Polbi

Umowa zlecenie i o dzieło – zawieranie, składki ZUS i opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Umowy zlecenia i o dzieło w praktyce – wszystko o umowach cywilnoprawnych, oskładkowanie ZUS i podatek PIT

Szkolenie - Umowy zlecenia i o dzieło

 

Podatkowo-składkowe rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych


➤ Poznasz różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło

➤ Wspólnie policzymy koszty uzyskania przychodów i zaliczki na PIT

➤ Dowiesz się, jak rozliczać umowy cywilnoprawne z własnym pracownikiem

➤ Powiemy, czy od umowy o dzieło odprowadza się składki ZUS

➤ Wyjaśnimy zasady opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

➤ Wskażemy, co robić w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych

 

Umowa zlecenie i o dzieło – Idea szkolenia


Rozliczanie umów cywilnoprawnych w zakresie podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych wymaga niejednokrotnie szczegółowego ustalenia sytuacji wykonującego usługę w odniesieniu do umów podpisanych również z innymi jednostkami. Informacje te są niezbędne do prawidłowego stwierdzenia, czy i na jakich zasadach osoba, z którą zostaje zawarta umowa zlecenie lub o dzieło podlega ubezpieczeniom społecznym umów cywilnoprawnych oraz wymaga dokonywania rozliczeń podatkowych i w jaki sposób ustalać podstawy do obliczania kosztów uzyskania przychodów i zaliczki na podatek dochodowy?

 

Główne punkty szkolenia o umowach zlecenia i o dzieło oraz zasadach rozliczeń składkowo-podatkowych umów cywilnoprawnych


Umowa zlecenia – rozliczanie umów zlecenia, podstawa wymiaru składek, kilka umów i zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Kontrakt menadżerski, umowa agencyjna i umowa o świadczenie usług w aspekcie podatkowym i ubezpieczeń społecznych.

Umowa o dzieło, zasady ogólne, zawieranie z własnym pracodawcą, działalność gospodarcza a umowa o dzieło, urlop macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, emeryt i rencista.

Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenia, zasady podlegania, podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozliczenia umów z Urzędem Skarbowym, koszty uzyskania przychodów, zasady naliczania i warunki zastosowania, zaliczka na podatek dochodowy, zryczałtowany podatek dochodowy.

Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku, świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Wykładowca – Anna Król-Błażejewska


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert Polbi   Polbi – Warszawa. Wykładowca: Anna Król-Błażejewska

 

ANNA KRÓL-BŁAŻEJEWSKA

Doświadczony księgowy, ekspert, właścicielka biura rachunkowego, autorka licznych publikacji branżowych.

Anna Król-Błażejewska to doświadczony wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach związanych ze sprawami podatkowymi, ubezpieczeniami społecznymi oraz rachunkowością.

 

Cel szkolenia o umowach cywilnoprawnych


Szkolenie przedstawienia całościowo charakterystykę umów cywilnoprawnych, w tym zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów zlecenia i o dzieło oraz zasady ich opodatkowania. Omawiamy rozliczanie umów cywilnoprawnych na gruncie podatkowym i ubezpieczeń społecznych, prezentujemy procedury ustalania wysokości wypłaty wynagrodzenia w przypadku umowy zlecenia lub o dzieło, dowiesz się ile wynoszą składki ZUS, poznasz zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku osób wykonujących umowę zlecenia lub o dzieło.

 

Dla kogo przygotowaliśmy zajęcia? Grupa docelowa, adresaci szkolenia


Udział w szkoleniu o umowach zlecenia i o dzieło rekomendujemy:

  • pracownikom działów księgowości odpowiedzialnym za rozliczenie umów zlecenia i o dzieło,
  • personelowi działów kadr i rozliczeń płac mających do czynienia z umowami cywilnoprawnymi,
  • przedsiębiorcom, kadrze kierowniczej firm, instytucji i organizacji

mających zamiar uzupełnić lub zaktualizować swoją wiedzę odnośnie umów zlecenia i o dzieło dotyczącą zasad zawierania, składek ZUS i opodatkowania umów cywilnoprawnych oraz poznać najnowsze zmiany prawne w tych zakresie.

 

Praktyczny charakter zajęć


Zagadnienia dotyczące dokonywania rozliczeń umów cywilnoprawnych w aspekcie podatkowym i ubezpieczeń społecznych prezentowane są w oparciu o praktyczne przykłady, przybliżające to skomplikowane zagadnienie i pozwalające lepiej je zrozumieć. Omówiona zostanie również interpretacja Ministra Finansów w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie: Umowa zlecenie i o dzieło – rozliczanie przychodów, składki ZUS i opodatkowanie umów cywilnoprawnych


➤ Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło, podstawa wymiaru składek ZUS i oskładkowanie, zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, podatkowe rozliczenia z US

➤ Kurs dla osób z działów księgowości i personelu działów kadr i rozliczeń płac

➤ Wykładowca – Anna Król-Błażejewska, ekspert w zakresie podatków i ZUS

➤ Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.