Polbi

Praca zdalna – Start 7 kwietnia 2023 roku

Nowe przepisy o pracy zdalnej wprowadzone do Kodeksy Pracy zaczynają obowiązywać od 7 kwietnia 2023 roku.


Nowela to dostosowanie rzeczywistości rynku pracy do funkcjonujących regulacji prawnych. Praca zdalna już dawno zagościła na liście form świadczenia pracy. Teraz praca zdalna doczekała się stosownych regulacji, które zastępują obowiązujące dotychczas przepisy o tzw. telepracy.

Taka forma pracy będzie dopuszczona w różnych trybach i na zasadach uzgodnionych przez strony umowy – pracownika i pracodawcę. Przepisy gwarantują pokrywanie pracownikowi ustalonych kosztów związanych z pracą w formule zdalnej ale dają też prawo pracodawcy na wyznaczenie miejsca jej wykonywania po uzgodnieniu tego z pracownikiem.

O czym jeszcze trzeba wiedzieć i co należy zrobić, by ta forma wykonywania obowiązków pracowniczych dobrze funkcjonowała w firmie oraz była zgodna z przepisami? O tym informujemy, przekazujemy wiedzę i służymy sugestiami oraz radami w trakcie naszych szkoleń dotyczących prawa pracy. Szczególnie pomocne w tej kwestii będzie szkolenie: Praca zdalna po zmianach. Jak wprowadzić nowe zasady? Zapraszamy do udziału w zajęciach.

Dołącz do grupy. Zapisz się już teraz.