Urlop macierzyński i pozostałe urlopy związane z rodzicielstwem

Szkolenie online – Urlopy macierzyńskie i inne urlopy pracownicze związane z rodzicielstwem


Szkolenie online „Urlopy macierzyńskie i pozostałe urlopy związane z rodzicielstwem” to zajęcia podczas których poznasz uprawnienia pracownicze do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych w tym zakresie do Kodeksu Pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Szkolenie o urlopach macierzyńskich

Jakie są rodzaje urlopów rodzicielskich?


Podczas szkolenia zostaną kompleksowo omówione urlopy związane z rodzicielstwem. Wyjaśnimy kiedy i komu należy się urlop i przedstawimy zasady ustalania wymiarów poszczególnych rodzajów urlopów, treści wniosków urlopowych i niezbędnych dokumentów do udzielenia urlopu.

Jak wyliczyć zasiłek macierzyński i opłacać składki?


Udział w szkoleniu pozwoli rozwiać wątpliwości dotyczące ustalenia zasiłków macierzyńskich i podstaw wymiary składek na ubezpieczenia społeczne pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.

Odpowiadamy na pytania i wątpliwości związane z urlopami


Podczas szkolenia znajdziemy odpowiedzi na szereg istotnych pytań dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. Dowiesz się:

 • Kto może korzystać z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego?
 • Jak ustalić wymiar poszczególnych urlopów?
 • Jak można łączyć urlopy związane z rodzicielstwem z pracą?
 • Jak obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?
 • Jak obliczyć zasiłek macierzyński?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego za okresy korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem?

Co w programie szkolenia o urlopach macierzyńskich?


 1. Urlop macierzyński – prawo do urlopu macierzyńskiego i wymiar urlopu macierzyńskiego, zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego.
 2. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – komu przysługuje wymiar urlopu, ustalenie podstawy wymiaru i wysokości zasiłku
 3. Urlop rodzicielski – prawo do urlopu rodzicielskiego i wymiar urlopu rodzicielskiego, zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w częściach i zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu rodzicielskiego.
 4. Urlop ojcowski – prawo do urlopu ojcowskiego, wymiar i prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego w częściach, ustalanie i wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego i dyrektywa work-life balance.
 5. Urlop wychowawczy – prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar, korzystanie z urlopu wychowawczego w częściach, ubezpieczenia społeczne w czasie urlopu wychowawczego.

Szczegółowy wykaz omawianych tematów znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Kogo zapraszamy na szkolenie o urlopach macierzyńskich?


Na szkolenie o urlopach związanych z rodzicielstwem zapraszamy:

 • pracowników działów kadrowych i działów płacowych,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 • pracowników działów personalnych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji,
 • personel i właścicieli biur rachunkowych.

Warsztaty dedykujemy pracownikom działów personalnych związanych z udzieleniem urlopów, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz pracownikom działów płacowych i finansowych zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Najistotniejsze informacje o szkoleniu


Tematyka szkolenia: Szkolenie omawiające zasady udzielania i korzystania z urlopów rodzicielskich

W programie szkolenia: Wszystko o urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim i wychowawczym oraz zasiłku macierzyńskim

Wykładowca: Ekspert spraw pracowniczych –  Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Czas szkolenia: 5 godzin z przerwami, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

548 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 6/19/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
20 czerwca 2024
Czwartek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.