Polbi

WDT i WNT 2023. Eksport i import towarów, liczne przykłady i ćwiczenia

VAT międzynarodowy 2023, eksport i import, WDT i WNT, praktyczne ćwiczenia – część warsztatowa (case study)


 • Kompleksowa prezentacja zagadnień wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych
 • Rozbudowana część warsztatowa dotyczącą wewnątrzunijnego importu i eksportu towarów
 • Praktyczne przykłady i wskazówki, zrozumiały język, interaktywna formuła szkolenia
 • Przejrzyste i proste omówienie problematycznych zagadnień związanych z WDT i WNT

 

WNT i WDT - Szkolenie VAT

 

Idea szkolenia o WDT i WNT


Polskie firmy stale rozwijają sprzedaż na rynkach europejskich, w szczególności wewnątrzunijnym. Rosnąca sprzedaż przekładają się na zwiększenie ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym. Na mogące pojawiać się wyzwania postara się przygotować uczestników szkolenia ekspert i doradca podatkowy Wojciech Safian.

 

WDT i WNT 2023 + część warsztatowa


Celem szkolenia jest kompleksowe i praktyczne omówienie rozliczeń w obszarze podatku VAT związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów oraz wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów. Udział w zajęciach pozwala na weryfikację procesów ewidencyjno-rozliczeniowych w zakresie podatku VAT, ocenę poprawności prowadzenia transakcji wewnątrzunijnych i klasyfikowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmach oraz przygotowuje do wprowadzania ewentualnych korekt a także redukowania ryzyk w przyszłości.

 

Główne punkty programu szkolenia o WDT i WNT


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, identyfikowanie WDT, transakcyjne i nietransakcyjne WDT, wywóz własnego towaru, przerwy w transporcie i  przeładunek, dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy.
 • Obowiązek podatkowy w WDT, wystawienia FV i jej znaczenie, brak wystawienia FV, faktura wystawiona po terminie, towary przemieszczone w celu uszlachetnienia w UE, zaliczkowanie WDT, INCOTERMS a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT).
 • Podstawa opodatkowania, wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane, koszty transportu, INCOTERMS, refakturowanie kosztów transportu, transakcje w walucie obcej, WDT a faktury korygujące.
 • Stosowanie stawki 0% wymogi dokumentacyjne, transport własny lub transport odbiorcy, dokumentowanie w odniesieniu do konkretnych INCOTERMS, korzystanie z przepisów o domniemaniu wywozu, braki dokumentów w ustawowym terminie.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, identyfikowanie WNT, transakcyjne i nietransakcyjne WNT, przywóz uprzednio wywiezionego własnego towaru, przerwa w transporcie, dostawy kontrahenta do magazynów polskiego podatnika poza granicami PL albo do magazynów zewnętrznych poza granicami PL a WNT.
 • Obowiązek podatkowy w WNT, data wystawienia FV i jej znaczenie, brak faktury a obowiązek podatkowy, faktura wystawiona lub doręczona po terminie, zaliczkowanie WNT, INCOTERMS a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT).
 • Podstawa opodatkowania WNT, wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane, koszty transportu a podstawa opodatkowania, i INCOTERMS, transakcje w walucie obcej, WNT a faktury korygujące in minus i in plus.
 • Podatek VAT naliczony z tytułu WNT, wpływ podstawy opodatkowania na wysokość podatku VAT naliczonego, stawki podatkowe, moment realizacji prawa do odliczenia, prawo do odliczenia w przypadku otrzymania FV po terminie lub braku FV, korekty in minus in plus a VAT naliczony.
 • Transakcje łańcuchowe, znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT i pojęcie transakcji łańcuchowej, zasady rozliczania transakcji w ramach transakcji łańcuchowej, najczęściej stosowane INCOTERMS w obrocie wewnątrzwspólnotowym i ich znaczenie dla transakcji łańcuchowych: EXW, FCA, DAP, CIP,CPT, błędne rozliczenie transakcji łańcuchowej – VAT 46%?
 • Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, wpływ INCOTERMS EXW, FCA, DAP, CIP, CPT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, skutki wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej,  wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna uproszczona
 • Część warsztatowa, identyfikacja transakcji łańcuchowej spośród zaprezentowanych transakcji, identyfikacja podmiotu pośredniczącego w przykładowym łańcuchu dostaw, zadanie z podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP oraz przykładowe transakcje trójstronne.

 

Osoba prowadząca szkolenie WDT i WNT – Wojciech Safian


Wojciech Safian – doradca podatkowy. Szkolenie WDT i WNT 2023 (podatek VAT międzynarodowy) dotyczące kompleksowej analizy zagadnień prawnych związanych z wewnątrzwspólnotowym nabywaniem i dostawą towarów prowadzi nasz ekspert, specjalista i doświadczony wykładowca. Więcej o prowadzącym szkolenie w zakładce – Wykładowcy.

 

Praktyczny charakter szkolenia


Szkolenie to także rozbudowana część warsztatowa, w ramach której uczestnicy rozwiązują przygotowane zadania, które są następnie omawiane przez trenera. Pozwala to na wykształcenie praktycznych umiejętności w obszarze rozliczeń transakcji WDT i WNT.

 

Zmiany przepisów 2023 – Nowości w WDT i WNT


Omawiamy regulacje podatkowe odnoszące się do towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych uwzględniając zmiany przepisów wprowadzane od 1 kwietnia 2023 roku.

 

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za rozliczenia VAT


Udział w szkoleniu rekomendujemy właścicielom firm, dyrektorom finansowym, głównym księgowym, pracownikom działów księgowych firm, pracownikom biur rachunkowych i wszystkim mającym do czynienia z WND i WNT a zamierzających poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

 

Szkolenie – WDT i WNT 2023. Eksport i import towarów


 • Eksport i import towarów, WDT i WNT, transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Kurs dla rozliczających podatek VAT w obrocie międzynarodowym
 • Wykładowca: Doświadczony trener i doradca podatkowy – Wojciech Safian
 • Czas trwania: 5,5 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena regularna za osobę: 548 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie elektronicznym
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Polecamy pozostałe propozycje kursów i szkoleń z kategorii: Podatki – CIT, PIT, VAT
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
448 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 5/22/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
26 maja 2023
Piątek, w godz. 9:00-14:30
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Wojciech Safian
Uczymy tego, na czym się znamy.