur rachunkowych,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,
 • osób w trakcie zdobywania kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego.

 

Wykładowca – Maciej Derwisz


Maciej Derwisz - Wykładowca PobiPolbi – Warszawa. Kurs RMK i przychody rozliczane w czasie

 

MACIEJ DERWISZ

Wykładowca, praktyk i ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i ewidencji płac. Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych. Zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc od lat zajęcia szkoląc przyszłych pracowników działów kadrowo-płacowych i księgowości.

 

 

Co omówimy podczas warsztatów dla księgowych?


Podczas praktycznych warsztatów dla księgowych dotyczących zasad tworzenia i rozliczania operacji kosztowych i przychodowych rozliczanych w czasie postaramy się szczegółowo wyjaśnić:

 • Jak ewidencjonować i rozliczać w czasie rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów?
 • Jak zawiązywać, zużywać i rozwiązywać rezerwy w postaci RMK biernych i rezerw na zobowiązania?
 • Jak rozliczać i ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów?
 • Jak wykazywać operacje rozliczane w czasie w bilansie i informacji dodatkowej?
 • Jak prawidłowo przyporządkowywać koszty i przychody przełomu roku do odpowiedniego okresu sprawozdawczego?

 

Szkolenie – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe


 • Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym
 • Akademia księgowego – mile widziana znajomość podstaw księgowości
 • Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej – Szkolenie przydatne dla praktyków
 • Wykładowca – Maciej Derwisz, ekspert w zakresie księgowej ewidencji płac
 • Czas trwania – 6 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.