Praktyczne podejście do wymagań GMP w dziale Kontroli Jakości w wytwórni produktów leczniczych

Program szkolenia


 1. Podstawowe wymagania GMP dla laboratorium

Na początku omówimy, jakie są wymagania rozporządzenia Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie badań w laboratorium Kontroli Jakości.

2. Bezpieczeństwo danych w laboratorium

Przedstawimy, jak zapewnić integralność danych w laboratorium, zarówno w przypadku dokumentacji badań prowadzonej w formie papierowej jak i elektronicznej?

3. Jak zapewnić właściwy nadzór nad odczynnikami i wzorcami?

Omówimy, co powinna zawierać procedura nadzoru nad odczynnikami i wzorcami.

 4. Walidacja i transfer metod analitycznych

Wskażemy główne zasady przeprowadzania walidacji metod analitycznych na podstawie wytycznych ICH Q2. Omówimy również jakie można przyjąć podejścia do transferu metod.

5. Ocena wyników uzyskanych w trakcie badań

Przedyskutujemy, kiedy wyniki można traktować jako wiarygodne i jak postępować z wynikami poza specyfikacją (OOS) i poza trendem (OOT).

 

Program opracowała mgr farm. Katarzyna Kęsik Olędzka, doradca ds. farmaceutycznych

Organizator szkolenia dla wytwórców produktów leczniczych - Polbi, Warszawa

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.