Praca zdalna i hybrydowa. Work-life balance i wellbeing w zatrudnieniu. Jak stosować nowe przepisy?

Szkolenie online – Praca zdalna i hybrydowa 2024


Zapraszamy na szkolenie pozwalające zadbać o aktualną wiedzę o najnowszych przepisach dotyczących pracy zdalnej. Szkolenie online – Praca zdalna i hybrydowa po zmianach przepisów to odpowiedź na pytanie, jak stosować nowe przepisy regulujące świadczenie pracy na odległość? Poznasz definicję pracy zdalnej i hybrydowej po nowelizacji przepisów, przesłanki i zasady wykonywania pracy zdalnej ze wskazaniem najważniejszych różnic względem dotychczasowych regulacji.

 

Praca zdalna

Praca zdalna i hybrydowa – elastyczna organizacja

W związku z dynamicznym wzrostem popularności pracy zdalnej i hybrydowej, do Kodeksu pracy zostały wprowadzone liczne zmiany dotyczące pracy na odległość dającej możliwość elastycznej organizacji pracy. Podczas szkolenia dowiesz się, jak regulowana jest praca zdalna po zmianach w Kodeksie pracy i wejściu w życie Dyrektyw UE w zakresie work-life balance i jakie są nowości i aktualne trendy w świadczeniu pracy poza siedzibą pracodawcy?

Jakie są korzyści z pracy zdalnej?

Możliwość wykonywania pracy zdalnej niesie za sobą liczne korzyści, ale także stawia przed nami pytania dotyczące wymiaru pracy zdalnej oraz czasu jej wykonywania. Kluczowe stają się więc zagadnienia dotyczące obowiązków pracodawcy wobec pracownika pracującego całkowicie lub częściowo zdalnie.

Jak zorganizować prace zdalną i hybrydową?

Uczestnicząc w szkoleniu poznasz aktualne zasady pracy zdalnej i hybrydowej oraz elastycznej organizacji pracy, metody wprowadzania takiej formy zatrudnienia, zasady organizacji oraz kontroli i rozliczania pracy świadczonej na odległość. Podczas szkolenia prezentujemy nowości w świadczeniu pracy na odległość i wypełnianiu obowiązków pracowniczych poza siedzibą pracodawcy (praca wykonywana w całości lub częściowo zdalnie, praca zdalna okazjonalna, czyli Home Office w nowej odsłonie). Omawiamy prawne i praktyczne aspekty organizacji oraz funkcjonowania pracy zdalnej zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika.

Praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach


Zastanawiasz się, czy wszyscy pracownicy mogą wykonywać pracę poza siedzibą pracodawcy, czy pracodawca można polecić pracownikowi pracę zdalną bez jego zgody?

Masz wątpliwości, jak pracodawca może kontrolować pracowników pracujących zdalnie i czy praca zdalna powinna być uregulowana w przepisach zakładowych?

Nie jesteś pewna czy pracownikowi należy się zwrot kosztów poniesionych z tytułu wykonywania pracy zdalnej i jakie dodatkowe obowiązki ma pracodawcy w stosunku do pracowników świadczących pracę w formie zdalnej?

To tylko część pytań na które uzyskasz odpowiedź na szkoleniu.

Jak praca zdalna jest uregulowana w Kodeksie Pracy?


Praca zdalna została na stałe wprowadzona do Kodeksu pracy. Szkolenie szczegółowo omawia najnowsze zmiany w KP dotyczące pracy zdalnej, hybrydowej i okazjonalnej. Podczas szkolenia powiemy, jak obecnie uregulowana jest praca zdalna w przepisach prawa pracy. Wyjaśniamy, jak zgodnie z aktualnymi przepisami wprowadzić i organizować pracę zdalną. Omawiamy, jakie są prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w przypadku wykonywania pracy zdalnej i jakie dokumenty są niezbędne do przygotowania przez pracodawcę, by sprostać wymaganiom nowych regulacji o wykonywaniu pracy w formie zdalnej?

Co po wejściu nowych przepisów o pracy zdalnej?


Wejście w życie nowych przepisów o pracy zdalnej daje możliwość uregulowania szczegółowych rozwiązań dotyczących pracy na odległość w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy ale często budzi liczne pytania. Na pracodawcy ciąży obowiązek pokrywania  kosztów organizacji stanowiska pracy zdalnej i pokrycia kosztów pracy zdalnej ponoszonych przez pracownika. Podczas szkolenia kompleksowo zostaną  omówione zasady i wyjaśnione wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania pracy zdalnej.

Główne punkty szkolenia – Co znajdziesz w agendzie?


Poznaj obowiązki stawiane przez pracownikami działów kadrowych i HR dotyczące pracowników pracujących zdalnie całkowicie, częściowo lub okazjonalnie. W trakcie spotkania porozmawiamy o:

  • podstawach prawnych wykonywania pracy zdalnej, wprowadzaniu zmian do treści umowy o pracę i zakresie informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia,
  • zasadach powierzania i wykonywania pracy zdalnej, porozumieniu w sprawie świadczenia pracy zdalnej i  jej regulaminie,
  • pracy zdalnej na wniosek pracownika oraz na polecenie pracodawcy z powodu siły wyższej i okazjonalnej pracy zdalnej,
  • zwrotach kosztów oraz ryczałtach i ekwiwalentach na pokrycie wydatków, ewidencji czasu pracy i potwierdzaniu obecności przy wykonywaniu pracy zdalnej,
  • ocenie ryzyka zawodowego, obowiązkach BHP a także postępowaniu w związku z wypadkami przy wykonywaniu pracy zdalnej oraz kontroli pracy zdalnej wykonywanej przez pracodawcę.

Sprawdź szczegółowy wykaz omawianych zagadnień –  Program szkolenia

Adresaci szkolenia – Dla kogo przygotowaliśmy zajęcia?


Szkolenie omawiające aspekty praktyczne i prawne związane z praca zdalną kierowane jest do pracodawców, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, kierowników jednostek organizacyjnych w zakładach pracy, pracowników działów kadrowych i HR oraz pracowników zajmujących się sprawami bhp w zakładach pracy.

Co nowego w dokumentacji, co trzeba zaktualizować?


Prowadząc lub organizując pracę zdalną należy pamiętać, że wprowadzenie pracy zdalnej wymaga przygotowania regulaminu lub porozumienia pracy zdalnej oraz szeregu nowych dokumentów, które będzie trzeba przechowywać w dokumentacji pracownika takich jak wnioski, porozumienia i oświadczenia dotyczące pracy na odległość. W trakcie szkolenia zwrócimy uwagę na potrzebę stworzenia i posiadania stosownej dokumentacji pracy zdalnej: regulamin pracy zdalnej, porozumienie o pracy zdalnej, wniosek o pracę zdalną, polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej,  zgoda pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej lub odmowa, oświadczenie pracownika o możliwości wykonywania pracy zdalnej, oświadczenia składane przez pracownika przez rozpoczęciem pracy zdalnej o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych i technicznych na wykonywanie pracy zdalnej, odwołanie pracownika przez pracodawcę z pracy zdalnej czy wniosek pracownika o zakończenie pracy zdalnej.

ABC pracy zdalnej – Podsumowanie informacji o szkoleniu


Tematyka szkolenia: Praca zdalna czyli telepraca i home office w nowym wydaniu, kurs dla kadrowców i pracodawców oraz osób wykonujących obowiązki zawodowe w formie zdalnej

Wykładowca: Ekspert w zakresie spraw pracowniczych – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Czas szkolenia: 4 godziny z przerwami, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Inne szkolenia: Szkolenia o podobnej tematyce znajdziesz w kategorii – Prawo pracy, ZUS

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

548 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 6/17/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
19 czerwca 2024
Środa, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.