Polbi

Praca zdalna po zmianach. Jak stosować nowe przepisy?

Szkolenie o pracy zdalnej


Podczas szkolenia prezentujemy nowości w świadczeniu pracy na odległość i wypełnianiu obowiązków pracowniczych poza siedzibą pracodawcy. Praca zdalna czyli telepraca, Home Office po nowemu. Omawiamy praktyczne aspekty organizacji i funkcjonowania pracy zdalnej z punktu widzenia zatrudnionego i pracodawcy.

 

Szkolenie - Praca zdalna 2023

 

Jak wprowadzać pracę zdalną?


Pracownik zdalny czyli wszystko o świadczeniu pracy poza siedzibą pracodawcy.

Poznaj definicję pracy zdalnej po nowelizacji przepisów o wykonywaniu pracy na odległość, przesłanki i zasady wykonywania pracy zdalnej ze wskazaniem najważniejszych różnic względem dotychczasowych regulacji.

Sprawdź, jakie są praktyczne skutki dla pracowników i pracodawców nowych regulacji i zmian w przepisach o pracy zdalnej.

 

Praca zdalna w Kodeksie Pracy


Praca zdalna została wprowadzona do Kodeksu pracy. Szkolenie szczegółowo omawia najnowsze zmiany w KP dotyczące pracy zdalnej. Co nowe przepisy zmienią w stosunku do obecnych? Wyjaśniamy, jak obecnie rozumieć wykonywanie pracy na odległość i jak definicja pracy zdalnej ma się do pojęcia telepracy i home office. Omawiamy, jaka jest aktualnie rola pracodawcy zakresie telepracy i jakie dokumenty są niezbędne do przygotowania, by sprostać wymaganiom nowych regulacji o wykonywaniu pracy w formie zdalnej?

 

Przepisy o pracy zdalnej już obowiązują


7 kwietnia 2023 roku to dzień, od którego należy stosować nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Wejście w życie nowych przepisów o pracy zdalnej daje możliwość uregulowania szczegółowych rozwiązań odnośnie pracy zdalnej w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy ale często budzi liczne pytania. Wiadomo już że po stronie pracodawcy będzie obowiązek pokrywania  kosztów organizacji stanowiska pracy do pracy zdalnej. Nowych uregulowań jest więcej. Podczas szkolenia postaramy się pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Główne punkty szkolenia – Co znajdziesz w agendzie?


Od kiedy stosować przepisy o pracy zdalnej i jak pracodawca powinien uregulować zasady wykonywanie pracy w formie zdalnej? Poznaj nowe obowiązki stawiane przez pracownikami działów kadrowych dotyczące telepracowników. W trakcie spotkania porozmawiamy o:

  • podstawach prawnych wykonywania pracy zdalnej, wprowadzaniu zmian do treści umowy o pracę i zakresie informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia,
  • zasadach powierzania i wykonywania pracy zdalnej, porozumieniu w sprawie świadczenia pracy zdalnej i  jej regulaminie,
  • pracy zdalnej na wniosek pracownika, z powodu siły wyższej i okazjonalnej pracy zdalnej,
  • zwrotach kosztów i ryczałtach na pokrycie wydatków, ewidencji czasu pracy i potwierdzaniu obecności przy wykonywaniu pracy zdalnej,
  • ocenie ryzyka zawodowego, sprawach BHP a także postępowaniu w związku z wypadkami przy wykonywaniu pracy zdalnej oraz kontroli wykonywanej przez pracodawcę.

 

Adresaci szkolenia – Dla kogo przygotowaliśmy zajęcia?


Szkolenie omawiające aspekty prawne związane z praca zdalną kierowane jest do pracodawców, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, kierowników jednostek organizacyjnych w zakładach pracy, pracowników działów kadrowych i HR oraz pracowników zajmujących się sprawami bhp w zakładach pracy.

 

Co nowego w dokumentacji, co trzeba zaktualizować?


Prowadząc lub organizując pracę zdalną należy pamiętać, że wymaga to przygotowania regulamin pracy zdalnej oraz szeregu nowych dokumentów takich jak wnioski, porozumienia i oświadczenia. W trakcie szkolenia zwrócimy uwagę na potrzebę stworzenia i posiadania stosownej dokumentacji pracy zdalnej: porozumienie o pracy zdalnej, wniosek o pracę zdalną, polecenie lub braku zgody pracodawcy dla pracy zdalnej, oświadczenie pracownika o możliwości wykonywania pracy zdalnej, oświadczenia składane przez pracownika przez rozpoczęciem pracy zdalnej, odwołanie pracownika przez pracodawcę z pracy zdalnej czy wniosek pracownika o zakończenie pracy zdalnej.

 

Jak wyglądają zajęcia?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie dotyczące zmian w pracy świadczonej na odległość to:

  • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
  • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
  • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
  • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika,

Chcesz poznać wykładowców, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.