Polbi

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych na licznych przykładach

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – jakie składki płacić w przypadku kilku źródeł dochodów i które odprowadzać do ZUS?


Ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Które składki odprowadzać do ZUS i co zadeklarować dokonując zgłoszenia pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Co należy  robić, by nie popełniać błędów w zgłoszeniach i rozliczeniach z ZUS?

 

Szkolenie - Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych

 

Cel szkolenia o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym


Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej zgłaszania ubezpieczonych do ZUS ze szczególnym omówieniem zbiegu do tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Główne punkty szkolenia o zbiegu tytułów ubezpieczeń społecznych


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych podczas kursu dostępny w zakładce – Program

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Zbiegi do tytułów ubezpieczeń społecznych przy jednoczesnym zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej
 • Szczególne przypadki podlegania ubezpieczeniom społecznych przez osoby zatrudnione w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania
 • Umowy z własnymi pracownikami w aspekcie ubezpieczenia społeczne i ubezpieczeń zdrowotnych
 • Studenci i inne osoby do 26 roku życia a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Nietypowe sytuacje przy zbiegach do tytułów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (w tym dla osób przebywających na urlopach)

 

Wykładowca – Maciej Derwisz, sprawy płacowe i ZUS


Maciej Derwisz - Wykładowca PobiPolbi – Warszawa. Kurs o zbiegiu ubezpieczeń.

 

MACIEJ DERWISZ

Wykładowca, praktyk i ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie płac, ubezpieczeń społecznych i rachunkowości. Specjalizuje się mi.in. w prowadzeniu szkoleń i kursów dla pracowników działów kadr i płac. Zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc od lat zajęcia dla pracowników działów kadrowo-płacowych i księgowości.

 

Do kogo skierowane szkolenie o tytułach ubezpieczeń ZUS?


Na kurs poświęcony zagadnieniom ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych w przypadkach gdy osoba zgłaszana do ZUS może jednocześnie podlegać ubezpieczeniu i oskładkowaniu z obu tych tytułów zapraszamy:

 • Pracowników służb kadrowo – płacowych,
 • Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie ubezpieczonych do ZUS,
 • Pracowników biur rachunkowych.

 

Czego się nauczysz w trakcie kursu


W trakcie szkolenia o zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych:

 • Dowiesz się jakim tytułom podlegają ubezpieczeni przy zgłoszeniu do ZUS.
 • Będzie wiedział jakie są zasady zgłoszeń ubezpieczonych przy zbiegach do tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
 • Nauczysz się typowych form podleganiu ubezpieczeniu pracowników i zleceniobiorców.
 • Rozpoznasz zbiegi do tytułów ubezpieczeń społecznych w nietypowych sytuacjach.
 • Zapoznasz się z podleganiu ubezpieczeniu studentów.
 • Poznasz zasady zgłoszeń do ubezpieczeń osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania.

 

Szkolenie – Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych


 • Praktyczne aspekty postępowania w przypadku zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych na licznych przykładach
 • Wykładowca – Maciej Derwisz, ekspert w zakresie spraw pracowniczych
 • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Polecamy pozostałe propozycje naszych szkoleń z kategorii – Prawo pracy, ZUS
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.