Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto

UWAGA – To jest wersja archiwalna kalkulatora wynagrodzeń

Zobacz aktualny kalkulator: Kalkulator wynagrodzeń 2023

 


Kalkulator wynagrodzeń osobowych pracowników brutto-netto za lata 2012-2019

Przeliczanie zarobków brutto/netto w przypadku umowy o pracę. Ustalanie wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik oraz kwoty całkowitych kosztów pracodawcy. Kalkulator płac to bezpłatny program dostępny do pobrania i instalacji na komputerze będącym w posiadaniu użytkownika.

 

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto


Kalkulator do dokonywania przeliczeń kwot wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę brutto/netto, również za nie w pełni przepracowany miesiąc.

Kalkulator pozwala ustalić zarobki jakie otrzyma pracownik (kwota do wypłaty po potrąceniu obciążeń publicznoprawnych, jak również ogół kosztów pracodawcy.

Kalkulator wynagrodzeń dla „etatowców” jest dostosowany do dokonywania obliczeń za lata 2012-2019.

 

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto. Pobierz program.

 

Plik instalacyjny kalkulatora wynagrodzeń brutto/netto


Kalkulator wynagrodzeń wersja 2019 (ver. 4.2)  dla środowiska Windows 7 i nowszego.

Spakowany pakiet instalacyjny – wersja 4.2

Pobierz i zainstaluj spakowany zestaw instalacyjny na swoim komputerze. 

 • W przypadku instalacji nowej wersji kalkulatora należy koniecznie odinstalować poprzednią wersję oprogramowania.
 • Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu „WinZip”.

 

Instalacja kalkulatora wynagrodzeń – praktyczne uwagi


W celu instalacji kalkulatora wynagrodzeń brutto-netto należy:

 • pobrać spakowany plik instalacyjny kalkulatora klikając na linku zamieszczonym powyżej i zapisać go na dysku,
 • rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. „WinZip”,
 • zapisać „wypakowane” pliki instalacyjne na dysku (uwaga: nie należy instalować „spakowanych” plików – program zgłosi błąd braku plików w trakcie instalacji),
 • po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

UWAGA: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk „Start” – potem „Panel sterowania” – potem „Programy i funkcje” a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu „Usuń”).

 

Kalkulator wynagrodzeń – przykładowy wygląd programu


 

Kalkulator wynagrodzeń. Przeliczanie płac, zarobków, pensji z kwoty netto na brutto.

Rys. 1. Okno główne kalkulatora

 

Kalkulator wyliczanie zarobków (płac, pensji) pracowników. Kwota netto-brutto.

 Rys. 2. Wynagrodzenie ustalane za niepełny miesiąc.

 

Kalkulator wynagrodzeń osobowych (płac) pracowników.

 Rys. 3. Wyliczanie ograniczenia poboru składek.

 

Zmiany wprowadzone do wersji 2019 (ver. 4.2)


 1. Zgodnie ze ustawowymi zmianami od 1 sierpnia 2019 roku dodano możliwość wyliczenia wynagrodzeń dla pracowników, którzy nie przekroczyli 26 roku życia (wartość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest w ich wypadku zerowana).
 2. Kalkulator rozpoznaje sytuację kiedy ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie ukończyły 26 roku życia jest większe od wartości podatku dochodowego od osób fizycznych i ogranicza je do tegoż podatku (w wyliczeniu opiera się o wartość tzw. „podatku hipotetycznego”, która jest zobrazowana w nowo dodanym polu)
 3. Wprowadzono nowe wartości stóp procentowych podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17% i 17,75% (uwaga: można je uaktywnić wyłącznie w 2019 roku i to pod warunkiem, iż nowo dodane pole „od 01.10.2019” (znajduje się pod wyborem roku) jest zaznaczone. Uwaga: w 2019 roku w zależności od zaznaczenia pola „od 01.10.2019” dostępne są do wyliczeń 4 składki podatku dochodowego: 17%, 17,75%, 18% i 32% – należy samodzielnie zaznaczyć odpowiednią wartość w zależności od sytuacji.
 4. Wprowadzono nowe wartości kosztów uzyskania przychodów, które obowiązują od 1 października 2019 roku w wysokości 250 zł i 300 zł – program przełącza i wybiera je do wyliczeń samodzielnie w zależności od zaznaczenia pola „od 01.10.2019”)
 5. Wprowadzono nowa wartość kwoty zmniejszającej podatek w wysokości miesięcznej 43,76 zł obowiązującej od 1 października 2019 roku (wstawiana automatycznie po zaznaczeniu opcji „od 01.10.2019”)
 6. Wprowadzono nowe ograniczenia związane z działaniem kalkulatora: nowy limit wartość wynagrodzenia brutto ustanowiono w kwocie  35.636,67 zł dla 2019 roku (dla lat poprzednich nadal obowiązuje limit 330.000 zł) – jest to związane z chwilowym brakiem interpretacji ministerialnych służb finansowo-decyzyjnych dotyczących wątpliwości w wyliczaniu wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26 roku życia
 7. Zmieniono szatę graficzną kalkulatora w związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności

 

Uwaga: Planuje się, iż wersja 4.2 jest ostatnią wersją obecnego kalkulatora. Od początku 2020 roku będzie dostępny nowy program „Kalkulator wynagrodzeń 2.0”, który będzie działał dla lat 2020 i dalszych (jest to spowodowane utratą czytelności danych obecnego kalkulatora w związku z wprowadzeniem olbrzymiej ilości zmian w 2019 roku w ramach systemu naliczania wynagrodzeń w Polsce). Możliwe jednak, iż po przebudowie szaty graficznej kalkulator pozostanie jednak w jednej wersji działając dla danych od 2012 roku.

 

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń brutto/netto i netto/brutto


Kalkulator wynagrodzeń ma charakter dwustronny – przelicza pensje z kwoty brutto na netto i z netto na brutto. Kalkulator wynagrodzeń umożliwia ustalenie podstawy ubezpieczeń emerytalno-rentowych przy przekroczeniu limitu. Kalkulator daje możliwość ustalenia kosztów uzyskania przychodu i swobodę doboru stawek podatkowych. Kalkulator wylicza narzut kosztów ZUS pracodawcy. Umożliwia również wyliczenia wynagrodzeń brutto-netto za nie w pełni przepracowany miesiąc. Nowością jest możliwość dokonywania wyliczeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Kalkulator daje możliwość wyboru nowych: stawek podatku dochodowego, wartości kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek obowiązujących od 1 października 2019 roku. Kalkulator obejmuje lata 2012-2019.

 

Funkcje kalkulatora wynagrodzeń brutto/netto (netto/brutto)


Kalkulator wynagrodzeń ma charakter dwustronny.

Kalkulator wynagrodzeń umożliwia płynne, błyskawiczne wyliczanie:

 • wartości zarobków netto pracownika na podstawie wynagrodzenia brutto,
 • wartości wynagrodzenia brutto na podstawie wynagrodzenia netto,
 • ustalenie prawidłowej podstawy wyliczania składek ubezpieczeń emerytalno-rentowych w przypadkach przekroczenia limitu u jednego (z uwzględnieniem wynagrodzeń z poprzednich miesięcy) lub wielu pracodawców (wzór proporcji ZUS),
 • ustalenie procentowego udziału wartości ubezpieczenia społecznego pracownika w jego wynagrodzeniu brutto (do ZUS Z-3),
 • narzutu kosztów ZUS pracodawcy,
 • sumy kosztów wynagrodzenia wraz z narzutem pracodawcy,
 • konieczności naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zależności od wieku i płci pracownika lub opcji związanych z urlopami rodzicielskimi czy zatrudnienia osób bezrobotnych,
 • wartości wynagrodzenia brutto (ograniczonego) w sytuacji pracowników zatrudnionych za wynagrodzeniem stałym w momencie nieprzepracowania przez nich pełnego miesiąca,
 • błyskawiczne wyliczenie wartości wynagrodzeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • wyliczenie podatku dochodowego w 2019 roku według nowych stawek 17% i 17,75%,
 • nowe wartości kosztów uzyskania przychodów od 1 paź 2019 roku w wysokości 250 i 300 zł,
 • nowa wartość kwoty zmniejszającej podatek od 1 paź 2019 roku w wysokości 43,76 zł.

 

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń. Pobierz i korzystaj.

 

Swoboda doboru parametrów kalkulatora przeliczania płac pracowników


Kalkulator wynagrodzeń pozwala na płynną (powoduje natychmiastowe przeliczenie pozostałych danych) zmianę następujących parametrów:

 • możliwość zmiany wartości naliczania kosztów uzyskania przychodu (pracownik miejscowy i dojeżdżający – w tym nowe wartości dla 2019 roku w kwocie 250 i 300 zł) oraz możliwość ustawienia zerowych kosztów uzyskania przychodów),
 • możliwość wyłączania naliczanie kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2),
 • łatwe przełączanie stawek podatkowych (17%, 17,5, 18 i 32%),
 • możliwa jest rezygnacja z naliczania składki emerytalno-rentowej (wyzerowanie),
 • możliwe jest zaawansowane wyliczenie podstawy naliczania zmniejszonej składki emerytalno-rentowej w sytuacji przekroczenia rocznego limitu, zarówno przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy na podstawie wprowadzonych kwot z poprzednich miesięcy, jak i zatrudnienia u wielu pracodawców na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika (przy pomocy odpowiedniej proporcji, która ustala wysokość podstawy),
 • możliwość wyłączenia naliczania wartości Funduszu Pracy i FGŚP, jako obciążeń pracodawcy (istnieje możliwość sprawdzenia konieczności naliczania ww. funduszy w zależności od różnych opcji, m. in. wieku i płci pracownika, powrotu z urlopów rodzicielskich, itd.),
 • istnieje możliwość wprowadzenia własnej wartości składki ubezpieczenia wypadkowego, która może być różna u różnych pracodawców,
 • możliwość wprowadzenia ilości godzin przepracowanych w sytuacji nieprzepracowania przez pracownika pełnego miesiąca (w wypadku zatrudnienia za wynagrodzeniem stałym).

 

Zastosowanie kalkulatora wyliczania wynagrodzeń/płac.


Program do wyliczania wynagrodzeń (zarobków/płac) ma bardzo uniwersalne zastosowanie.

Kalkulator wynagrodzeń może być używany:

 • w działach kadrowo-płacowych do łatwego wyliczenia wynagrodzeń netto pracowników wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych),
 • jako pomoc przy wyliczenia ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych,
 • jako pomoc dla szybkiego ustalania wartości wynagrodzenia brutto dla zadanej wartości wynagrodzenia netto,
 • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia pracownika,
 • jako kalkulator konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • jako kalkulator ustalania wynagrodzenia w wypadku niepełnego miesiąca przepracowanego przez pracownika.

 

Informacje końcowe


„Kalkulator wynagrodzeń” jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia brutto-netto a również netto-brutto (przy płynnej zmianie różnych opcji wyliczeniowych). Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

Kontakt


Polbi – Warszawa, biuro@polbi.com.pl, tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

 

Prawa autorskie – bezpłatny kalkulator wynagrodzeń


Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym.

Kalkulator wynagrodzeń mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.

Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

Polecamy również pozostałe kalkulatory


 

Bezpłatne kalkulatory wynagrodzeń

 

Bezpłatne kalkulatory księgowe