Polbi

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto

Kalkulator wynagrodzeń osobowych pracowników brutto-netto za lata 2012-2019. Przeliczanie zarobków brutto/netto w przypadku umowy o pracę. Ustalanie wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik oraz kwoty całkowitych kosztów pracodawcy. Kalkulator płac to bezpłatny program dostępny do pobrania i instalacji na komputerze będącym w posiadaniu użytkownika.

 

NOWOŚCI W KALKULATORZE WYNAGRODZEŃ (wersja 4.2)


☑️ Nowe stawki PIT – 17% i 17,75% (od 1 października 2019 roku).

☑️ Nowe koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 i 300 zł.

☑️ Nowa kwota zmniejszająca podatek w wysokości 43,76 zł.

☑️ Wyliczanie wynagrodzeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

 

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto


➡️ Kalkulator do dokonywania przeliczeń kwot wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę brutto/netto, również za nie w pełni przepracowany miesiąc.

➡️ Kalkulator pozwala ustalić zarobki jakie otrzyma pracownik (kwota do wypłaty po potrąceniu obciążeń publicznoprawnych, jak również ogół kosztów pracodawcy.

➡️ Kalkulator wynagrodzeń dla „etatowców” jest dostosowany do dokonywania obliczeń za lata 2012-2019.

 

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto. Pobierz program.

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto. Bezpłatne narzędzie. Obliczenia za lata 2012-2019.

 

Plik instalacyjny kalkulatora wynagrodzeń brutto/netto


Kalkulator wynagrodzeń wersja 2019 (ver. 4.2)  dla środowiska Windows 7 i nowszego.

 

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto. Pobierz bezpłatny pakiet instalacyjny kalkulatora.Spakowany pakiet instalacyjny – wersja 4.2

Pobierz i zainstaluj spakowany zestaw instalacyjny na swoim komputerze. 

 

 • W przypadku instalacji nowej wersji kalkulatora należy koniecznie odinstalować poprzednią wersję oprogramowania.
 • Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu „WinZip”.

 

Instalacja kalkulatora wynagrodzeń – praktyczne uwagi


W celu instalacji kalkulatora wynagrodzeń brutto-netto należy:

 • pobrać spakowany plik instalacyjny kalkulatora klikając na linku zamieszczonym powyżej i zapisać go na dysku,
 • rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. „WinZip”,
 • zapisać „wypakowane” pliki instalacyjne na dysku (uwaga: nie należy instalować „spakowanych” plików – program zgłosi błąd braku plików w trakcie instalacji),
 • po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

UWAGA: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk „Start” – potem „Panel sterowania” – potem „Programy i funkcje” a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu „Usuń”).

 

Kalkulator wynagrodzeń – przykładowy wygląd programu


 

Kalkulator wynagrodzeń. Przeliczanie płac, zarobków, pensji z kwoty netto na brutto.

Rys. 1. Okno główne kalkulatora

 

Kalkulator wyliczanie zarobków (płac, pensji) pracowników. Kwota netto-brutto.

 Rys. 2. Wynagrodzenie ustalane za niepełny miesiąc.

 

Kalkulator wynagrodzeń osobowych (płac) pracowników.

 Rys. 3. Wyliczanie ograniczenia poboru składek.

 

Zmiany wprowadzone do wersji 2019 (ver. 4.2)


 1. Zgodnie ze ustawowymi zmianami od 1 sierpnia 2019 roku dodano możliwość wyliczenia wynagrodzeń dla pracowników, którzy nie przekroczyli 26 roku życia (wartość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest w ich wypadku zerowana).
 2. Kalkulator rozpoznaje sytuację kiedy ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie ukończyły 26 roku życia jest większe od wartości podatku dochodowego od osób fizycznych i ogranicza je do tegoż podatku (w wyliczeniu opiera się o wartość tzw. „podatku hipotetycznego”, która jest zobrazowana w nowo dodanym polu)
 3. Wprowadzono nowe wartości stóp procentowych podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17% i 17,75% (uwaga: można je uaktywnić wyłącznie w 2019 roku i to pod warunkiem, iż nowo dodane pole „od 01.10.2019” (znajduje się pod wyborem roku) jest zaznaczone. Uwaga: w 2019 roku w zależności od zaznaczenia pola „od 01.10.2019” dostępne są do wyliczeń 4 składki podatku dochodowego: 17%, 17,75%, 18% i 32% – należy samodzielnie zaznaczyć odpowiednią wartość w zależności od sytuacji.
 4. Wprowadzono nowe wartości kosztów uzyskania przychodów, które obowiązują od 1 października 2019 roku w wysokości 250 zł i 300 zł – program przełącza i wybiera je do wyliczeń samodzielnie w zależności od zaznaczenia pola „od 01.10.2019”)
 5. Wprowadzono nowa wartość kwoty zmniejszającej podatek w wysokości miesięcznej 43,76 zł obowiązującej od 1 października 2019 roku (wstawiana automatycznie po zaznaczeniu opcji „od 01.10.2019”)
 6. Wprowadzono nowe ograniczenia związane z działaniem kalkulatora: nowy limit wartość wynagrodzenia brutto ustanowiono w kwocie  35.636,67 zł dla 2019 roku (dla lat poprzednich nadal obowiązuje limit 330.000 zł) – jest to związane z chwilowym brakiem interpretacji ministerialnych służb finansowo-decyzyjnych dotyczących wątpliwości w wyliczaniu wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26 roku życia
 7. Zmieniono szatę graficzną kalkulatora w związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności

 

Uwaga: Planuje się, iż wersja 4.2 jest ostatnią wersją obecnego kalkulatora. Od początku 2020 roku będzie dostępny nowy program „Kalkulator wynagrodzeń 2.0”, który będzie działał dla lat 2020 i dalszych (jest to spowodowane utratą czytelności danych obecnego kalkulatora w związku z wprowadzeniem olbrzymiej ilości zmian w 2019 roku w ramach systemu naliczania wynagrodzeń w Polsce). Możliwe jednak, iż po przebudowie szaty graficznej kalkulator pozostanie jednak w jednej wersji działając dla danych od 2012 roku.

 

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń brutto/netto i netto/brutto


Kalkulator wynagrodzeń ma charakter dwustronny – przelicza pensje z kwoty brutto na netto i z netto na brutto. Kalkulator wynagrodzeń umożliwia ustalenie podstawy ubezpieczeń emerytalno-rentowych przy przekroczeniu limitu. Kalkulator daje możliwość ustalenia kosztów uzyskania przychodu i swobodę doboru stawek podatkowych. Kalkulator wylicza narzut kosztów ZUS pracodawcy. Umożliwia również wyliczenia wynagrodzeń brutto-netto za nie w pełni przepracowany miesiąc. Nowością jest możliwość dokonywania wyliczeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Kalkulator daje możliwość wyboru nowych: stawek podatku dochodowego, wartości kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek obowiązujących od 1 października 2019 roku. Kalkulator obejmuje lata 2012-2019.

 

Funkcje kalkulatora wynagrodzeń brutto/netto (netto/brutto)


Kalkulator wynagrodzeń ma charakter dwustronny.

Kalkulator wynagrodzeń umożliwia płynne, błyskawiczne wyliczanie:

 • wartości zarobków netto pracownika na podstawie wynagrodzenia brutto,
 • wartości wynagrodzenia brutto na podstawie wynagrodzenia netto,
 • ustalenie prawidłowej podstawy wyliczania składek ubezpieczeń emerytalno-rentowych w przypadkach przekroczenia limitu u jednego (z uwzględnieniem wynagrodzeń z poprzednich miesięcy) lub wielu pracodawców (wzór proporcji ZUS),
 • ustalenie procentowego udziału wartości ubezpieczenia społecznego pracownika w jego wynagrodzeniu brutto (do ZUS Z-3),
 • narzutu kosztów ZUS pracodawcy,
 • sumy kosztów wynagrodzenia wraz z narzutem pracodawcy,
 • konieczności naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zależności od wieku i płci pracownika lub opcji związanych z urlopami rodzicielskimi czy zatrudnienia osób bezrobotnych,
 • wartości wynagrodzenia brutto (ograniczonego) w sytuacji pracowników zatrudnionych za wynagrodzeniem stałym w momencie nieprzepracowania przez nich pełnego miesiąca,
 • błyskawiczne wyliczenie wartości wynagrodzeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • wyliczenie podatku dochodowego w 2019 roku według nowych stawek 17% i 17,75%,
 • nowe wartości kosztów uzyskania przychodów od 1 paź 2019 roku w wysokości 250 i 300 zł,
 • nowa wartość kwoty zmniejszającej podatek od 1 paź 2019 roku w wysokości 43,76 zł.

 

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń. Pobierz i korzystaj.

Bezpłatny kalkulator do wyliczania wynagrodzeń (zarobków/płac) – uniwersalne zastosowanie.

 

Swoboda doboru parametrów kalkulatora przeliczania płac pracowników


Kalkulator wynagrodzeń pozwala na płynną (powoduje natychmiastowe przeliczenie pozostałych danych) zmianę następujących parametrów:

 • możliwość zmiany wartości naliczania kosztów uzyskania przychodu (pracownik miejscowy i dojeżdżający – w tym nowe wartości dla 2019 roku w kwocie 250 i 300 zł) oraz możliwość ustawienia zerowych kosztów uzyskania przychodów),
 • możliwość wyłączania naliczanie kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2),
 • łatwe przełączanie stawek podatkowych (17%, 17,5, 18 i 32%),
 • możliwa jest rezygnacja z naliczania składki emerytalno-rentowej (wyzerowanie),
 • możliwe jest zaawansowane wyliczenie podstawy naliczania zmniejszonej składki emerytalno-rentowej w sytuacji przekroczenia rocznego limitu, zarówno przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy na podstawie wprowadzonych kwot z poprzednich miesięcy, jak i zatrudnienia u wielu pracodawców na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika (przy pomocy odpowiedniej proporcji, która ustala wysokość podstawy),
 • możliwość wyłączenia naliczania wartości Funduszu Pracy i FGŚP, jako obciążeń pracodawcy (istnieje możliwość sprawdzenia konieczności naliczania ww. funduszy w zależności od różnych opcji, m. in. wieku i płci pracownika, powrotu z urlopów rodzicielskich, itd.),
 • istnieje możliwość wprowadzenia własnej wartości składki ubezpieczenia wypadkowego, która może być różna u różnych pracodawców,
 • możliwość wprowadzenia ilości godzin przepracowanych w sytuacji nieprzepracowania przez pracownika pełnego miesiąca (w wypadku zatrudnienia za wynagrodzeniem stałym).

 

Zastosowanie kalkulatora wyliczania wynagrodzeń/płac.


Program do wyliczania wynagrodzeń (zarobków/płac) ma bardzo uniwersalne zastosowanie.

Kalkulator wynagrodzeń może być używany:

 • w działach kadrowo-płacowych do łatwego wyliczenia wynagrodzeń netto pracowników wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych),
 • jako pomoc przy wyliczenia ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych,
 • jako pomoc dla szybkiego ustalania wartości wynagrodzenia brutto dla zadanej wartości wynagrodzenia netto,
 • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia pracownika,
 • jako kalkulator konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • jako kalkulator ustalania wynagrodzenia w wypadku niepełnego miesiąca przepracowanego przez pracownika.

 

Informacje końcowe


„Kalkulator wynagrodzeń” jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia brutto-netto a również netto-brutto (przy płynnej zmianie różnych opcji wyliczeniowych). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

Kontakt


biuro@polbi.pl, tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17), fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT – Centrum LIM, Sekretariat – III piętro, pokój 03.190

 

Prawa autorskie – bezpłatny kalkulator wynagrodzeń


Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto. Oblicz, ile pracownik otrzyma na rękę?Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym.

Kalkulator wynagrodzeń mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.

Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

Polecamy również pozostałe kalkulatory


Kalkulatory wynagrodzeń - pozostałe bezpłatne kalkulatory. Polbi - Warszawa. Bezpłatne kalkulatory wynagrodzeń

 

Kalkulatory księgowe. Polbi - Warszawa.Bezpłatne kalkulatory księgowe