Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe i dotacje z UE

Baza Usług Rozwojowych (BUR-PARP) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – tu czekają pieniądze

Sprawdź, czy możesz liczyć na środki finansowe wspierające szkolenia pracowników i dotacje dla przedsiębiorców na podnoszenie kompetencji własnych i personelu.

Baza Usług Rozwojowych – BUR


Dofinansowanie szkoleń pracowników i dotacje dla przedsiębiorców. Kursy, szkolenia i warsztaty komputerowe dofinansowane z Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeznaczonych na wspieranie rozwoju firm – Baza Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (BUR – PARP). Rozwój przez wiedzę – Inwestycja w kadry.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS


Krajowy Fundusz Szkoleniowy to dotacje z budżetu państwa przyznawane przez  Powiatowe Urzędy Pracy wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki. Pomoc finansowa adresowane jest do pracodawców i wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Dofinansowanie szkoleń ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

 

Gdzie szukać dofinansowania szkoleń, kto rozdziela środki?


 

Dofinansowanie szkoleń. BUR - Baza Usług Szkoleniowych. Wsparcie finanswe szkoleń. Uzyskaj dofinansowanie szkoleń w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i województwa nawet do 80% kosztów usług szkoleniowych. Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) – PARP

 

 

KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki na dofinansowanie szkoleń, kursów i warsztatów komputerowych.Powiatowe Urzędy Pracy rozdzielają środki  na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. O środki może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – KFS

 

 

Dotacje z budżetu państwa na szkolenia dla przedsiębiorców z KFS


Przedsiębiorcy i ich pracownicy mają do dyspozycji środki kierowane z budżetu państwa na wsparcie inwestycji w kształcenie ustawiczne – uzupełnianie wiedzy i zdobywanie nowych kompetencji. Ze środków rozdzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy można liczyć na 80% a w przypadku przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) nawet na 100% zwrotu kosztów poniesionych na szkolenia kursy i warsztaty komputerowe.

 

Szkolenia dla pracowników dofinansowanie z funduszy unijnych (BUR)


Mikro, mały lub średni przedsiębiorca ma możliwość pozyskać dofinansowanie na usługi szkoleniowe i doradcze zamieszczane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Środki którymi zarządzają poszczególne urzędy marszałkowskie co do zasady zapewniają poziom dofinansowania wynoszący nie mniej niż 50% kosztów usługi. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać na 80%, średnie przedsiębiorcy i firmy – 70%, a duże przedsiębiorstwa – 60%.

 

Jak skorzystać z dostępnych środków?


Informacje o zasadach przyznawania środków z KFS – Czytaj więcej …

Informacje o dofinansowanych szkoleniach w BUR – Czytaj więcej …