Polbi

Praca zdalna 2023 po zmianach. Jak wprowadzić nowe zasady?

Praca zdalna po zmianach czyli telepraca 2023. Home Office – nowości w świadczeniu pracy poza siedzibą pracodawcy


Zasady wprowadzenia pracy zdalnej – porozumienie z pracownikiem czy polecenie wykonywania pracy zdalnej, miejsce wykonywania pracy zdalnej, regulamin pracy, zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika w ramach home offfice, wypłata ekwiwalentu lub ryczałtu w przypadku telepracy, kontrola pracownika wykonującego pracę w domu, obecności w pracy, obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w przypadku pracowników świadczących pracę na odległość.

 

Szkolenie - Praca zdalna 2023

 

Jak wprowadzać i stosować pracę zdalną na nowych zasadach?


 • Poznaj definicję pracy zdalnej po nowelizacji przepisów o wykonywaniu pracy na odległość, ze wskazaniem najważniejszych różnic względem dotychczasowych regulacji.
 • Sprawdź jakie są przesłanki i zasady wykonywania pracy zdalnej.
 • Praktyczne skutki zmiany w przepisach o pracy zdalnej dla pracowników i pracodawców.
 • Pracownik zdalny czyli wszystko o świadczeniu pracy poza siedzibą pracodawcy.

 

Praca zdalna została wprowadzona do Kodeksu pracy


Szkolenie szczegółowo omawia najnowsze zmiany Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Co nowe przepisy zmienią w stosunku do obecnych? Wyjaśniamy, jak obecnie rozumieć wykonywanie pracy na odległość i jak definicja pracy zdalnej ma się do pojęcia telepracy i home office. Omawiamy, jaka jest obecnie rola pracodawcy zakresie telepracy i jakie dokumenty są niezbędne do przygotowania, by sprostać wymaganiom nowych regulacji o wykonywaniu pracy w formie zdalnej?

 

Nowe przepisy o pracy zdalnej już są


7 kwietnia 2023 roku to dzień, od którego należy stosować nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Wejście w życie nowych przepisów o pracy zdalnej daje możliwość uregulowania szczegółowych rozwiązań odnośnie pracy zdalnej w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy ale często budzi liczne pytania. Wiadomo już że po stronie pracodawcy będzie obowiązek pokrywania  kosztów organizacji stanowiska pracy do pracy zdalnej. Nowych uregulowań jest więcej. Podczas szkolenia postaramy się pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Program szkolenia o wykonywaniu pracy zdalnej


Od kiedy stosować przepisy o pracy zdalnej i jak pracodawca powinien uregulować zasady wykonywanie pracy w formie zdalnej? Poznaj nowe obowiązki stawiane przez pracownikami działów kadrowych dotyczące telepracowników.

 • Podstawy prawne wykonywania pracy zdalnej
 • Zmiana treści umowy o pracę
 • Zakres informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej
 • Porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej
 • Regulamin pracy zdalnej
 • Powierzenie pracy zdalnej pracownikowi
 • BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Zwrot kosztów i ryczałty na pokrycie wydatków związanych z pracą zdalną
 • Praca zdalna na wniosek pracownika
 • Praca zdalna z powodu siły wyższej
 • Ewidencja czasu pracy i potwierdzanie obecności przy wykonywaniu pracy zdalnej
 • Kontrola warunków wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę
 • Postępowanie w związku z wypadkami podczas pracy zdalnej
 • Okazjonalna praca zdalna

 

Nowości w pracy zdalnej prezentuje Agnieszka Wałęka-Kaliszczak


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert Polbi

Polbi – Warszawa. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Przeprowadziła już setki kursów, szkoleń i warsztatów dzieląc się z uczestnikami zajęć swoją wiedzą i doświadczeniem przybliżając zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych.

  

Praca zdalna – Adresaci szkolenia


Szkolenie omawiające aspekty prawne związane z praca zdalną kierowane jest do pracodawców, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, kierowników jednostek organizacyjnych w zakładach pracy, pracowników działów kadrowych i HR oraz pracowników zajmujących się sprawami bhp w zakładach pracy.

 

Dokumentacja pracy zdalnej – co trzeba zaktualizować?


Prowadząc lub organizując pracę zdalną należy pamiętać, że wymaga to przygotowania regulamin pracy zdalnej oraz szeregu nowych dokumentów takich jak wnioski, porozumienia i oświadczenia.

 

Nowa dokumentacja pracy zdalnej


W trakcie szkolenia zwrócimy uwagę na potrzebę stworzenia i posiadania stosownej dokumentacji pracy zdalnej: porozumienie o pracy zdalnej, wniosek o pracę zdalną, polecenie lub braku zgody pracodawcy dla pracy zdalnej, oświadczenie pracownika o możliwości wykonywania pracy zdalnej, oświadczenia składane przez pracownika przez rozpoczęciem pracy zdalnej, odwołanie pracownika przez pracodawcę z pracy zdalnej czy wniosek pracownika o zakończenie pracy zdalnej.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie: Praca zdalna 2023 – ABC Kadrowca


 • Zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej
 • Praca zdalna 2023 czyli telepraca i home office w nowym wydaniu
 • Kurs dla kadrowców, pracodawców i osób wykonujących obowiązki zawodowe w formie zdalnej
 • Wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak, ekspert w zakresie spraw pracowniczych
 • Czas trwania: 3 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.