Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Fundusze unijne - Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów finansowanych ze środków UE

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Fundusze unijne – Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów finansowanych ze środków UE

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów unijnych. Zagrożenia wynikające z ewentualnych nieprawidłowości rozliczania funduszy unijnych.

Cel warsztatów. Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Dzięki uczestnictwu w warsztatach słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować zagrożenia wynikające z ewentualnych nieprawidłowości rozliczania funduszy unijnych.

 


Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów UE - Szkolenie

 

 • Poznaj możliwe formy prowadzenia w jednostce wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatków dokonywanych przez beneficjentów dotacji unijnych.
 • Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczać środki projektów finansowanych ze środków unijnych?
 • Sprawdź, co trzeba zmienić w systemie ewidencji księgowej w jednostce, aby spełnić wymóg prowadzenia wyodrębnionej księgowości?

 

Program szkolenia


WYODRĘBNIONA EWIDENCJA KSIĘGOWA PROJEKTÓW UNIJNYCH

 

1. Wyodrębniona księgowości dla projektów UE – Regulacje prawne

 Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze środków UE. Pojęcia i definicja, akty prawne regulujące kwestie zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE.

 

2. Regulacje wewnętrzne podmiotów realizującego projekty

Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty finansowane z UE:

 • polityka rachunkowości,
 • dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, regulamin wynagradzania),
 • plan kont.

 

3. Zasady ewidencji projektów

Zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych:

 • wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie,
 • wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
 • wyodrębniona ewidencja kosztów,
 • odpowiedni Kod Księgowy.

 

4. Dowody księgowe

Dowody księgowe, sposób opisywania dokumentów i ich niezbędne elementy.

  

5. Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu i rozliczaniu otrzymanych dotacji.

 

6. Wkład własny – rodzaje i ewidencja

 Wkład własny – rodzaje i ewidencja wkładów własnych podmiotów korzystających z wsparcia w ramach projektów UE.

 

7. Koszty pośrednie i ich ewidencja

Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji w projektach współfinansowanych ze środków UE.

 

8. Kod księgowy – kontrola prawidłowości

Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego:

 • kontrole projektów na miejscu,
 • kontrole na zakończenie realizacji projektu,
 • kontrole w okresie trwałości projektu.

 

 9. Jak unikać błędów?

Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.

 

Wykładowca – Katarzyna Poterucha


mgr Katarzyna Poterucha. Ekonomista, księgowa, analityk finansowy. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu księgowości i finansów. Autorka poradników dotyczących zamknięcia roku i wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów unijnych oraz licznych artykułów dla miesięcznika „Finanse publiczne”.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące ewidencji księgowej środków UE?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Katarzyny Poteruchy

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Adresaci szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zobligowane do prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz rozliczania otrzymanych dotacji. W szczególności zapraszamy:

 • pracowników działów finansowo-księgowych,
 • księgowych, głównych księgowych,
 • osoby zajmujące się księgowością i finansami jednostki,
 • osoby prowadzące biura księgowo-rachunkowe,
 • pozostałe osoby, które w ramach swoich obowiązków zawodowych rozliczające projekty UE jako lider lub partner projektu. 

 

Efekty, rezultaty udziału w warsztatach. Dzięki uczestnictw w zajęciach osoby biorące w nich udział poznają zasady i sposoby:

 • prawidłowego dostosowania polityki rachunkowości jednostki i zakładowego planu kont stosowanego przez beneficjanta środków UE do wymogów związanych z ewidencją projektu unijnego,
 • tworzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z ewidencją księgowa projektów unijnych,
 • prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w postaci dodatkowych, kont syntetycznych lub analitycznych albo kodu księgowego,
 • rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT w projektach unijnych,
 • prezentacji dotacji w sprawozdaniach finansowych jednostki, m.in. w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

 

 

Ewidencja księgowa projektów UEKontakt (szkolenie). ewidencja księgowa projektów UE.

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze środków UE. Pojęcia i definicja, akty prawne regulujące kwestie zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE.

 

Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty finansowane z UE:

 • polityka rachunkowości,
 • dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, regulamin wynagradzania),
 • plan kont.

 

Zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych:

 • wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie,
 • wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
 • wyodrębniona ewidencja kosztów,
 • odpowiedni Kod Księgowy.

 

Dowody księgowe, sposób opisywania dokumentów i ich niezbędne elementy.

 

Kwalifikowalność wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu i rozliczaniu otrzymanych dotacji.

 

Wkład własny – rodzaje i ewidencja wkładów własnych podmiotów korzystających z wsparcia w ramach projektów UE.

 

Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji w projektach współfinansowanych ze środków UE.

 

Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego:

 • kontrole projektów na miejscu,
 • kontrole na zakończenie realizacji projektu,
 • kontrole w okresie trwałości projektu.

 

Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Katarzyna Poterucha

mgr Katarzyna Poterucha. Ekonomista, księgowa, analityk finansowy. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu księgowości i finansów. Autorka poradników dotyczących zamknięcia roku i wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów unijnych oraz licznych artykułów dla miesięcznika „Finanse publiczne”.

 

Bogate doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Katarzyna Poterucha jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Wykładowca i trener. Katarzyna Poterucha prowadzi szkolenia z zakresu księgowości i finansów, zarówno dla jednostek sektora publicznego jak i prywatnego.

 

Specjalizacja w zakresie szkoleń. Prowadząc wykłady i ćwiczenia przybliża słuchaczom zagadnienia wśród których można znaleźć m.in. tematy:

 • środki trwałe na gruncie polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego,
 • inwentaryzacja roczna,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • dostosowanie polityki rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE.

ZASADY I SPOSOBY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW UNIJNYCH


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT, Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

 

Organizacja szkolenia – Ewidencja księgowa projektów UE


9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

14:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Korzyści, efekty, rezultaty szkolenia. Udział w szkoleniu pozwala uczestnikom zajęć poznać zasady:

 • przygotowania jednostki do realizacji projektu poprzez dostosowanie polityki rachunkowości do potrzeb ewidencji projektów,
 • wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont pozwalające na wyodrębnienie i dostosowanie kont kosztowych, przychodowych i rozrachunkowych do potrzeb realizowanego projektu,
 • dostosowania opisów dokumentów i instrukcji obiegu dokumentów do wymagań realizacji projektów unijnych,
 • kwalifikowalności wydatków w projektach i ich dokumentowania w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych oraz ewidencjonowania wkładów własnych a także rozliczania otrzymanych dotacji.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu dotyczącym zasad i sposobom prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów unijnych wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego tematyce poprawnego tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów finansowanych ze środków UE otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Kontakt z organizatorem – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Ewidencja księgowa - Projekty UE   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE (fundusze unijne) | Wykładowca –  Katarzyna Poterucha | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 19-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 25-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 22-09-2022

Środa, zajęcia w godz. 9:00 - 14:00

Szkolenie online na żywo

22.09.2022 | Warsztaty online

Termin: 30-11-2022

Środa, zajęcia w godz. 9:00 - 14:00

Szkolenie online na żywo

30.11.2022 | Warsztaty online

Skip to content