Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym

Ewidencja bilansowa i podatkowa operacji rozliczanych w czasie. Szkolenie w formie warsztatowej dla księgowych. Ewidencja i rozliczanie Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów Czynnych. Zawiązywanie i rozwiązywanie rezerw na zobowiązania i Rozliczeń Międzyokresowych Biernych. Ewidencja Rozliczeń Międzyokresowych przychodów. Prezentacja rezerw w bilansie informacji dodatkowej. Ewidencja operacji kosztowych na przełomie roku obrotowego.

 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe - Szkolenie online.

 

Niektóre koszty i przychody należy rozliczać w czasie


✔ Łatwo utworzysz i rozliczysz rezerwy kosztowe

✔ Bez trudu rozpoznasz rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

✔ Prawidłowo wykażesz w bilansie operacje rozliczane w czasie

✔ Na przełomie roku dobrze zakwalifikujesz koszty do okresu sprawozdawczego

 

Zapraszam na moje szkolenie

Maciej Derwisz

Co omówimy podczas warsztatów dla księgowych?


Podczas praktycznych warsztatów dla księgowych dotyczących zasad tworzenia i rozliczania operacji kosztowych i przychodowych rozliczanych w czasie postaramy się szczegółowo wyjaśnić:

 1. Jak ewidencjonować i rozliczać w czasie rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów?
 2. Jak zawiązywać, zużywać i rozwiązywać rezerwy w postaci RMK biernych i rezerw na zobowiązania?
 3. Jak rozliczać i ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów?
 4. Jak wykazywać operacje rozliczane w czasie w bilansie i informacji dodatkowej?
 5. Jak prawidłowo przyporządkowywać koszty i przychody przełomu roku do odpowiedniego okresu sprawozdawczego?

 

Mile widziana znajomość podstaw księgowości


Szkolenie dotyczące zagadnień rozliczeń międzyokresowych i tworzenia rezerw powstało z myślą o zagadnieniach księgowych. Zapraszamy na warsztaty osoby ze znajomością podstaw księgowości.

 

Na co w szczególności zwrócimy uwagę podczas zajęć?


W trakcie szkolenia, na gruncie prawa podatkowego i w aspekcie bilansowym, poznasz zasady i nauczysz się:

 1. Jak tworzyć i rozliczać rezerwy zgodnie z prawem bilansowym?
 2. Jak bez problemów rozliczać koszty i przychody na przełomie roku?
 3. Jak prawidłowo rozliczać koszty zakupu towarów i materiałów?
 4. Jak właściwie prezentować w bilansie operacje rozliczane w czasie?
 5. Jak dyskontować wartość rezerw i rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK bierne)?
 6. Jak w zgodzie z przepisami podatkowymi i zasadami rachunkowości rozliczać ubezpieczenie samochodów w czasie?
 7. Jak księgowo ustalić wartość kosztów uzyskania przychodu przy RMK czynnych i biernych oraz rezerwach?
 8. W jaki sposób wykazywać wartość zaliczek otrzymanych od kontrahentów?

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące rozliczeń międzyokresowych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Macieja Derwisza

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Maciej Derwisz - Autorski program szkolenia. Kurs: Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe.


Maciej Derwisz – Doświadczony trener, wykładowca i praktyk.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego zasadom tworzenia rezerw i dokonywania rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty: 1 dzień, 3 godziny lekcyjne – Proponujemy udział w zajęciach odbywających się w godzinach: 9:00-12:30, 10:00-13:30 lub 12:00-15:30. Poszczególne części oddzielone są przerwami.

 

Program szkolenia do pobraniaRezerwy i RMK (PDF)

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem . Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe. PCC - Polbi.

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 


Logo, Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia.  Polbi  | ✔ Od 1994 w branży  ✔ Cenieni wykładowcy  ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe - Szkolenie online.

Koszty i przychody rozliczane w czasie, rezerwy na zobowiązania. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w aspekcie podatkowym i bilansowym.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Omówienie zagadnień związanych z kosztami i przychodami rozliczanymi w czasie
 2. Prezentacja wpływu operacji rozliczanych w czasie na wynik finansowy jednostki
 3. Przychody i koszty rozliczane w czasie i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym

 

 1. Definicja rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych w bilansie jednostki
 2. Podział na krótko- i długoterminowe RMK czynne
 3. Zakres podmiotowy konieczności tworzenia RMK czynnych (zdarzenia zaliczane do RMK czynnych)
 4. Uproszczenia związane z zasadą istotności stosowane przy kwalifikacji RMK czynnych
 5. Metoda naturalna i czasowa związana z rozliczeniem w czasie RMK czynnych
 6. RMK czynne ewidencjonowane przy kosztach zakupu towarów rozliczane proporcjonalnie na koniec okresu
 7. Ewidencja RMK czynnych na przykładach liczbowych
 8. Wycena bilansowa RMK czynnych
 9. Podatkowa interpretacja RMK czynnych

 

 1. Definicja rozliczeń międzyokresowych przychodów w świetle prawa bilansowego
 2. Zdarzenia zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów
 3. Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności
 4. Zaliczki otrzymana na poczet przyszłej dostawy towarów w przykładzie liczbowym
 5. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki pieniężne na ich zakup a RMP w przykładzie liczbowym z zastosowaniem proporcjonalności rozliczeń w stosunku do ich amortyzacji
 6. Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem odrębnego przedsiębiorstwa
 7. RMP a prawo podatkowe

 

 1. Idea rezerw kosztowych w ujęciu prawa bilansowego
 2. Definicja rozliczeń międzyokresowych biernych i rezerw na zobowiązania w prawie bilansowym
 3. Pojęcie zobowiązań warunkowych
 4. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne w świetle krajowego standardu rachunkowości (KSR nr 6)
 5. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym rezerw i RMK biernych
 6. Podział rezerw na krótko- i długoterminowe
 7. Zakres przedmiotowy zdarzeń dla których tworzone są rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne
 8. Ujęcie bilansowe rezerw w systemach ewidencyjnych bazujących na kosztach rodzajowych oraz w równoległych zapisach kręgu kosztów
 9. Rezerwa na niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz inne aspekty wynagrodzeń w przykładach liczbowych
 10. Rezerwy na naprawy gwarancyjne, kary i grzywny umowne, toczącym się postępowaniem sądowym w przykładach liczbowych
 11. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – jej wyliczenie i prezentacja w bilansie
 12. Zasady dyskonta wartości rezerw w oparciu o dyskontowe stopy procentowe
 13. Zawiązanie, zużycie i rozwiązanie rezerwy w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów w licznych przykładach liczbowych

 

Prezentacja operacji rozliczanych w czasie w informacji dodatkowej przy sprawozdaniu finansowym.

 1. Zakres prezentowanych danych w informacji dodatkowej
 2. Przykład liczbowy zawierający poglądową prezentacje danych operacji rozliczanych w czasie dla celów sprawozdania finansowego

 

Kwalifikowanie i ewidencja przychodów na przełomie roku do odpowiednich okresów sprawozdawczych.

 1. Moment powstania przychodu ze sprzedaży w ujęciu bilansowym i podatkowym.
 2. Wydanie towarów z końcem roku r., a wystawienie faktury w roku następnym.
 3. Otrzymana z góry zapłata za sprzedaż usług o towarów
 4. Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych

 

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego i roku następnego
 2. Koszt dotyczący końca roku, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym
 3. Koszt usług realizowanego na przełomie lat obrotowych, ujęty na podstawie dowodu PK
 4. Kwalifikowanie kosztów dotyczących dwóch lat obrotowych i ich wpływ na sprawozdanie finansowe

 

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

 

Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej?


Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Maciej Derwisz – Warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, specjalista, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz – Kursy i szkolenia

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Ekspert w zakresie rachunkowości z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów.

Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

 

Warsztaty dla księgowych – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z zakresu rachunkowości szkoląc przyszłych pracowników działów księgowości. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesów rynkowych naszych kursów i szkoleń z rachunkowości.

Zasady i terminy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Koszty i przychody rozliczane w czasie, w tym rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów podatkowo i księgowo.

 

Organizacja warsztatów dla księgowych – Rozliczenia międzyokresowe


Organizacja szkolenia online - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe.

Proponujemy udział w zajęciach odbywających się:

– w godzinach 9:00 – 12:30,

– w godzinach 10:00 – 13:30,

– w godzinach 12:00 – 15:30.

 

Księgowi – Grupa docelowa, adresaci szkolenia


Internetowe szkolenie związane z aspektami podatkowymi i księgowymi dotyczącymi kosztów i przychodów rozliczanych w czasie kierujemy do:

 1. księgowych,
 2. samodzielnych księgowych i księgowych bilansistów,
 3. pracowników i właścicieli  biur rachunkowych,
 4. przedsiębiorców i właścicieli firm,
 5. osób w trakcie zdobywania kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Szkolenie on-line omawiające problematykę rezerw i rozliczeń międzyokresowych w aspekcie bilansowym i podatkowym prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo to bezpośredni kontakt z wykładowcą. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie.

 

Warsztatowa forma zajęć


Kurs ma formę warsztatów. Nie tylko wysłuchasz wartościowych wykładów, ale też weźmiesz udział w realizacji wielu praktycznych zadań. Wspólnie przećwiczymy liczne przykłady i przeanalizujemy problemy, które mogą pojawić się w codziennej pracy.

 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe)


Każdy uczestnik szkolenie on-line poruszającego w aspekcie podatkowym i księgowym rozliczanie w czasie kosztów i przychodów, w tym rezerw na zobowiązania otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat (zaświadczenie)


Uczestnikom zajęć wydajemy zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym | Akademia księgowego – mile widziana znajomość podstaw księgowości | Renomowany i doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, 3 godziny lekcyjne | Cena katalogowa: 299 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
299 zł

Termin: 21-12-2021

Wtorek, zajęcia w godz. 9:00-12:30

Szkolenie online na żywo

Online - Grudzień 2021

Skip to content