Fundusze unijne – Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów finansowanych ze środków UE

1. Wyodrębniona księgowości dla projektów UE - Regulacje prawne
2. Regulacje wewnętrzne podmiotów realizującego projekty
3. Zasady ewidencji projektów
4. Dowody księgowe
5. Kwalifikowalność wydatków
6. Wkład własny – rodzaje i ewidencja
7. Koszty pośrednie i ich ewidencja
8. Kod księgowy - kontrola prawidłowości
9. Jak unikać błędów?

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.