Urlop macierzyński i pozostałe urlopy związane z rodzicielstwem

Program szkolenia o urlopach macierzyńskich


1. Rodzaje urlopów przysługujących w związku z rodzicielstwem

 • Urlop macierzyńskiego i jego wymiar
 • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy 

2. Urlop macierzyński 

 • Prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar
 • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • Dokumenty poświadczające urodzenie dziecka w kraju i za granicą
 • Rozpoczęcie korzystania z urlopu macierzyńskiego
 • Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego przez matkę
 • Urodzenie martwego dziecka lub śmierć dziecka
 • Zgon matki przy porodzie lub porzucenie dziecka przez matkę
 • Pobyt dziecka lub matki w szpitalu a urlop macierzyński
 • Ustalenie podstawy wymiaru i wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia, umowa o dzieło a zasiłek macierzyński
 • Choroba matki w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego
 • Urlop wypoczynkowy za okres korzystania z urlopu macierzyńskiego

 3. Urlop rodzicielski 

 • Prawo do urlopu rodzicielskiego i jego wymiar
 • Dodatkowy urlop rodzicielski dla drugiego rodzica
 • Terminy składania wniosku o urlop rodzicielski
 • Dwa tryby składania wniosku o urlop rodzicielski
 • Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w częściach
 • Przerwanie korzystania z urlopu rodzicielskiego
 • Rezygnacja z całości lub części urlopu rodzicielskiego
 • Łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy udzielającego tego urlopu (długość urlopu rodzicielskiego, wysokość zasiłku macierzyńskiego i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
 • Choroba pracownika w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego
 • Korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców
 • Ustalenie podstawy wymiaru i wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu rodzicielskiego
 • Ubezpieczenia społeczne w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego – ustalenie podstawy wymiaru
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych – łączenie korzystania urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • Urlop wypoczynkowy za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego

 4. Urlop ojcowski 

 • Prawo do korzystania z urlopu ojcowskiego
 • Prawo do korzystania urlopu ojcowskiego w częściach
 • Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski lub jego część
 • Wniosek i dokumenty niezbędne do uzyskania urlopu ojcowskiego
 • Wymiar urlopu ojcowskiego
 • Wiek dziecka do którego pracownik może korzystać z urlopu ojcowskiego
 • Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego

 5. Urlop wychowawczy 

 • Prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar
 • Termin składania wniosku o urlop wychowawczy
 • Dodatkowy urlop wychowawczy dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego
 • Korzystanie z urlopu wychowawczego w częściach
 • Rezygnacja z urlopu wychowawczego lub jego części
 • Praca w czasie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Ubezpieczenia społeczne w czasie urlopu wychowawczego
 • Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego
 • Praca w obniżonym wymiarze w okresie uprawniającym pracownika do korzystania z urlopu wychowawczego
 • Ochrona stosunku pracy pracownika w okresie korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy
 • Urlop proporcjonalny pracownika korzystającego w danym roku kalendarzowym z urlopu wychowawczego
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego w okresie korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy

6. Panel dyskusyjny, sesja pytań i odpowiedzi

 Ostatnia część szkolenia to czas zarezerwowany na pytania uczestników, odpowiedzi i praktyczne przykłady.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.