Umowa zlecenie i umowa o dzieło. Umowy cywilnoprawne 2024. Wyliczenia od brutto do netto.

Umowa zlecenia i dzieło, rozliczanie – Szkolenie online


Zapraszamy na szkolenie – Umowy zlecenia i umowy o dzieło, rozliczanie umów cywilnoprawnych 2024. Kompleksowe szkolenie online dostarcza wiedzy o umowach cywilnoprawnych i zasadach zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.

 

Szkolenie - Umowa zlecenie o dzieło

Jak rozliczać przychody z umowy zlecenia i o dzieło?


 • Poznasz różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło
 • Dowiesz się, jak prawidłowo stosować umowy zlecenia i umowy o dzieło?
 • Wspólnie policzymy koszty uzyskania przychodów i zaliczki na PIT
 • Dowiesz się, jak rozliczać umowy cywilnoprawne z własnym pracownikiem
 • Powiemy, czy od umowy o dzieło odprowadza się składki ZUS
 • Wyjaśnimy zasady opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne
 • Wskażemy, co robić w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych

Umowy Cywilnoprawne – Aspekty podatkowo-składkowe


W trakcie szkolenia porozmawiamy o prawnych aspektach umów zlecenia i o dzieło a także praktyce zawierania, opłacania składek ZUS i opodatkowania umów cywilnoprawnych. Przekażemy wiedzę o wyliczaniu przychodów z umowy zlecenia i o dzieło od brutto do netto oraz przećwiczymy rozliczenia składkowo-podatkowe umów cywilnoprawnych.

Umowy zlecenia i o umowy dzieło od brutto do netto


Podczas szkolenia poruszamy sprawy oskładkowania ZUS i podatku PIT dla umów zlecenia i umów o dzieło, szczegółowo omawiamy koszty uzyskania przychodu, kwoty netto. Czas spotkania wykorzystamy na udzielenie odpowiedzi na pytania: jak prawidłowo zawierać umowy cywilnoprawne w aspekcie podatkowym i ubezpieczeń społecznych? jakie obowiązki ma płatniki obciążeń pojawiających się wraz z podpisaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jakie są prawa i obowiązki pracodawcy nawiązującego współpracę w formule umowy zlecenia lub umowy o dzieło?

Umowy zlecenia i umowy o dzieło 2024 – jaki ZUS i PIT?


Rozliczanie umów cywilnoprawnych w zakresie podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych wymaga niejednokrotnie szczegółowego ustalenia sytuacji wykonującego usługę w odniesieniu do umów podpisanych również z innymi jednostkami. Informacje te są niezbędne do prawidłowego stwierdzenia, czy i na jakich zasadach osoba, z którą zostaje zawarta umowa zlecenie lub o dzieło podlega ubezpieczeniom społecznym umów cywilnoprawnych oraz wymaga dokonywania rozliczeń podatkowych i w jaki sposób ustalać podstawy do obliczania kosztów uzyskania przychodów i zaliczki na podatek dochodowy?

Co omawiamy na szkoleniu o umowach zlecenia i o dzieło?


 1. Umowa zlecenia – rozliczanie umów zlecenia, podstawa wymiaru składek, kilka umów i zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.
 2. Kontrakt menadżerski, umowa agencyjna i umowa o świadczenie usług w aspekcie podatkowym i ubezpieczeń społecznych.
 3. Umowa o dzieło, zasady ogólne, zawieranie z własnym pracodawcą, działalność gospodarcza a umowa o dzieło, urlop macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, emeryt i rencista.
 4. Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenia, zasady podlegania, podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 5. Rozliczenia umów z Urzędem Skarbowym, koszty uzyskania przychodów, zasady naliczania i warunki zastosowania, zaliczka na podatek dochodowy, zryczałtowany podatek dochodowy.
 6. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku, świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprawdź szczegółowy wykaz omawianych zagadnień – Program szkolenia

Dla kogo jest szkolenie o umowach cywilnoprawnych?


Udział w szkoleniu o umowach zlecenia i o dzieło rekomendujemy:

 • pracownikom działów księgowości odpowiedzialnym za rozliczenie umów zlecenia i o dzieło,
 • personelowi działów kadr i rozliczeń płac mających do czynienia z umowami cywilnoprawnymi,
 • przedsiębiorcom, kadrze kierowniczej firm, instytucji i organizacji

mających zamiar uzupełnić lub zaktualizować swoją wiedzę odnośnie umów zlecenia i o dzieło dotyczącą zasad zawierania, składek ZUS i opodatkowania umów cywilnoprawnych oraz poznać najnowsze zmiany prawne w tych zakresie.

Jak wyglądają zajęcia o ZUS i podatkach od umów?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o zawieraniu, składkach ZUS i opodatkowaniu umów cywilnoprawnych to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.