Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Środki trwałe w budowie

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Środki trwałe w budowie

Środek trwały w budowie - wycena, ewidencja i dokumentacja nakładów inwestycyjnych, przykłady. Jak rozliczyć środek trwały w budowie?

Środki trwałe w budowie. Klasyfikacja kosztów wytworzenia środków trwałych i ustalenie wartość początkowej wybudowanego środka trwałego.

 

Środki trwałe w budowie - Szkolenie, Polbi

 

Cel szkolenia. Zadaniem szkolenia jest przedstawienie całokształtu zagadnień składających się na proces wytworzenia środka trwałego, wskazanie schematów kwalifikujących różnorodne wydatki do kosztów budowy środków trwałych, co w rezultacie ma dać skuteczną możliwość ustalenia wartość początkowej wybudowanego środka trwałego.

 

Dla kogo? Szkolenie kierujemy do służb finansowych, kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostce.

 

Program szkolenia


ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

 

I. Definicja środków trwałych – w tym środków trwałych w budowie

 1. Środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości
 2. Środki trwałe w świetle Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 3. Środki trwałe wg przepisów prawa podatkowego
 4. Środki trwałe wg zasad przyjętych przez jednostkę

 

II. Elementy środków trwałych

 1. Części składowe, peryferyjne, dodatkowe ŚT
 2. Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej – wpływ na wartość
 3. początkową środka trwałego
 4. Podział środków trwałych i ich łączenie

 

III. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych

 1. Remont środków trwałych
 2. Konserwacja środków trwałych
 3. Ulepszenie środków trwałych
 4. Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
 5. Mierniki ulepszenia
 6. Ulepszenie w prawie podatkowym
 7. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych środkach trwałych)
 8. Wpływ kosztów remontu i ulepszenia na wartość początkową środka trwałego po raz
 9. pierwszy przyjmowanego do użytkowania

 

IV. Wycena wartości początkowej wytworzonych ŚT 

 1. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie
 2. Wydatki ponoszone na wytworzenie środka trwałego – ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy środka trwałego
 3. Moment rozpoczęcia budowy środka trwałego

 

V. Koszty związane z budową środków trwałych

 1. Koszty bezpośrednio związane z budową ŚT– przykładowy katalog
 2. Koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych
 3. Wartość zleconych analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu
 4. Wydatki na usługi podwykonawców zewnętrznych
 5. Wartość zużytych narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
 6. Koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego
 7. Koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych
 8. Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego
 9. Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych
 10. Wydatkowane środki na wynajmowane nieruchomości zastępczych na czas budowy ŚT
 11. Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch)
 12. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe
 13. Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta
 14. Sankcje, kary umowne, odszkodowania
 15. Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne
 16. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu

 

VI. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania

Wdrożenie do użytkowania środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie.

 

VII. Środki trwałe ujawnione – sposoby ustalania ich wartości początkowej

Ujawnianie środków trwałych w ewidencji i wprowadzanie do użytkowania w terminie późniejszym niż terminy ustawowe.

 

VIII. Co dzieje się w przypadkach kradzieży ŚT

Środki trwałe zwrócone po kradzieży – ustalanie wartości początkowej.

 

IX. Inwestycja długoterminowa

Nieruchomości inwestycyjne – inwestycje długoterminowe.

 

X. Środek trwały w budowie – zaniechanie inwestycji

Konsekwencje księgowe i podatkowe zaniechania inwestycji w przypadku likwidacji środka trwałego w budowie.

 

XI. Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie

Aktualizacja wartości środków trwałych w budowie i odpisy pomniejszające z tytułu trwałej utraty wartości.

 

Wykładowca, osoba prowadząca warsztaty


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert PolbiPolbi - Warszawa. Anna Król-Błażejewska, wykładowca.   Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy, ekspert i praktyk. Specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji.

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Praktyk i właścicielka biura rachunkowego.

 

 

Środki trwałe w budowie – Pytania, na które odpowiadamy podczas zajęć.


Dlaczego nie zawsze od razu można wprowadzić środek trwały do ewidencji? Co oznacza, że spełniony warunek kompletności i zdatności do użytku środka trwałego? Czym się kierować kwalifikując wydatek do kosztów budowy środka trwałego? Od jakiego momentu należy uwzględniać poniesione wydatki i do jakiej daty można uznawać wydatki jako koszt wytworzenia środków trwałych? Dlaczego niektóre koszty, chociaż poniesione w okresie budowy, nie wpływają na wysokości wartości początkowej inwestycji? Dlaczego w przypadku środka trwałego w budowie stosuje się tylko odpisy aktualizujące? No ale wątpliwości jest oczywiście więcej – pozostałe omówimy podczas warsztatów.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące środków trwałych w budowie?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Anny Król-Błażejewskiej

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

 

Środki trwałe w budowieKontakt (szkolenie). Środki trwałe w budowie.

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

 1. Środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości
 2. Środki trwałe w świetle Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 3. Środki trwałe wg przepisów prawa podatkowego
 4. Środki trwałe wg zasad przyjętych przez jednostkę

 

 1. Części składowe, peryferyjne, dodatkowe ŚT
 2. Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej – wpływ na wartość
 3. początkową środka trwałego
 4. Podział środków trwałych i ich łączenie

 

 1. Remont środków trwałych
 2. Konserwacja środków trwałych
 3. Ulepszenie środków trwałych
 4. Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
 5. Mierniki ulepszenia
 6. Ulepszenie w prawie podatkowym
 7. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych środkach trwałych)
 8. Wpływ kosztów remontu i ulepszenia na wartość początkową środka trwałego po raz
 9. pierwszy przyjmowanego do użytkowania

 

 1. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie
 2. Wydatki ponoszone na wytworzenie środka trwałego – ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy środka trwałego
 3. Moment rozpoczęcia budowy środka trwałego

 

 1. Koszty bezpośrednio związane z budową ŚT– przykładowy katalog
 2. Koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych
 3. Wartość zleconych analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu
 4. Wydatki na usługi podwykonawców zewnętrznych
 5. Wartość zużytych narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
 6. Koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego
 7. Koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych
 8. Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego
 9. Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych
 10. Wydatkowane środki na wynajmowane nieruchomości zastępczych na czas budowy ŚT
 11. Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch)
 12. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe
 13. Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta
 14. Sankcje, kary umowne, odszkodowania
 15. Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne
 16. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu

 

Wdrożenie do użytkowania środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie.

 

Ujawnianie środków trwałych w ewidencji i wprowadzanie do użytkowania w terminie późniejszym niż terminy ustawowe.

 

Środki trwałe zwrócone po kradzieży – ustalanie wartości początkowej.

 

Nieruchomości inwestycyjne – inwestycje długoterminowe.

 

Konsekwencje księgowe i podatkowe zaniechania inwestycji w przypadku likwidacji środka trwałego w budowie.

 

Aktualizacja wartości środków trwałych w budowie i odpisy pomniejszające z tytułu trwałej utraty wartości.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Król-Błażejewska - Rachunkowość, podatki, środki trwałe

Anna Król-Błażejewska – Księgowa, ekspert i specjalista z zakresu rachunkowości i podatków, doradca finansowy oraz  doświadczony wykładowca. Praktyk i właścicielka biura rachunkowego

 

ANNA KRÓL-BŁAŻEJEWSKA – RACHUNKOWOŚĆ I ŚRODKI TRWAŁE


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert Polbi

Anna Król-Błażejewska

Polbi - Warszawa. Anna Król-Błażejewska   Anna Król-Błażejewska

Doświadczony wykładowca specjalizujący się  w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi (ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji).

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

SZKOLENIE – ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT, Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Środek trwały w budowie – Jak rozliczyć środek trwały w budowie? Inwentaryzacja środków trwałych w budowie? Jak zaksięgować przyjęcie środka trwałego do użytkowania? Ustalanie wydatków i rozliczanie kosztów ponoszonych na wytworzenie ŚT.

 

Organizacja szkolenia – Środki trwałe w budowie


 • 9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
 • 14:00 – Planowane zakończenie zajęć.
 • Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Czym w istocie jest środek trwały w budowie? Przepisy o rachunkowości stanowią, że przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych podmiotu środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

 

Środek trwały w budowie. Budowa środków trwałych w procesie inwestycyjnym wymaga często ogromnego wysiłku związanego z pracami organizacyjnymi i rozliczeniowymi.

 

Ustalanie wartości początkowej wybudowanych środków trwałych. Niezmiernie ważne jest, aby w efekcie końcowym procesu inwestycyjnego było możliwe właściwe ustaleniem wartości początkowej wybudowanych środków trwałych. Zależy to m.in. od prawidłowego prowadzenia budowy środka trwałego na każdym jej etapie i w każdej płaszczyźnie.

 

Co mówią przepisy? Zasady ustalenia wartości początkowej wybudowanych środków trwałych, nazywanej kosztem wytworzenia, regulują przepisy o rachunkowości i ustawy podatkowe. Niestety regulacje prawne nie rozwiewają wszystkich wątpliwości, dlatego warto posiłkować się orzeczeniami sądów oraz interpretacjami organów podatkowych.

 

KSR Nr 11 – „Środki trwałe”. W zapewnieniu jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym środków trwałych w budowie pomocnym okazuje się również Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – „Środki trwałe”.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu dotyczącym zasad i sposobom prowadzenia ewidencji księgowej dla środków trwałych w budowie wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego tematyce poprawnego ewidencjonowania wydatków i kwalifikowania kosztów towarzyszących środkom trwałym w budowie otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Kontakt z organizatorem – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Środki trwałe w budowie.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Środki trwałe w budowie | Wykładowca – Anna Król-Błażejewska | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 18-10-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 12-12-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 21-10-2022

Piątek, zajęcia w godz. 9:00-14:00

Szkolenie online na żywo

21.10.2022 | Warsztaty online

Termin: 15-12-2022

Poniedziałek, zajęcia w godz. 9:00-14:00

Szkolenie online na żywo

15.12.2022 | Warsztaty online

Skip to content