Polbi

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe - Szkolenie

Szkolenie – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

Szkolenie online o rozliczeniach międzyokresowych – ewidencja bilansowa i podatkowa operacji rozliczanych w czasie. Szkolenie o czynnych i biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów i przychodów oraz tworzeniu rezerw.

Dlaczego koszty i przychody należy rozliczać w czasie?


 • Łatwo utworzysz i rozliczysz rezerwy kosztowe
 • Bez trudu rozpoznasz rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
 • Prawidłowo wykażesz w bilansie operacje rozliczane w czasie
 • Na przełomie roku dobrze zakwalifikujesz koszty do okresu sprawozdawczego
 • Pokazujemy, na których kontach i jak księgować rozliczenia międzyokresowe

Co omówimy podczas warsztatów dla księgowych?


Podczas praktycznych warsztatów dla księgowych dotyczących zasad tworzenia i rozliczania operacji kosztowych i przychodowych rozliczanych w czasie postaramy się szczegółowo wyjaśnić:

 • Jak ewidencjonować i rozliczać w czasie rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów?
 • Jak zawiązywać, zużywać i rozwiązywać rezerwy w postaci RMK biernych i rezerw na zobowiązania?
 • Jak rozliczać i ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów?
 • Jak wykazywać operacje rozliczane w czasie w bilansie i informacji dodatkowej?
 • Jak prawidłowo przyporządkowywać koszty i przychody przełomu roku do odpowiedniego okresu sprawozdawczego?

Jakie są główne punkty szkolenia o tworzeniu rezerw i rozliczeniach międzyokresowych kosztów i przychodów?


Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym. Praktyczne warsztaty dla księgowych to:

 1. Operacje rozliczane w czasie, koszty i przychody rozliczane w czasie – prezentacja wstępna.
 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, definicja i podział RMK.
 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, definicja i zdarzenia zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów.
 4. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne, idea i definicja rezerw kosztowych
 5. Prezentacja operacji rozliczanych w czasie w informacji dodatkowej przy sprawozdaniu finansowym.
 6. Kwalifikowanie i ewidencja przychodów na przełomie roku do odpowiednich okresów sprawozdawczych.
 7. Koszty na przełomie lat obrotowych – wybrane zagadnienia.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

Jak wyglądają zajęcia o tworzeniu rezerw i dokonywaniu rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym” to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie o RMK i RMP?


Szkolenie związane z aspektami podatkowymi i księgowymi dotyczącymi kosztów i przychodów rozliczanych w czasie kierujemy do:

 • księgowych,
 • samodzielnych księgowych i księgowych bilansistów,
 • pracowników i właścicieli  biur rachunkowych,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,
 • osób w trakcie zdobywania kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego.

 

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


498 zł598 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 3/18/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
19 marca 2024
Wtorek, w godz. 9:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Uczymy tego, na czym się znamy.