Polbi

Umowa zlecenie i o dzieło – zawieranie, składki ZUS i opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Umowy zlecenia i o dzieło w praktyce – wszystko o umowach cywilnoprawnych, oskładkowanie ZUS i podatek PIT


Rozliczanie umów cywilnoprawnych na gruncie podatkowym i ubezpieczeń społecznych, omówimy procedury ustalania wysokości wypłaty wynagrodzenia w przypadku umowy zlecenia lub o dzieło, dowiesz się ile wynoszą składki ZUS, poznasz zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku osób wykonujących umowę zlecenia lub o dzieło.

 

Szkolenie - Umowy zlecenia i o dzieło

 

Umowa zlecenie i o dzieło – Idea szkolenia


Rozliczanie umów cywilnoprawnych w zakresie podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych wymaga niejednokrotnie szczegółowego ustalenia sytuacji wykonującego usługę w odniesieniu do umów podpisanych również z innymi jednostkami. Informacje te są niezbędne do prawidłowego stwierdzenia, czy i na jakich zasadach osoba, z którą zostaje zawarta umowa zlecenie lub o dzieło podlega ubezpieczeniom społecznym umów cywilnoprawnych oraz wymaga dokonywania rozliczeń podatkowych i w jaki sposób ustalać podstawy do obliczania kosztów uzyskania przychodów i zaliczki na podatek dochodowy?

 

Podatkowo-składkowe rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych


 • Poznasz różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło
 • Wspólnie policzymy koszty uzyskania przychodów i zaliczki na PIT
 • Dowiesz się, jak rozliczać umowy cywilnoprawne z własnym pracownikiem
 • Powiemy, czy od umowy o dzieło odprowadza się składki ZUS
 • Wyjaśnimy zasady opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne
 • Wskażemy, co robić w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych

 

Cel szkolenia o umowach cywilnoprawnych


Szkolenie przedstawienia całościowo charakterystykę umów cywilnoprawnych, w tym zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów zlecenia i o dzieło oraz zasady ich opodatkowania.

 

Główne punkty agendy szkolenia o umowach zlecenia i umowach o dzieło oraz zasadach rozliczeń składkowo–podatkowych umów cywilnoprawnych


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program

 • Umowa zlecenia – rozliczanie umów zlecenia, podstawa wymiaru składek, kilka umów i zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.
 • Kontrakt menadżerski, umowa agencyjna i umowa o świadczenie usług w aspekcie podatkowym i ubezpieczeń społecznych.
 • Umowa o dzieło, zasady ogólne, zawieranie z własnym pracodawcą, działalność gospodarcza a umowa o dzieło, urlop macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, emeryt i rencista.
 • Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenia, zasady podlegania, podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Rozliczenia umów z Urzędem Skarbowym, koszty uzyskania przychodów, zasady naliczania i warunki zastosowania, zaliczka na podatek dochodowy, zryczałtowany podatek dochodowy.
 • Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku, świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Wykładowca – Anna Król-Błażejewska


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert Polbi   Polbi – Warszawa. Wykładowca: Anna Król-Błażejewska

 

ANNA KRÓL-BŁAŻEJEWSKA

Doświadczony księgowy, ekspert, właścicielka biura rachunkowego, autorka licznych publikacji branżowych.

Anna Król-Błażejewska to doświadczony wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach związanych ze sprawami podatkowymi, ubezpieczeniami społecznymi oraz rachunkowością.

 

Dla kogo przygotowaliśmy zajęcia? Grupa docelowa, adresaci szkolenia


Udział w szkoleniu o umowach zlecenia i o dzieło rekomendujemy:

 • pracownikom działów księgowości odpowiedzialnym za rozliczenie umów zlecenia i o dzieło,
 • personelowi działów kadr i rozliczeń płac mających do czynienia z umowami cywilnoprawnymi,
 • przedsiębiorcom, kadrze kierowniczej firm, instytucji i organizacji

mających zamiar uzupełnić lub zaktualizować swoją wiedzę odnośnie umów zlecenia i o dzieło dotyczącą zasad zawierania, składek ZUS i opodatkowania umów cywilnoprawnych oraz poznać najnowsze zmiany prawne w tych zakresie.

 

Praktyczny charakter zajęć


Zagadnienia dotyczące dokonywania rozliczeń umów cywilnoprawnych w aspekcie podatkowym i ubezpieczeń społecznych prezentowane są w oparciu o praktyczne przykłady, przybliżające to skomplikowane zagadnienie i pozwalające lepiej je zrozumieć. Omówiona zostanie również interpretacja Ministra Finansów w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

 

Szkolenie: Umowa zlecenie i o dzieło – rozliczanie przychodów, składki ZUS i opodatkowanie umów cywilnoprawnych


 • Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło, podstawa wymiaru składek ZUS i oskładkowanie, zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, podatkowe rozliczenia z US
 • Kurs dla osób z działów księgowości i personelu działów kadr i rozliczeń płac
 • Wykładowca – Anna Król-Błażejewska, ekspert w zakresie podatków i ZUS
 • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do swoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Polecamy pozostałe propozycje naszych szkoleń z kategorii – Prawo pracy, ZUS
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 5/26/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
30 maja 2023
Wtorek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Anna Król-Błażejewska – Podatki i ZUS
Uczymy tego, na czym się znamy.