Kalkulator płac – umowa zlecenie i o dzieło

UWAGA – To jest wersja archiwalna kalkulatora umów zlecenia

Zobacz aktualny kalkulator: Kalkulator umów zlecenia

 


Kalkulator płac – umowa zlecenie i umowa o dzieło dla lat 2012-2019

Kalkulator płac dla umów cywilnoprawnych. Zaawansowany kalkulator rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator do obliczania kwot netto-brutto i brutto-netto wynikających z zawieranych umów zlecenia i o dzieło.

 

KALKULATOR PŁAC – UMOWA ZLECENIE I O DZIEŁO


 • Wersja kalkulatora dedykowana dla lat 2012-2019.
 • Kalkulator to zaawansowane narzędzie o charakterze dwustronnym umożliwiające wyliczanie wynagrodzenia netto na podstawie wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia brutto na podstawie wynagrodzenia netto.
 • Kalkulator umów cywilnoprawnych nalicza również składki na ubezpieczenie ZUS zleceniobiorcy i zleceniodawcy oraz  ustala kwotę podatku dochodowego osób fizycznych dla zleceniobiorcy.

 

Kalkulator płac dla umowy zlecenie i umowy o dzieło.

 

Plik instalacyjny kalkulatora – umowa zlecenie i o dzieło


Kalkulator płac do rozliczania umów cywilnoprawnych wersja 3.2  dla środowiska Windows 7 i nowszego.

Spakowany pakiet instalacyjny – wersja 3.2

Pobierz i zainstaluj spakowany zestaw instalacyjny na swoim komputerze.

UWAGA:

 • W przypadku instalacji nowej wersji kalkulatora należy koniecznie odinstalować poprzednią wersję oprogramowania.
 • Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu „WinZip”.

 

Zmiany wprowadzone do wersji 3.2 kalkulatora


Najnowsza wersja kalkulatora płac – umowa zlecenie i o dzieło 2019 (ver. 3.2) zawiera uaktualnienia dotyczące zmian przepisów obowiązujących w 2019 roku.

 1. Zgodnie ze ustawowymi zmianami od 1 sierpnia 2019 roku dodano możliwość wyliczenia wynagrodzeń dla zleceniobiorców, którzy nie przekroczyli 26 roku życia (wartość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest w ich wypadku zerowana).
 2. Kalkulator rozpoznaje sytuację kiedy ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie ukończyły 26 roku życia jest większe od wartości podatku dochodowego od osób fizycznych i ogranicza je do tegoż podatku (w wyliczeniu opiera się o wartość tzw. „podatku hipotetycznego”, która jest zobrazowana w nowo dodanym polu)
 3. Wprowadzono nowe wartości stóp procentowych podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17% i 17,75% (uwaga: można je uaktywnić wyłącznie w 2019 roku i to pod warunkiem, iż nowo dodane pole „od 01.10.2019” (znajduje się pod wyborem roku) jest zaznaczone. Uwaga: w 2019 roku w zależności od zaznaczenia pola „od 01.10.2019” dostępne są do wyliczeń 4 składki podatku dochodowego: 17%, 17,75%, 18% i 32% – należy samodzielnie zaznaczyć odpowiednią wartość w zależności od sytuacji.
 4. Zmieniono szatę graficzną kalkulatora w związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności.

 

Uwaga: Planuje się, iż wersja 3.2 jest ostatnią wersją obecnego kalkulatora. Od początku 2020 roku będzie dostępny nowy program „Kalkulator umów 2.0”, który będzie działał dla lat 2020 i dalszych (jest to spowodowane utratą czytelności danych obecnego kalkulatora w związku z wprowadzeniem olbrzymiej ilości zmian w 2019 roku w ramach systemu naliczania wynagrodzeń w Polsce). Możliwe jednak, iż po przebudowie szaty graficznej kalkulator pozostanie jednak w jednej wersji działając dla danych od 2012 roku.

 

Instalacja kalkulatora – praktyczne uwagi


W celu instalacji kalkulatora należy:

 1. pobrać odpowiedni dla systemu operacyjnego spakowany kalkulator ze strony Polbi  i zapisać go na dysku,
 2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. „Winrar”,
 3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

UWAGA:

Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk „Start” – potem „Panel sterowania” – potem „Programy i funkcje” a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu „Usuń”).

UWAGA:

Program pracuje wyłącznie w środowisku Windows 7 i nowszych.

 

Kalkulator płac. Umowa zlecenie i umowa o dzieło.

 

Funkcje kalkulatora płac – umowa zlecenie i o dzieło


Prosty w użyciu, ale dosyć zaawansowany kalkulator wynagrodzeń stosowany w rozliczaniu umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator dla zleceniobiorców i zleceniodawców.

Kalkulator umożliwia wyliczenia dla lat: 2012-2019.

Kalkulator wynagrodzeń umów cywilnoprawnych umożliwia m. in.:

 • płynne wyliczenie wynagrodzenie netto na podstawie wynagrodzenia brutto w związku z zawartą umową zlecenia lub o dzieło,
 • płynne wyliczenie wynagrodzenie brutto na podstawie wynagrodzenia netto dla umowy cywilnoprawnej,
 • obliczenie łącznego kosztu narzutu składek ZUS pracodawcy,
 • sumy łącznego obciążenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia zleceniobiorcy,
 • wyliczenia składek ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych dla zleceniobiorcy,
 • wyliczenia kosztów uzyskania przychodu (wraz z ich ograniczeniem przy 50% kosztach uzyskania przychodu),
 • wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku realizowanej umowy cywilnoprawnej,
 • naliczenia ograniczonych wartości składek emerytalno-rentowych po przekroczeniu limitu ich poboru (limit roczny),
 • naliczenia ograniczenia wartości składki dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorcy (ograniczenie 250% dla limitu rocznego),
 • ustalenia konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych według kryterium wieku (po wprowadzeniu numeru PESEL zleceniobiorcy),
 • możliwość wydruku „Rachunku do umowy zlecenia lub o dzieło” zawierającego wszelkie niezbędne dane związane z zawartą umową,
 • dokonywanie wyliczenia dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia,
 •  wyliczenie podatek dochodowy w 2019 roku według nowych stawek 17% i 17,75%.

 

Swoboda doboru parametrów w kalkulatorze płac


Kalkulator rozliczania płac w przypadku umowy zlecenie lub umowy o dzieło umożliwia płynną, natychmiastową zmianę wielu parametrów wyliczania.

W kalkulatorze można w bardzo łatwy sposób:

 • włączyć lub wyłączyć naliczanie składek ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy i zleceniodawcy,
 • wyłączyć naliczanie składki dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • włączyć i wyłączyć naliczanie składki ubezpieczenia zdrowotnego (dla umów o dzieło),
 • płynnie zmienić wartość kosztów uzyskania przychodu (20%, 50% lub ryczałt),
 • można łatwo wprowadzić wartość dotychczasowych kosztów uzyskania przychodów (50-dziesięcio procentowych) w celu wyliczenia ograniczenia limitu tych kosztów,
 • zmiana parametrów – po zaznaczeniu parametru „Ryczałt” program wylicza wartość umowy z pominięciem kosztów uzyskania przychodu, odliczenia składek ubezpieczenia społecznego od dochodu i składki ubezpieczenia zdrowotnego od podatku – parametr tylko dla umów do 200 zł,
 • można płynnie zmieniać wysokość stawek podatkowych (18% i 32%) a od 1 października 2019 roku również 17,75% i 17%,
 • można wprowadzić własną wartość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego,
 • można włączyć i wyłączyć naliczanie składek Funduszu Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
 • po wprowadzeniu numeru PESEL sprawdzić w programie kryterium wieku dla naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
 • płynnie zmieniać zakresu dat, w kalkulatorze dla obliczeń dostępny jest wybór lat 2012-2019,
 • błyskawicznie określić ograniczenia poboru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowego po przekroczeniu limitu i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (po przekroczeniu 250%),
 • dokonać wydruku – w kalkulatorze istnieje możliwość wydruku wyliczonych danych w postaci „Rachunku do umowy”,
 • błyskawiczne wyliczyć wartości wynagrodzeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia,
 •  wyliczyć podatek dochodowy w 2019 roku według nowych stawek 17% i 17,75%.

 

Kalkulator płac dla umowy zlecenia i o dzieło – przykładowe ekrany programu


 

Kalkulator płac - umowa zlecenie i o dzieło (umowy cywilnoprawne).

Rys. 1. Kalkulator płac dla umów zlecenia i o dzieło – ekran główny.

 

Kalkulator wynagrodzeń – umowa zlecenie i o dzieło. Brutto-netto, składki ZUS, kwoty podatku.

 Rys. 2. Kalkulator płac dla umów zlecenia i o dzieło – ustalanie kosztów pracodawcy.

 

Zastosowanie kalkulatora wynagrodzeń umów cywilnoprawnych


Kalkulator – program do rozliczania wynagrodzeń dla umowy zlecenie lub o dzieło ma bardzo uniwersalne zastosowanie.

Kalkulator płacowy (umowy zlecenie i o dzieło) może być używany:

 • jako pomoc dla szybkiego ustalania wartości wynagrodzenia brutto dla zadanej wartości wynagrodzenia netto i odwrotnie,
 • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia zleceniobiorcy,
 • w działach kadrowo-płacowych do łatwego wyliczenia wynagrodzeń netto zleceniobiorców wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych) dla umów zlecenia i umów o dzieło.

 

Informacje końcowe o kalkulatorze płac – umowa zlecenie i o dzieło


„Kalkulator płac – umowa zlecenie i o dzieło” jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia zleceniobiorcy (przy płynnej zmianie różnych opcji wyliczeniowych). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

Prawa autorskie –  Kalkulator płac (umowa zlecenie i o dzieło)


Niniejszy kalkulator umów zlecenia i o dzieło jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.

Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

Polecamy również pozostałe kalkulatory


 

Kontakt


Polbi – Warszawa, biuro@polbi.com.pl, tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)