Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych na licznych przykładach

ZBIEG TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Szczegółowy program szkolenia online na żywo


1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Wprowadzenie – Krótkie omówienie podleganiu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

2. Zasady dla zatrudnionych w ramach jednego stosunku pracy

Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych wyłącznie w ramach jednego stosunku pracy.

3. Zasady w przypadku pojedynczej umowy cywilnoprawnej

Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych wyłącznie w ramach pojedynczej umowy cywilnoprawnej.

4. Zgłoszenia - Formularze ZUS ZUA i ZUS ZZA

Zgłoszenie pracownika/zleceniobiorcy do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA.

5. Typowe przypadki przy zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych

 • Zasady ogólne stosowane przy zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych.
 • Limity stosowane przy zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych.
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – wiele umów o pracę.
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – kilka umów cywilnoprawnych.
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – jednoczesna umowa o pracę i umowy cywilnoprawne.
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – umowa o pracę a działalność gospodarcza.
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – umowy cywilnoprawne a działalność gospodarcza.
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i działalność gospodarcza.
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych – prawo do emerytury lub renty a różne formy zatrudnienia.

6. Nietypowe przypadki przy zbiegu do tytułu ubezpieczeń społecznych

 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych osób pozostających na urlopach macierzyńskich.
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych osób pozostających na urlopach wychowawczych.
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych osób pozostających na urlopach bezpłatnych.
 • Zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych cudzoziemców.
 • Umowy o dzieło a ubezpieczenia społeczne (dokument RUD).
 • Zatrudnienie własnych pracowników w ramach dodatkowych umów cywilnoprawnych.

7. Tytuły do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego studentów i innych osób do 26 roku życia

 • Definicja studenta oraz innych osób do 26 roku życia w świetle zwolnień z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
 • Oskładkowanie studentów i innych osób do 26 roku życia w ramach umów o pracę i zlecenia.
 • Kontynuacja nauki uczniów a podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.
 • Kontynuacja studiów I i II stopnia a podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.
 • Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy – studenta.
 • Student na urlopie dziekańskim a składki ZUS.
 • Objęcie ubezpieczeniem w ZUS zleceniobiorcy skreślonego z listy studentów.

8. Zatrudnieni w Radach Nadzorczych, menadżerowie, członkowie zarządu

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania.

 • Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania.
 • Zbiegi do tytułów ubezpieczeń społecznych dla osób zatrudnionych w Radach Nadzorczych, menadżerów, członków zarządu i osób z mianowania.

9. Zmiana tytułu do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego

Wybrane zagadnienia dotyczące zmianie tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika lub zleceniobiorcy i powstanie praw do tytułów ubezpieczeń społecznych.
 • Zmiana terminów (błędnie wykazanych) i jej wpływ na powstanie praw do tytułów ubezpieczeń społecznych.
 • Przystąpienie ubezpieczonego do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.
 • Przystąpienie ubezpieczonego do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
 • Wpływ obniżki/podwyżki wynagrodzeń na zbieg do tytułów ubezpieczeń społecznych.
 • Wykazanie zmarłego pracownika w dokumentach kierowanych do ZUS (terminy i formularze).

10. Ubezpieczenie zdrowotne a różne formy zatrudnienia

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu przy pojedynczym tytule.
 • Ubezpieczenie zdrowotne a łączenie różnych form zatrudnienia.

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/4/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
5 września 2024
Czwartek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz - Kadry i Płace
Uczymy tego, na czym się znamy.